El Parc Natural de l'Alt Pirineu rep més de 206.000 visitants l'any 2011

El Parc Natural de l'Alt Pirineu rep més de 206.000 visitants l'any 2011

query_builder   23 març 2012 11:26

event_note Nota de premsa

El Parc Natural de l'Alt Pirineu rep més de 206.000 visitants l'any 2011

PNAP
El Parc Natural de l’Alt Pirineu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va rebre més de 206.000 visitants durant l’any 2011. Aquesta xifra s’ha obtingut, per primera vegada, a partir de l’estudi de freqüentació turística que s’ha realitzat al Parc i que permetrà estimar els visitants d’aquest espai protegit durant els propers anys.
 
En el marc de la planificació i la gestió de l’ús públic dels espais naturals protegits, té una importància fonamental aprofundir en la caracterització de l’oferta i de la demanda recreativa, esportiva i turística. La gran extensió del Parc Natural de l’Alt Pirineu (el més gran de Catalunya), els nombrosos accessos al territori del Parc i els recursos humans disponibles, fan que fins ara aquest espai no hagi disposat de prou dades sobre els seus visitants. Per millorar aquest aspecte, l’any 2010, el Parc va encarregar un estudi de detall amb una doble finalitat: obtenir una primera estimació de l’afluència real de visitants al Parc i de les seves característiques i satisfacció, i establir una metodologia que es pogués replicar d’any rere any per obtenir estimacions anuals del nombre de visitants del Parc.
 
El treball completat l’any 2011 recull els resultats obtinguts en l’estudi de l’afluència i la caracterització dels visitants del Parc durant l’any natural comprès entre els mesos de juliol de 2010 i de juny de 2011. Per elaborar aquest estudi, es van utilitzar dues eines metodològiques clarament diferenciades: en primer lloc, una fitxa d’estimació d’afluències i usos, que s’ha aplicat en 16 dels més de 50 accessos per on es pot entrar al Parc; i, en segon lloc, una enquesta de motivacions, usos i preferències, que han respost 1.600 visitants al llarg de 131 jornades de mostreig. Posteriorment, l’aplicació d’aquesta metodologia de càlcul a la totalitat de l’any 2011 (gener-desembre) ha permès obtenir una estimació total de 206.804 visitants.
 
Entre els principals resultats obtinguts, cal remarcar la detecció d’una afluència anual concentrada bàsicament durant els mesos d’estiu. Els indrets més freqüentats, per ordre de visitants estimats, han estat Sant Joan de l’Erm (Alt Urgell), les valls de Tavascan i Lladorre (vall de Cardós), la vall de Bonabé (Alt Àneu) i les valls de Tor i d’Àreu (vall Ferrera).
 
El perfil genèric del visitant es caracteritza per: ser home (67 %), tenir entre 32 i 51 anys (56 %), residir habitualment a la província de Barcelona (57 %) i visitar el Parc en família (31 %), parella (28 %) o grup d’amics (29 %), amb un valor mitjà de 3,95 visitants/grup. Els usuaris visiten el Parc per primera vegada (35 %) i en vehicle particular (84 %). Pel que fa al tipus d’allotjament, els hotels són els més utilitzats (18 %), seguit de les segones residències (15 %) i els càmpings (14 %). Les activitats més practicades són l’excursionisme (27 % - més d’una hora de caminada), les passejades curtes (18 % -menys d’una hora de caminada) i la recol·lecció de bolets (12 %). En aquest sentit, també destaquen les dades obtingudes en relació amb la durada mitjana de la visita a la zona i al Parc pròpiament dit, que superen els 4 dies i les 7 hores, respectivament. El grau de satisfacció sobre l’oferta turística del Parc és correcte o molt correcte en la majoria dels visitants.
 
L’estudi, dirigit per l’equip de la Dra. Estela Farías Torbidoni, identifica també una gran diversitat de perfils, de usos i de demandes, segons els diferents accessos i les zones estudiades, que han contribuït al disseny i a la proposta d’un ampli ventall de recomanacions pràctiques per planificar i gestionar l’ús públic del Parc Natural.
 
L’informe de resultats d’aquest treball es podrà consultar properament al web del Parc Natural de l’Alt Pirineu.