Jornada sobre l'Avaluació Ambiental dels Plans de Mobilitat

query_builder   27 novembre 2008 00:00

event_note Nota de premsa

Jornada sobre l'Avaluació Ambiental dels Plans de Mobilitat

.
El secretari general del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Eduard Pallejà, presentarà demà divendres, 28 de novembre, a les 9:30 hores, la Jornada sobre l’Avaluació Ambiental dels Plans de Mobilitat, un espai de reflexió i debat a l’entorn del repte d’aconseguir que els plans de mobilitat responguin a les exigències ambientals d’avui.
 
Durant la Jornada, es presentarà la publicació Avaluació ambiental en la planificació de la mobilitat, una guia elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge que pretén facilitar la tasca d’incorporar des de l’inici de la planificació criteris ambientals que assegurin un canvi substancial envers una mobilitat més sostenible.
 
La Llei de mobilitat estableix que els diferents instruments de planificació de la mobilitat requereixen una avaluació ambiental. A més de ser un requisit legal, aquesta avaluació és absolutament necessària atès l’impacte de la mobilitat en el medi ambient i la salut de les persones. Cal destacar l’horitzó 2012 en relació amb el Protocol de Kyoto i amb la necessitat de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, ja que el Pla català de mitigació del canvi climàtic, aprovat pel Govern, estableix una reducció de les emissions de CO2 procedents de la mobilitat d’1,8 milions de tones/any. I també cal tenir present l’horitzó 2010, ja que el Pla de protecció de la qualitat de l’aire per a la Regió Metropolitana de Barcelona estableix, entre d’altres, mesures de reducció de les emissions dels contaminants diòxid de nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, relacionades amb el transport terrestre.
 
Les avaluacions ambientals dels plans de mobilitat, les realitzen tant òrgans supramunicipals com la Generalitat mateixa pel que fa a la mobilitat interurbana, i els ajuntaments pel que fa a la mobilitat urbana. La importància de l’Administració local en l’elaboració dels plans de mobilitat i de les avaluacions ambientals és cabdal, si es té en compte que el 70% de la mobilitat a Catalunya és urbana.

La cloenda de la Jornada, a les 13:30 hores, serà a càrrec del director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, Frederic Ximeno

09:30|.Auditori del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, plaça dels Àngels|Barcelona (El Barcelonès)

Jornada sobre l’Avaluació Ambiental dels Plans de Mobilitat