Cooperació

Catalunya promou la coherència de polítiques públiques amb projectes transversals de Govern en cooperació al desenvolupament

query_builder   8 octubre 2020 13:16

event_note Nota de premsa

Catalunya promou la coherència de polítiques públiques amb projectes transversals de Govern en cooperació al desenvolupament

 • Comencen actuacions en els àmbits de Salut, Agricultura i Afers Socials. A l’Equador, el Sàhara Occidental i Catalunya, una part de les actuacions donen resposta a la crisi provocada per la COVID-19
 • S’estan treballant també dues actuacions més amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i amb el Departament d’Interior

El Govern ha impulsat aquest 2020 l’assignació de recursos de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament cap als departaments per a impulsar projectes de cooperació d’interès mutu. Aquestes actuacions són un pas més cap a la coordinació i la coherència de polítiques per al desenvolupament. A més d’aportar els fons, l’ACCD vetlla perquè aquests projectes integrin l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans i s’alineïn amb les prioritats del Pla director vigent.

Aquestes iniciatives s’emmarquen en els plans de treball signats per l’ACCD i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament amb els departaments de la Generalitat, per tal coordinar i enfortir la política pública de cooperació al desenvolupament com una acció de Govern.

D’aquesta manera, el Govern promou la inversió pública global, i ho fa seguint el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya, que vetlla per l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a través del treball interdepartamental.

 

Sobirania i seguretat alimentària a Cuenca, l’Equador

A l’Equador, la pandèmia de la COVID-19 ha generat un major impacte a les zones on es concentra la majoria de la població de la província de l’Azuay, en l’àmbit metropolità de la capital de la província, Cuenca. El confinament provocat per la crisi sanitària ha fet incrementar el nivell de desocupació, i amb això el percentatge de població en situació de vulnerabilitat.

Amb el suport al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Govern de l’Azuay proposa recuperar terrenys erms en l’entorn urbà per a dedicar-los a l’activitat agroecològica. Aquests terrenys seran conreats per famílies i grups vulnerables, que dedicaran la producció obtinguda al consum propi, i els excedents obtinguts a la comercialització. Les dones són les destinatàries prioritàries de les actuacions, tant per la seva situació de vulnerabilitat davant la situació actual com pel fet que s’ocupen majoritàriament del sosteniment alimentari de les famílies.

El projecte es fa en col·laboració amb el Govern de la província de l’Azuay i amb la companyia d’economia mixta AGROKAWSAY, propietat del Govern provincial.

Aquesta actuació s’emmarca en el Memoràndum d’Entesa que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va signar l’any 2019 amb el Govern Provincial de l’Azuay per donar suport als seus programes i projectes d’impuls de la seguretat i sobirania alimentàries. El Departament promou així actuacions de cooperació al desenvolupament que donen resposta, preferentment, a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 2: Fam Zero, de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Dades del projecte

 • Import total: 110.069,64 euros
 • Import sol·licitat a l’ACCD: 50.729,64 euros
 • Data d’inici del projecte: 1 de maig de 2020
 • Data de finalització del projecte: 30 d’abril de 2021

Producció de medicaments als campaments sahrauís

L’Hospital Clínic de Barcelona dona suport a la millora dels equips i materials del laboratori de producció de medicaments de Rabuni, l’únic laboratori farmacèutic dels camps de refugiats sahrauís a Tindouf, Algèria. El laboratori, amb 23 anys d’història i sostingut gràcies a la cooperació internacional, és imprescindible per a l’elaboració de medicaments, tant per a serveis de salut ordinaris com per a donar resposta a actuacions d’emergència com la COVID-19.

L’actuació de l’Hospital Clínic, amb suport econòmic de l’ACCD, compta amb l’aliança amb l’entitat Medicus Mundi Mediterrània i el Ministeri de Salut Pública de la República Àrab Sahrauí Democràtica.

Dades del projecte

 • Pressupost: 39.056,58 euros
 • Data d’inici: 20 octubre 2020
 • Data de finalització: 20 desembre 2021

La Mutilació Genital Femenina, un fenomen global

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania és un altre dels aliats destacats de l’ACCD en matèria de coherència de polítiques per al desenvolupament. Aquest 2020 es financen dues actuacions amb aquesta unitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La primera consisteix en una diagnosi sobre com incorporar la vessant Sud al Protocol de Mutilació Genital Femenina, aprovat l’any 2007 per part del Govern. Amb els resultats d’aquesta recerca s’organitzarà una jornada de presentació dels resultats i foment del diàleg entre dones del Nord i del Sud i estratègies compartides de resposta a aquesta pràctica.

La mutilació genital femenina (MGF) és una manifestació més de la violència exercida contra les dones a diferents contextos socials. Si bé a Catalunya s’ha fet un treball conjunt entre administracions i societat civil mobilitzada per eradicar la pràctica de la mutilació genital femenina, és necessari aprofundir en el diàleg nord-sud per fer valer les estratègies per combatre la pràctica a banda i banda del Mediterrani.

L’estudi i la jornada permetran oferir un estat de la qüestió, i alhora plantejar oportunitats de futur per millorar les estratègies de prevenció de la MGF i generar un intercanvi fructífer entre institucions i entitats de dones que treballen per l’eradicació de la MGF a Catalunya i països africans.

Dades del projecte

 • Pressupost: 27.709 € euros
 • Data d’inici del projecte: 1 de setembre de 2020
 • Data de finalització del projecte: 28 de febrer de 2021

El codesenvolupament com a instrument per a la cooperació avui

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania treballa per la cohesió social a Catalunya a través del suport a organitzacions de població migrada. Moltes d’aquestes organitzacions tenen, entre les seves prioritats, el codesenvolupament, és a dir, aquella forma de cooperació en la qual els ciutadans d’origen immigrant contribueixen activament en el desenvolupament dels seus països d'origen i de la societat d'acollida a través de projectes o altres activitats. En aquesta col·laboració amb l’ACCD, la Secretaria elaborarà un diagnòstic per fer un mapeig i una anàlisi de les entitats i iniciatives existents a Catalunya que potencien els vincles positius entre migracions i desenvolupament.

Els resultats d’aquesta recerca es presentaran en unes jornades que afavoriran el diàleg entre múltiples actors, amb l’objectiu d’extreure conclusions sobre les oportunitats que presenten els fluxos migratoris per contribuir al desenvolupament i a la justícia global. Aquest exercici servirà per orientar un pla amb accions concretes que poden dur a terme les diferents administracions per incrementar el protagonisme de la població migrada en la cooperació al desenvolupament a Catalunya.

Dades del projecte

 • Pressupost: 24.389 euros
 • Data d’inici: 1 de setembre de 2020
 • Data de finalització: 31 de març de 2021