Agenda

10:00|El conseller d'Interior respon a una pregunta oral al Parlament.Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n)|Barcelona (Barcelonès)

El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, respondrà a una pregunta oral a petició del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa sobre la campanya de consells de seguretat a la llar de la Direcció General per a la Immigració.