.

La Generalitat i el poder judicial creen un equip pioner per impulsar la mediació als jutjats

query_builder   6 juliol 2020 16:14

event_note Nota de premsa

La Generalitat i el poder judicial creen un equip pioner per impulsar la mediació als jutjats

El nou servei neix a Barcelona i posarà l’accent en conflictes familiars derivats de la COVID-19, com els conflictes per la custòdia dels fills

Presentació de l'equip, amb el director Xavier Bernadí i la jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso
Presentació de l'equip, amb el director Xavier Bernadí i la jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso

El Departament de Justícia, a través del Centre de Mediació de Catalunya, reforçarà la col·laboració amb el Deganat de Barcelona per impulsar mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes després de l’estat d’alarma. Se centrarà sobretot en els òrgans judicials de Barcelona, però també s’estendrà als jutjats de família de la resta de Catalunya.

L’equip estarà format per un tècnic del Centre de Mediació, especialista en l’àmbit de la resolució de conflictes, un funcionari de tramitació judicial i el lletrat del Deganat. Es tracta d’una iniciativa pionera que facilitarà als ciutadans i empresaris l’accés a la mediació i ajudarà a sensibilitzar els diferents operadors jurídics –jutges, magistrats, advocats o procuradors, entre d’altres– sobre els beneficis de desjudicialitzar els conflictes.

Durant els propers mesos, es posarà l’accent en la mediació exprés, a través de la qual es podran derivar a mediació aquells procediments sumaris que es van crear en el context de confinament i de restriccions de mobilitat per resoldre qüestions de dret de família directament derivades de la crisi sanitària.

Règims de custòdia o pensions alimentàries

L’objectiu principal de la mediació exprés és que els conflictes en les relacions familiars que hagin sorgit durant l’emergència de la COVID-19 puguin tenir una solució al màxim de ràpida i eficaç, sense necessitat d’acabar en un judici, ja que són litigis que sovint afecten menors d’edat, com poden ser els règims de custòdia o el pagament de pensions alimentàries de fills.

La mediació exprés reduirà substancialment els tràmits administratius i la documentació, i podrà fer-se de forma telemàtica per mantenir les distàncies de seguretat. Hi haurà dues sessions informatives prèvies fetes pels mateixos mediadors i dues sessions de mediació gratuïtes. Tots els mediadors comptaran amb el suport del Centre de Mediació de Catalunya, que en farà el seguiment.

Per pal·liar les mesures de seguretat per la COVID-19

La crisi sanitària ha interromput el normal funcionament de l’Administració de justícia i s’han hagut de suspendre i paralitzar molts procediments. A més, amb l’etapa de represa, es preveu un increment dels assumptes als jutjats, sobretot en temes que impliquin litigis entre persones físiques i empresaris. Les mesures de prevenció que estableixi l’autoritat sanitària per als propers mesos també afectaran el normal funcionament dels òrgans judicials. La mediació és una alternativa per descongestionar els jutjats, que ofereix beneficis per a totes les parts implicades: menys temps, menys costos econòmics i emocionals, i solucions fruit de consensos.

Només un 6,4% d’assumptes derivats a mediació el 2019

Durant els mesos d’abril, maig i juny de 2019, els 8 jutjats especialitzats en l’àmbit de família del partit judicial de Barcelona només van remetre a la sessió informativa de mediació 144 assumptes, d’un total de 2.230 (un 6,4 %).

El treball conjunt entre Justícia i el Deganat inicia la que serà una etapa de col·laboració més intensa tan bon punt s’aprovi la Llei que modificarà el llibre segon del Codi civil de Catalunya, que introduirà la sessió prèvia a la mediació obligatòria per a les parts, en les derivacions judicials a mediació de determinats assumptes de família.

La iniciativa se suma al projecte pilot de mediació contenciosa administrativa que funciona amb èxit des de 2017 amb la implicació del Departament de Justícia i l’Administració de justícia de Catalunya, i es preveu que s’estengui a la jurisdicció penal.