Ruiz: "El Pla de Salut es fonamenta en el model sanitari català i, a més, el reforça"

query_builder   8 març 2012 18:16

event_note Nota de premsa

Ruiz: "El Pla de Salut es fonamenta en el model sanitari català i, a més, el reforça"

 
 “El Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 es fonamenta en el model sanitari català i, a més, el reforça” ha assegurat Boi Ruiz avui a la Comissió de Salut del Parlament on ha presentat el document estratègic que articula la reforma del sistema sanitari català sobre 3 eixos d’acció a fi de donar resposta a les noves necessitats socials: abordatge malalties més comunes, atenció integral als pacients crònics i la modernització organitzativa. El conseller ha insistit que l’objectiu de la política sanitària del Govern és garantir “l’accessibilitat, l’equitat i l’excel·lència” dels serveis sanitaris públics, i per fer-ho, cal que siguin sostenibles “perquè sense sostenibilitat no pot haver equitat”.  
 
En referència al Pla de Salut, Ruiz ha subratllat que és especialment important facilitar l’accés dels malalts, sobretot dels crònics, a l’atenció sanitària, i alhora, facilitar la tasca dels professionals que han d’atendre aquests pacients. En aquest sentit, també ha destacat que cal lligar l’àmbit sanitari i el social. El Pla de Salut és d’aplicació immediata i està orientat a l’acció, ja que no només defineix què cal fer sinó també com fer-ho tenint present la realitat de les diferents àrees de Catalunya.
 
Pla de Salut
 
Noves necessitats socials. L’envelliment de la població i els hàbits de vida poc saludables estan a l’origen de les malalties més comunes i que tenen més impacte en la vida de les persones, com per exemple la diabetis, el càncer, la insuficiència cardíaca i respiratòria, i la resta de malalties cròniques. Amb l’objectiu que els ciutadans “puguin viure més i amb la millor qualitat de vida”, el Pla de Salut 2011-2015 s’orienta a millorar l’abordatge d’aquestes patologies, tant des del punt de vista de la prevenció com de l’atenció un cop el malalt ja està diagnosticat.
 
Per fer-ho, cal canviar la manera com s’organitzen aquests serveis. És per això que, a diferència dels anteriors, el Pla de Salut 2011-2015 incorpora un seguit de projectes orientats a millorar la coordinació entre els diferents centres i serveis sanitaris a fi de resoldre els problemes dels pacients de forma més ràpida i eficaç, i reduir els desplaçaments entre especialistes, i entre centres d’assistència primària i hospitals.
 
Obert a la participació. El document marc del Pla de Salut es va presentar públicament el mes de novembre passat en unes jornades on van participar més de 230 professionals. Des de llavors, s’han definit els plans territorials, que defineixen actuacions concretes per a cadascuna de les set regions sanitàries catalanes d’acord amb les seves necessitats específiques i, també, incorpora les esmenes i aportacions realitzades per diferents professionals del sector sanitari català. Hi ha participat, en total, 1.200 professionals, i el Pla continua sent un document obert a l’avaluació anual i a la definició dels seus objectius i actuacions en funció d’aquestes dades.
 
Malalties cròniques: atenció més pròxima, més individualitzada i amb millors resultats. El Pla defineix deu malalties prioritàries que cal tractar de forma integrada. L’objectiu és millorar la qualitat de vida d’aquests malalts i la seva autonomia, fent que el seu seguiment sigui més efectiu i, per tant, es redueixin els episodis de crisi que comporten l’empitjorament del seu estat general de salut.
>> La diabetis, la insuficiència cardíaca i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) es tractaran de forma integrada en el 80% del territori el 2012.
>> Des dels centres d’atenció primària es començarà a prescriure activitat física, com a tractament específic, en el cas de persones sedentàries d’alt risc (100.000 pacients en la fase pilot).
 
Serveis sanitaris: menys esperes i més a prop. L’objectiu és reduir els temps d’espera, ja sigui per visitar l’especialista, per fer-se proves diagnòstiques o per operar-se. Es prioritzen, especialment, els diagnòstics ràpids de càncer i els terminis per a l’inici del tractament en aquesta patologia.
>> Al llarg del 2012 la plataforma Sanitat Respon-061 reforça i amplia els seus serveis per poder resoldre un major tipus de demandes d’atenció, sobretot pel que fa a les urgències menys greus i als malalts crònics.
 
Apoderament del pacient: més capacitat de decidir, més col·laboració i més satisfacció. Les actuacions en aquest àmbit són de dos tipus. D’una banda, potenciar la capacitat dels malalts –i dels seus familiars– per conviure amb la seva malaltia tot preservant la qualitat de vida i l’autonomia fins a on sigui possible. De l’altra, aprofundir en els sistemes d’avaluació de què ja disposa el CatSalut per adaptar el màxim possible els serveis sanitaris a les demandes dels usuaris.
>> Es promou la participació dels malalts en les polítiques del Departament a través de la creació del Consell de Pacients el primer trimestre del 2012, i s’implanten targetes sanitàries adaptades a necessitats de col·lectius específics (Braille, Cuida’m).
>> S’amplia el programa “pacient expert”, de formació i autocapacitació de malalts, sobretot en l’àmbit de les malalties cròniques.

1  

Fitxers adjunts

Boi Ruiz presenta el Pla de Salut a la Comissió del Parlament

Boi Ruiz presenta el Pla de Salut a la Comissió del Parlament
PDF | 2468