OCUPACIÓ

La Generalitat dicta els serveis mínims davant la convocatòria de vaga general

query_builder   26 març 2012 22:18

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

La Generalitat dicta els serveis mínims davant la convocatòria de vaga general

 

La Generalitat ha dictat l’ordre de serveis mínims a Catalunya, davant de la convocatòria de vaga general feta pels sindicats per al proper dijous, 29 de març, per tal de garantir els serveis essencials per a les persones i l’exercici legítim del dret de vaga.

 
El Departament d’Empresa i Ocupació, com autoritat laboral en la matèria, ha escoltat les propostes de tots els sindicats convocants i les associacions empresarials més representatives abans de dictar l’ordre de serveis mínims.
 
Un cop escoltades totes les parts, el Departament d’Empresa i Ocupació ha procedit a fixar els serveis mínims que s’han de prestar el dia de la vaga general en l’àmbit de les competències que són titularitat de la Generalitat de Catalunya. Aquests serveis mínims ponderen el legítim dret de vaga amb altres drets essencials i necessitats bàsiques dels ciutadans, tal i com estableix la Llei.
 
A continuació us detallem els serveis mínims dictats per alguns dels sectors que són competència de la Generalitat de Catalunya i que tenen més incidència per a la població.
 
Podeu consultar l’ordre sencera de serveis mínims al web del Departament d’Empresa i Ocupació, un cop publicats al DOGC.


Transport de viatgers urbà i interurbà:  
 
 • Transport de Rodalies operat per Renfe Operadora, Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, Transport de Barcelona SA, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i resta de transports de viatgers urbans i interurbans i tram: de 6:30 a 9:30 hores i de 17:00 a 21:00 hores: 1/3 del servei. En tot cas, s’haurà de garantir, com a mínim, un desplaçament complert d’anada i de tornada.
 • Servei de transport de persones amb disminució: servei habitual.
 • Transport escolar per accedir a centres d’infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu: manteniment del servei.
 • El servei de llançadora de les terminals de l’aeroport (Trans T1 – T2 UTE): funcionarà al 50% durant tota la jornada.
 • En el servei d’autobús que uneix Barcelona amb l’aeroport prestat per Express Autobús: 50% del servei habitual.
 • Regionals de Catalunya operat per Renfe Operadora: de 6:30 a 9:30 hores i de 17:00 a 21:00 hores: 1/3 del servei.  

Transport  de mercaderies:

 • El transport de les mercaderies imprescindibles per abastir els establiments sanitaris i farmàcies, com en un dia festiu. Pel que fa a la resta de mercaderies, es transportaran les que per la seva naturalesa perible no siguin susceptibles de conservació més enllà de 24 hores.


Assistència sanitària a centres i establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada:
 
Es garanteix el funcionament normal a:
 
 • Serveis d’urgències.
 • Unitats especials (UCI, UVI, unitats coronàries, d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i radioteràpia-quimioteràpia i altres d’urgència vital).
 • Activitat quirúrgica inajornable i tractaments de radio i quimioteràpia en situacions urgents.
 • Atenció als malalts ingressats, tant assistencial com bàsica d’infermeria i hotelera.
 • Neteja de les àrees d’alt risc (quiròfans, unitats de grans cremats, prematurs, UCI i UVI, sales de parts, unitats d’infecciosos i d’immunodeprimits, laboratori d’urgències, cuines...).
 • Transport sanitari per atendre les urgències.
 • Coordinació d’urgències i sistemes d’emergències.
 
 
Centres docents públics i privats concertats no universitaris i llars d’infants:
 • Centres d’ensenyament infantil i de primària (3 a 12 anys): Una persona de l’equip directiu i un docent per cada 6 unitats (aules).
 • Llars d’infants (0 a 3 anys): Una persona de l’equip directiu i 1/3 de la plantilla.
 

Centres d’atenció i gestió de trucades d’urgències i emergències com les sanitàries, de policia, d’ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, del salvament marítim, elèctriques, d’aigua i gas, d’informació de trànsit:

 
 • El servei es prestarà amb el personal necessari i imprescindible per poder realitzar les comunicacions de la forma habitual.
 

Subministrament d’energia elèctrica, de gas, d’abastament d’aigua potable, d’evacuació, de tractament d’aigües residuals i enllumenat públic:

·         Funcionament normal de les instal·lacions i reparació de les avaries urgents.
 

Empreses que realitzen funcions d’assistència i serveis socials:
 
·         El servei de menjadors socials: personal imprescindible per la prestació del servei.
·         Ajuda a domicili: s’han de prestar els serveis urgents, necessaris i inajornables.
·         Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim de festiu.
·         Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu.
·         El servei de comunitats infantils/juvenils: el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d’assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.
·         Centres d’atenció especial, residències, pisos-llar: només el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu.
·         Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50% en la resta de serveis.
·         Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.
 

Administració de la Generalitat de Catalunya:

Serveis comuns a tots els centres de treball:
 
 • Personal directiu: una persona per unitat orgànica o centre de treball
 • Serveis de registre de documents (o bé Oficines d’Atenció Ciutadana), serveis de control d’accés i serveis de telefonia:
  • Si el centre té fins a 100 treballadors: 3 persones
  • Si el centre té més de 100 treballadors: 4 persones
 • Serveis que tramitin actuacions amb terminis preclusius o que pel seu incompliment puguin provocar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de tercers: una persona per servei afectat.