La Generalitat crea una comissió de seguiment per supervisar la gestió de la Fundació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

query_builder   19 març 2012 15:23

event_note Nota de premsa

La Generalitat crea una comissió de seguiment per supervisar la gestió de la Fundació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

El passat mes de juliol el Govern va aprovar la Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres. En el capítol V de la Llei 7/2011 s’estableix que les entitats del sector públic de la salut amb personalitat jurídica diferenciada que gestionen serveis sanitaris per compte de l’Administració de la Generalitat es regeixen pel principi d’autonomia de gestió sempre que compleixin l’objectiu general d’equilibri pressupostari.
 
Segons les dades de què disposa la Generalitat, els comptes de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, entitat del sector públic de la salut amb personalitat jurídica diferenciada, durant l’exercici econòmic del 2011 es troben en una situació de desequilibri econòmic que afecta les finances de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, i d’acord amb l’esmentada Llei 7/2011, es fa necessària l’adopció de mesures immediates de control i seguiment sobre l’entitat.
 
La Generalitat ha resolt la creació d’una Comissió de Control de Gestió constituïda per tres membres del Departament de Salut i tres membres del Departament d’Economia i Coneixement. Aquesta Comissió requerirà a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau la formulació d’un pla econòmic i financer de reequilibri i un informe de gestió sobre les causes del desequilibri.
 
La Comissió haurà de donar el vistiplau a aquest pla i procurar-ne l’execució i el seguiment. Una altra funció d’aquesta Comissió és l’autorització expressa per a la formalització de tot tipus d’operacions d’endeutament, actuacions en matèria d’inversions i qualsevol altra que afecti la titularitat d’actius de l’entitat.
 
L’entitat recuperarà l’autonomia de gestió plena en el moment en què la Comissió estimi que s’ha recuperat l’equilibri econòmic i financer, en el benentès que els òrgans de govern de la institució han de continuar funcionant amb els paràmetres ordinaris d’autonomia de gestió adequant-se a les limitacions esmentades.