El Departament d'Agricultura destina 10,5 milions d'euros en ajuts plurianuals per a fusions entre cooperatives agràries de Catalunya

query_builder   8 març 2012 13:39

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura destina 10,5 milions d'euros en ajuts plurianuals per a fusions entre cooperatives agràries de Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha convocat els ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives, i n’ha aprovat les bases reguladores, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper dia 18 d’abril. Les actuacions objecte de subvenció es podran dur a terme durant els anys 2012 i 2013, d’acord amb les bases reguladores aprovades.
 
La principal dificultat del cooperativisme agrari català, com en la indústria agroalimentària en general, és la seva atomització en moltes empreses de dimensió reduïda que no poden fer front als reptes que els planteja el mercat globalitzat en el qual han de competir.
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural defensa que una bona estratègia per garantir la viabilitat del sector agroalimentari consisteix en guanyar dimensió concentrant la producció i orientant-la cap al mercat, si és possible cap a la seva internacionalització. Per això, la fusió de cooperatives és una necessitat per encarar el futur del cooperativisme agrari.
 
En aquest sentit, per reforçar la posició del sector cooperatiu en la indústria agroalimentària i el comerç en el mercat interior i exterior el Departament ha establert ajuts que incentiven la fusió de cooperatives amb la finalitat d’atendre durant els anys 2012 i 2013 les actuacions d’integració dins del període de vigència de les directrius comunitàries sobre ajuts d’estat al sector agrari i forestal 2007-2013.
 
Els ajuts convocats aniran a càrrec de les anualitats 2012 i 2013 del pressupost del Departament, tenen una dotació per un import màxim de 5.250.000 d’euros per a cada anualitat i s’atorgaran en concurrència competitiva atenent criteris de prioritat de manera que les actuacions de concentració per fusió de cooperatives esdevenen peça clau per ser finalment beneficiàries dels ajuts.
 
Els ajuts estaran destinats a sufragar les actuacions derivades dels processos d’integració cooperativa, la millora de la qualitat de la producció i dels serveis agroalimentaris i la comercialització de productes de qualitat, les inversions inferiors a 250.000 euros per anualitat  destinades a  la millora i adequació de l’estructura, els processos i els circuits comercials i de distribució agroalimentaris així com l’adequació dels recursos humans per la millora de la gestió tecnico-econòmica.