Pla de salut de la Regió Sanitària Barcelona 2011-2015 al Barcelonès Sud, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf

query_builder   7 març 2012 14:04

event_note Nota de premsa

Pla de salut de la Regió Sanitària Barcelona 2011-2015 al Barcelonès Sud, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf

El Pla de salut és d’aplicació immediata i està orientat a l’acció
Les malalties cròniques i la promoció d’hàbits saludables concentren les principals àrees d’actuació

S’impulsaran plans territorials de resolució entre l’atenció primària i l’especialitzada
 
El Govern va aprovar el passat dia 21 de febrer el Pla de salut de Catalunya 2011-2015, un document estratègic que articula la reforma del sistema sanitari català sobre 3 eixos d’acció per tal de donar resposta a les noves necessitats socials: l’abordatge de les malalties més comunes, l’atenció integral als pacients crònics i la modernització organitzativa. El Pla de salut és d’aplicació immediata i està orientat a l’acció, ja que no només defineix què cal fer, sinó també com s’ha de fer, tenint present la realitat dels diferents territoris de Catalunya.
 
El Pla de salut 2011-2015 ha de servir d’eix de treball i projecte estratègic per a tot el sector sanitari durant els propers quatre anys; en aquest sentit incorpora projectes orientats a millorar la coordinació entre els diferents centres i serveis sanitaris a fi de resoldre els problemes dels pacients de forma més ràpida i eficaç, i reduir els desplaçaments entre els especialistes i entre els centres d’atenció primària i els hospitals.
 
Malalties cròniques: atenció més pròxima, més individualitzada i amb millors resultats. El Pla defineix deu malalties prioritàries que cal tractar de forma integrada: insuficiència cardíaca, malaltia pulmonar obstructiva crònica/asma, diabetis mellitus, càncer, malalties de l’aparell locomotor, nefropaties, dolor crònic, depressió, demències, trastorns mental greus i molt greus.
 
L’objectiu és millorar la qualitat de vida d’aquests malalts i la seva autonomia, fent que el seu seguiment sigui més efectiu i, per tant, es redueixin els episodis de crisi que comporten l’empitjorament del seu estat general de salut.
 
Amb aquesta finalitat al Barcelonès Sud, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf s’impulsaran un conjunt d’actuacions entre les que destaquen:
·Es reforçaran les actuacions de prevenció i promoció de la salut esperant implicar a 180.000 ciutadans en programes d’exercici físic i alimentació saludable.
·S’integrarà el procés d’atenció al pacient entre l’atenció primària de salut i els hospitals de Bellvitge, Viladecans, Moisès Broggi, l’Hospitalet, Sant Joan de Déu, Martorell, Garraf i Alt Penedès, destacant la integració ja impulsada en l’atenció a la insuficiència cardíaca, malaltia pulmonar obstructiva crònica i diabetis.
·Es farà un seguiment especial sobre 500 pacients complexos i fràgils mitjançant un programa de gestió personalitzada.
·S’implantaran programes d’atenció pal·liativa per a pacients amb malalties cròniques avançades, que implicarà millorar la qualitat al final de la vida a més de  1.200 ciutadans.
 
Major resolució i menor temps d’espera: prioritat amb criteris clínics. Es posaran en marxa, entre d’altres, les actuacions següents:
 
·Es reduirà el nombre de pacients en llistes d’espera quirúrgiques i es donarà prioritat als diagnòstics ràpids, especialment de càncer, amb la consolidació dels circuits de diagnòstic ràpid implantats als hospitals de Bellvitge, ICO, Viladecans, Moisès Broggi, l’Hospitalet, Sant Joan de Déu, Martorell, Garraf i Alt Penedès.
·Es desplegaran plans territorials de resolució entre l’atenció primària i especialitzada amb l’objectiu de millorar la capacitat diagnòstica i terapèutica, prioritzant l’atenció a les patologies oftalmològiques, de salut mental i reumatològiques.
·Es consolidarà l’ordenació territorial de les urgències, orientada a millorar la capacitat de resolució de l’atenció primària i el temps de resposta a les urgències greus.
·Es reforçarà la xarxa d’atenció a l’ictus i el codi infart.
 
Seguretat i qualitat: garantia de l’equitat en els resultats. S’aplicaran actuacions orientades a:
·Conciliar la medicació prescrita per l’atenció primària i especialitzada especialment en pacients crònics complexos.
·Es millorarà la gestió de la prescripció farmacèutica en les residències geriàtriques.
·S’ordenaran els fluxos de pacients d’acord amb la complexitat de l’atenció en pacients politraumàtics, cirurgia pediatria i vascular, i la radiologia intervencionista entre d’altres.
  
Implicació del pacient: més col·laboració i més satisfacció. Es pretén aconseguir més implicació del pacient i més coneixement de la malaltia impulsant el programa del pacient expert que abastarà a més de 300 pacients i en el que estaran implicats 40 equips d’atenció primària.