Les primeres proves d'avaluació de quart d'ESO s'inicien demà

query_builder   14 febrer 2012 16:10

event_note Nota de premsa

Les primeres proves d'avaluació de quart d'ESO s'inicien demà

  • La prova tindrà lloc dimecres 15 i dijous 16 de febrer en un total de 1.010 centres educatius
  • Per primera vegada, es duen a terme unes proves externes per avaluar el grau de domini de competències i coneixements bàsics al final de l’etapa obligatòria
 
 
Demà dimecres 15 de febrer i dijous 16 de febrer es durà a terme la prova d’avaluació de quart d’ESO. A Catalunya hi ha un total de 64.303 alumnes de quart d’ESO- dels quals un 5,91% queden exclosos de les proves-, en 1.010 centres públics, concertats i privats d’arreu del país. L’avaluació es farà per primera vegada i mesurarà quin és el grau d’assoliment de les competències al final de l’etapa obligatòria.
 
La prova és externa, dissenyada i aplicada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Les proves les aplicaran 3.752 professors externs als centres i les correccions les faran  1.225 correctors, professorat extern i expert en la seva especialitat docent.
 
En l’avaluació de quart d’ESO es valoraran els coneixements i habilitats en els següents àmbits: competència matemàtica, competència lingüística en llengua catalana, competència lingüística en llengua castellana i competència lingüística en llengua estrangera.
 
Les proves de quart d’ESO s’afegeixen a les de 6è de primària que avaluen l’assoliment de competències al final de l’etapa de l’educació primària. Amb aquesta nova avaluació, es completa el coneixement de l’alumnat en tota l’etapa obligatòria.
 
Demà els alumnes faran les proves de llengua catalana, matemàtiques i en cas dels centres situats a la Vall d’Aran, la prova d’aranès –que afecta 79 alumnes-. Dijous serà el torn de les competències en llengua castellana i llengua estrangera –anglès de forma majoritària i francès-.
 
En la prova de llengua catalana, llengua castellana i llengua aranesa s’analitzarà la comprensió lectora a partir de dos textos i l’expressió escrita a través d’una redacció. Es valorarà l’obtenció i interpretació de la informació, així com la coherència en la redacció o l’ús del vocabulari, entre d’altres aspectes.
 
En el cas de la llengua estrangera es valorarà la comprensió oral i lectora i l’expressió escrita. En aquest àmbit en tindrà en compte l’obtenció i interpretació de la informació, així com la redacció.
 
Pel que fa a les matemàtiques es tindran en compte la numeració i càlcul; l’espai, forma i mesura; les relacions i canvi; i l’estadística i atzar. Aquí s’analitzarà la formulació i resolució de problemes, la reproducció de càlculs i l’ús de diversos mètodes.
 
Les dades d’alumnat de quart d’ESO per Serveis Territorials són:
 
 
Serveis Territorials
Alumnat
Consorci d’Educació de Barcelona
12.372
Baix Llobregat
6.617
Catalunya Central
4.639
Girona
6.903
Catalunya Comarques
7.277
Lleida
3.544
Tarragona
5.474
Terres de l’Ebre
1.553
Vallès Occidental
8.475
Vallès Oriental i Maresme
7.449
Total alumnat
64.303
 
 
Els centres i les famílies de l’alumnat rebran els resultats abans de la Setmana Santa, amb marge de temps suficient per tal que els centres puguin treballar per reforçar els punts forts i revertir els punts febles.
 
La prova permetrà al Departament d'Ensenyament disposar de major informació sobre el sistema educatiu català. Els centres, per la seva banda, podran prendre decisions, dintre de la seva autonomia, per millorar els resultats i alhora disposaran de més informació per orientar el trànsit de l’alumnat de quart d’ESO cap als estudis postobligatoris.
 
 
 
14 de febrer de 2012