El Govern regula el Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris i de Poders Atorgats en Previsió d'Incapacitat i el Registre de Patrimonis Protegits

El Govern regula el Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris i de Poders Atorgats en Previsió d'Incapacitat i el Registre de Patrimonis Protegits

query_builder   13 març 2012 16:11

event_note Nota de premsa

El Govern regula el Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris i de Poders Atorgats en Previsió d'Incapacitat i el Registre de Patrimonis Protegits

  • El Consell Executiu ha aprovat el decret que regula aquestes dues figures
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el decret que regula el Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris i de Poders Atorgats en Previsió d’Incapacitat i el Registre de Patrimonis Protegits. El decret, que regula en un únic text normatiu els dos registres, determina els actes i les dades que s’hi han d’inscriure, el seu funcionament, la publicitat registral i l’organització.
 
Així, el decret determina que s’han d’inscriure al Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris i de Poders Atorgats en Previsió d’Incapacitat els actes següents:
 
  • Els nomenaments, les exclusions i la revocació de les delacions tutelars (oferiment a una o diverses persones del poder d’acceptar o rebutjar la tutela) atorgades en escriptura pública, sempre que no siguin testament ni codicil (manifestació d’última voluntat que, sense instituir hereu, regula de manera parcial la seva successió amb disposicions a títol particular).
 
  • L’atorgament i la revocació total o parcial dels poders atorgats en escriptura pública en previsió d’una situació d’incapacitat i, si escau, l’extinció judicial d’aquests poders.
 
De la seva banda, el Registre de Patrimonis Protegits, de nova creació, té com a objectiu inscriure els béns que no es poden vendre ni llogar en previsió que serveixin per cobrir les necessitats vitals d’una persona afectada per una discapacitat psíquica o física greu o per una situació de dependència severa. Així, s’hi inscriuen els actes següents:
 
  • La constitució de patrimonis protegits i les seves modificacions.
 
  • Les aportacions de béns a patrimonis protegits constituïts i inscrits al Registre.
 
  • Els nomenaments i els canvis d’administradors de patrimonis protegits inscrits al Registre.
 
  • Les mesures adoptades judicialment –amb caràcter transitori o permanent– referides a l’administració de patrimonis protegits inscrits al Registre.
 
Les dades inscriptibles en ambdós registres han de figurar en la comunicació del notari que ha autoritzat l’escriptura corresponent, que s’ha de trametre dins del tercer dia, a comptar des de la data d’autorització del document corresponent, al Col·legi de Notaris de Catalunya. Aquest ha de lliurar setmanalment –i via telemàtica– les comunicacions rebudes als dos registres.
 
Els actes inscriptibles atorgats amb anterioritat a l’entrada en vigor del decret es poden inscriure al Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris i de Poders Atorgats en Previsió d’Incapacitat, així com al Registre de Patrimonis Protegits mitjançant una comunicació realitzada pel notari i titular del protocol en què figuri el document públic.