Catalunya se situa entre els països capdavanters en la implantació de les TIC en els centres sanitaris

Catalunya se situa entre els països capdavanters en la implantació de les TIC en els centres sanitaris

query_builder   23 març 2012 15:33

event_note Nota de premsa

Catalunya se situa entre els països capdavanters en la implantació de les TIC en els centres sanitaris

Tres estudis comparatius indiquen que el desplegament de les TIC als centres sanitaris situa Catalunya en una bona posició al context internacional.
 
La presentació del Pla estratègic SITIC 2012-2015 posa les bases per consolidar el desplegament de les TIC al sistema de salut català.
SITIC
El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha presidit aquest matí l’acte de cloenda de presentació del Pla estratègic SITIC 2012-2015, document que ha de servir de marc de referència per guiar i consolidar el desplegament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) al sistema de salut de Catalunya.
 
El Mapa de tendències és un estudi de caràcter anual que realitza la Fundació TicSalut des de l’any 2006. Aquest document permet conèixer objectivament el nivell d’adopció de les TIC per les organitzacions sanitàries de Catalunya i analitza les tendències internacionals que es detecten al sector.
 
El Mapa de tendències ha constatat com les TIC han continuat implantant-se i modernitzant els centres sanitaris catalans. Del 2011, el Mapa de tendències destaca la consolidació de la història clínica compartida a Catalunya (HCCC), a la qual ja es connecten un 88% dels professionals, l’ús habitual i quotidià de la prescripció i la dispensació electrònica de receptes, o la gran disminució en la impressió de les plaques de radiodiagnòstic en optar els centres per la digitalització de les imatges.
 
Un altre estudi elaborat per la Comissió Europea ha ressaltat com Catalunya se situa clarament per sobre de la mitjana dels països europeus en analitzar variables com la salut electrònica, les infraestructures en TIC, les aplicacions, l’intercanvi d’informació i la seguretat i la privacitat. Els resultats d’aquest treball demostren que Catalunya presenta uns indicadors en el desplegament de les TIC molt propers als països més avançats a Europa.
 
L’organització HIMSS Analytic Europe, filial de la Healthcare Information and Management Systems Society, que agrupa més de 44.000 professionals i 800 organitzacions sanitàries, ha mostrat els resultats d’un estudi que compara el nivell d’implantació de les TIC a Catalunya amb la resta de l'Estat espanyol, Itàlia i els Estats Units d’Amèrica.
 
Aquesta comparativa s’ha basat en l’ús de l’instrument EMRAM (electronic medical record adoption model) que conté 8 nivells (7 és la màxima puntuació i 0 la mínima) que poden assolir els centres.
 
Els resultats mostren que un 73% dels 44 centres sanitaris catalans analitzats obtenen els nivells 5 i 6. Aquesta xifra és força significativa quan es compara, en relació amb aquests nivells, amb el 44% assolit pels centres de la resta de l’Estat espanyol, el 14% dels Estats Units d’Amèrica o el 3% d’Itàlia.
 
 
El Pla estratègic SITIC 2012-2015
Joan Guanyabens, conseller delegat de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS), ha presentat el Pla estratègic 2012-2015 en sistemes d’informació i tecnologies de la informació i les comunicacions (SITIC).
 
Aquest document esdevé una eina clau que identifica els objectius i traça les estratègies que han de guiar el desenvolupament i la consolidació definitiva dels sistemes d’informació i les TIC en el sector de la salut.
 
Per assolir una major eficàcia, el Pla estratègic SITIC ha alineat els seus objectius amb els del Pla de salut 2011-2015 per fer front als reptes que s’identifiquen en aquest.
 
El Pla SITIC opta per un model de governança en clau de salut, únic i participat. Amb aquest objectiu, el Pla posa a l'abast de tots els proveïdors els serveis necessaris per fer possible la continuïtat i una major integració entre els diferents nivells assistencials per aportar una millor atenció a la ciutadania, la qual és l'eix i el centre de tots els processos.
 
Els objectius del Pla estratègic SITIC es projecten en tres grans línies estratègiques que es detallen a continuació:
 
1. Transformar la història clínica compartida a Catalunya (HCCC) en una xarxa d'informació i serveis que s’anomenarà ISalut.cat.
 
2. Desplegar una xarxa multicanal de comunicació i interacció amb la ciutadania, que tindrà com a elements més destacats, entre d’altres, el web Canal Salut i el desplegament a tota la ciutadania de la carpeta personal de salut.
 
3. Garantir les infraestructures i els serveis necessaris per consolidar el nou model assistencial.
 
Amb el nou Pla estratègic SITIC, el Departament de Salut lidera la implantació de les TIC al sistema de salut de Catalunya, mitjançant la governança que implementarà l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut a través del seu Centre de Serveis TicSalut i de l'Anella TicSalut.
 
Aquesta estratègia es veurà complementada amb la tasca que desenvolupa la Fundació TicSalut com a observatori de noves tendències, innovació i seguiment d'iniciatives emergents, i serveis de normalització i homologació de productes.
 
Finalment, cal dir que el Canal Salut incorpora un nou web temàtic, que rep el nom de Canal TicSalut, i que servirà per informar puntualment sobre l’estat d’implantació i el desplegament de les TIC al sistema de salut de Catalunya.
 
El Pla SITIC 2012-2015 pren el relleu de l'anterior Pla estratègic implementat durant el període 2008-2011, que ha estat clau perquè les TIC siguin avui en dia un element estratègic per millorar la salut de la ciutadania i per contribuir a garantir un sistema de salut sostenible i de qualitat.
 
Canal Salut
Avui s’han posat en marxa dos nous canals temàtics.
-      TicSaluT
 
 
Enllaços

- Pla estratègic SITIC 2012-2015 [arxiu]
- Presentació: Pla estratègic SITIC: iSalut.cat, a càrrec de Joan Guanyabens, conseller delegat de l'AIAQS i coordinador general de les TIC del Departament de Salut.
-
Presentació: Mapa de tendències. Enquesta TIC i Salut a Catalunya 2011, a càrrec de Francesc Moya, Fundació TicSalut. [arxiu]
-
Informe complet: Fundació TicSalut. Mapa de tendències 2011 de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en els serveis de salut de Catalunya; 2012. www.gencat.cat/salut/ticsalut/pdf/informemt2011.pdf
-
Presentació: European Commission. A Composite Index for Benchmarking eHealth Deployment in European Acute hospitals: Catalonia. [arxiu]
-
Presentació: EMR Adoption in Catalunya [arxiu]

4  

Fitxers adjunts

Pla Estratègic SITIC 2012-2015: iSalut.cat

Pla Estratègic SITIC 2012-2015: iSalut.cat
PDF | 3127

Presentació European Comission BenchmarkingeHealth

Presentació European Comission BenchmarkingeHealth
PDF | 2403

Presentacio Mapa Tendències Catalunya Fundació TicSalut

Presentacio Mapa Tendències Catalunya Fundació TicSalut
PDF | 3041

Pla Estratègic SITIC 2012-2015 Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya (AQuASC)

Pla Estratègic SITIC 2012-2015 Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya (AQuASC)
PDF | 2539