A informació pública el projecte de la Proposta de Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre

query_builder   23 març 2012 12:31

event_note Nota de premsa

A informació pública el projecte de la Proposta de Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre

 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha tret a informació pública el projecte de la Proposta de Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
 
Vist el que disposa la Llei del patrimoni natural i de la biodiversitat en relació amb les àrees protegides per instruments internacionals i d’acord amb el que preveu la Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya, se sotmet a informació pública el projecte de la Proposta de Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre durant el termini de 20 dies.
 
Les persones que tinguin interès a examinar la documentació de la proposta podran fer-ho a les oficines del Departament a Barcelona (carrer Dr. Roux, 80 i Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614) i als serveis territorials del DAAM a les Terres de l’Ebre (Plaça Alfons XII 7, de Tortosa), o bé consultar-la a la pàgina web del Departament http://gencat.cat/agricultura/normativa, durant l’esmentat període esmentat, en el qual els interessats podran formular-hi, així mateix, les al·legacions que creguin convenients.
 
Cal recordar que el conseller Josep Maria Pelegrí es va reunir recentment amb Federico Mayor Zaragoza, polític i diplomàtic que fou Director General de la UNESCO entre 1987 i 1999, membre honorari del Club de Roma i actualment Co-President del Grup d'Alt Nivell per a l'Aliança de Civilitzacions, amb l’objectiu d’intercanviar impressions i buscar sinèrgies per reforçar la candidatura de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera.
 
La trobada s’inscrivia dins les accions de caràcter institucional per a donar a conèixer els valors inherents a les Terres de l'Ebre en tant que espai geogràfic amb una forta càrrega de valors patrimonials naturals, culturals i paisatgístics amb prou potencial per desenvolupar amb èxit models econòmics de desenvolupament sostenible fonamentats en el turisme i l'agricultura. Des de la cooperació i la gestió participada per agents públics i privats, aquests models poden contribuir al desenvolupament i oferir noves oportunitats de creixement al teixit socioeconòmic, en plena harmonia amb l'equitat i la cohesió social, territorial i ambiental.

Mitjançant el programa The Man and the Biosphere (MaB) de la UNESCO i el seu instrument voluntari d'aplicació mundial, com és la figura de la Reserva de la Biosfera, les Terres de l'Ebre poden esdevenir observatori i altaveu permanent de projecció i reconeixement internacional, creant sinèrgies entre la conservació i gestió activa dels elements patrimonials i les polítiques sostenibles ambientalment, econòmicament i socialment.

Com ja va assenyalar el conseller Pelegrí, “la candidatura ha de contribuir, en clau de sostenibilitat, a la diversificació econòmica del territori que actuï com a veritable vehicle de cohesió social i territorial, alhora que els productes i serveis derivats del reconeixement de la UNESCO com a Reserva de la Biosfera es diferencien qualitativament dels seus competidors en el mercat global”.