El Govern publica l'índex de preus percebuts agraris (IPPA) de l'any 2011

query_builder   27 març 2012 14:42

event_note Nota de premsa

El Govern publica l'índex de preus percebuts agraris (IPPA) de l'any 2011

  • Els preus han crescut un 6,4% respecte al 2010

El Govern ha aprovat avui l’acord pel qual es fa públic l’índex de preus percebuts agraris (IPPA) corresponent a l’any 2011, que té com a finalitat actualitzar les rendes de contractes de conreu. En relació amb l’any anterior, hi ha hagut un increment global del 6,4%. Mentre que els preus percebuts agrícoles es van reduir d’un 0,3%, els ramaders van créixer d’un 9,8%.

Els preus agrícoles acusen caigudes sobretot en fruita fresca, hortalisses i cítrics, mentre que els conreus extensius (cereals i farratges) mantenen un nivell alt de preu amb un moderat increment. Destaca, però, l’increment dels preus ramaders que, amb cert retard, estan traslladant al preu els increments de l’any anterior en els inputs d’alimentació animal. En aquest sentit, destaca el porcí i l’aviram, tot i que també és significativa l’alça en el boví de carn.

La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes s’actualitza cada any agrícola d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris que el Govern ha de publicar anualment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts. L’índex s'obté a partir de l'estadística de preus percebuts agraris, inclosa en la Llei del Pla estadístic de Catalunya i en els programes anuals d'actuació estadística que la desenvolupen.