Ramon Tremosa i Balcells

Ramon Tremosa i Balcells Conseller d'Empresa i Coneixement

Nascut a Sant Boi de Llobregat l’any 1965.

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (1992).

Es va doctorar l’any 1999 amb una tesi referida a l’impacte de la política monetària sobre els beneficis empresarials de la manufactura catalana.

És professor titular a la Universitat de Barcelona des de 2001. Ha publicat 12 llibres sobre la Unió Europea, política monetària, economia regional i federalisme fiscal, així com també nombrosos articles acadèmics.

Va ser diputat al Parlament Europeu entre 2009 i 2019, essent membre de les Comissions d’Economia i Finances, Comerç Internacional i Transport i Turisme i de les delegacions parlamentàries dels EUA i d’Israel.

Va ser un dels eurodiputats ponent de la supervisió financera europea (2010) i l’eurodiputat ponent dels informes anuals del Banc Central Europeu (2012 i 2016) i dels informes anuals de Competència (2013 i 2017), en els quals es va obrir al Parlament Europeu el cas Google. Va participar també en els debats del corredor mediterrani i de la reforma de la Política Agrària Comuna.

De 2017 a 2019 va ser Coordinador a la Comissió d’Economia del Grup Liberal, fet que li va permetre visitar diferents bancs centrals a tot el món i ser present en moltes negociacions a la UE en aquest àmbit.

Dels seus llibres destaquen Què fan els bancs centrals (2019), Dues Europes (2019),Why Europe Fails (2017), Catalonia, an Emerging Economy (2010), Catalunya serà logística o no serà (2007) i L’espoli fiscal (2005). Al novembre de 2020 sortirà publicat un nou llibre seu: Catalunya, potència logística natural.