L'Agència Catalana del Consum defensa la vigència de la llei de contenció del preu dels lloguers d'habitatge davant l'anunci de recurs per part de l'Estat

CONSUM

L'Agència Catalana del Consum defensa la vigència de la llei de contenció del preu dels lloguers d'habitatge davant l'anunci de recurs per part de l'Estat

query_builder   17 juny 2021 18:21

event_note Nota de premsa

CONSUM

L'Agència Catalana del Consum defensa la vigència de la llei de contenció del preu dels lloguers d'habitatge davant l'anunci de recurs per part de l'Estat

  • El director de l’ACC, Francesc Sutrias, lamenta l’acord del Consell de Ministres d’impugnar la llei catalana de lloguers, ja que “la moderació dels lloguers i fer que l’evolució del seu import s’ajusti a l’evolució de la renda disponible és un imperatiu per garantir l’accés a un bé essencial com és l’habitatge”.

Davant l’anunci del Govern de l’Estat d’interposar recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020 de contenció de rendes en els contractes de lloguer d’habitatge, l’Agència Catalana del Consum (ACC), organisme del Departament d’Empresa i Treball, defensa la vigència de la llei i incideix en què seguirà actuant per protegir els drets dels consumidors en aquesta matèria.

El director de l’ACC, Francesc Sutrias, lamenta l’acord del Consell de Ministres d’impugnar la llei catalana de lloguers, ja que “la moderació dels lloguers i fer que l’evolució del seu import s’ajusti a l’evolució de la renda disponible és un imperatiu per garantir l’accés a un bé essencial com és l’habitatge”.

D’altra banda, Sutrias recorda que “les competències de l’Agència no es veuen afectades per l’anunci d’aquest recurs per part del Govern espanyol en allò que fa referència a l’obligació d’incloure en els anuncis l’índex de referència”, i remarca que ”l’ACC seguirà endavant amb les seves actuacions de control del compliment d’aquesta obligació”.

Tant la llei 11/2020, de 18 de setembre, com el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, obliguen a informar dels preus de l’índex de referència per municipis o zones, tant en els anuncis i la publicitat de lloguers d’habitatges que incloguin preus, com en els contractes de lloguer. L’índex de referència l’elabora l’Agència de l’Habitatge, és públic i només dona informació d’aquells municipis i zones on hi ha suficients dades per elaborar-lo.

A més, la Llei 11/2020 fixa topalls en 61 municipis declarats àrees de mercat d’habitatge tens, amb la finalitat contenir i moderar el preu del lloguer de determinades zones que, per les seves característiques, no garanteixen tenir habitatges a un preu accessible.

L’Agència Catalana del Consum realitza controls –és a dir, inspecció i sanció– en aquells supòsits en què hi ha una relació de consum, és a dir, quan d’una banda hi ha un consumidor –persona física– i de l’altra un professional o un empresari. En matèria d’habitatge, es consideren empresaris i professionals totes les persones jurídiques, així com aquelles persones físiques que tenen la condició de gran tenidor d’habitatge –titulars de més de 15 habitatges, segons la Llei 24/2015–.

D’acord amb el Decret Llei 17/2019 i la Llei 11/2020, és obligatori indicar l’índex de referència en totes aquelles publicitats en què s’inclou el preu del lloguer de l’habitatge. L’ACC pot sancionar els incompliments d’aquesta obligació per infracció de caràcter lleu, prevista en el Codi de consum, per incomplir, amb relació a la protecció de la persona consumidora, les normes relatives a la informació.

Pel que fa a la Llei 11/2020, incorpora noves obligacions, i per tant possibles infraccions per part dels arrendadors, en el cas d’habitatges situats en els municipis declarats àrees de mercat tens:

  • Fixar una renda superior a l’índex de referència o bé a la renda anterior si l’habitatge ha estat llogat els darrers 5 anys.
  • No indicar l’índex o la renda anterior en els contractes de lloguer.

L’ACC també intervé en aquests casos, sempre que existeixi una relació de consum, és a dir, quan l’incompliment es dona en contractes signats entre una empresa o un gran tenidor d’habitatge i un consumidor, o bé quan queda acreditat que hi ha intervingut com a intermediari un professional de l’habitatge (API, administrador, etc.).

És important destacar que, d’acord amb la normativa d’Habitatge, la capacitat sancionadora és en primera instància dels ajuntaments i, subsidiàriament, de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, l’ACC s’ha posat en contacte amb els ajuntaments dels 61 municipis amb declaració d’àrea de mercat tens, i en els casos de Barcelona, Figueres, Lleida i Manresa, els ajuntaments respectius han manifestat la seva voluntat d’exercir la competència sancionadora.

En aquest sentit, Sutrias recorda que l’ACC assumirà les seves competències a la resta del territori, amb l’objectiu de protegir els drets dels consumidors i, en definitiva, garantir-los l’accés a un bé essencial com és l’habitatge.

 

Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________