Pla d'ocupació pública

El Govern aprova el Pla d'Ocupació Pública per garantir llocs de treball i guanyar en eficiència

query_builder   27 març 2012 14:49

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla d'Ocupació Pública per garantir llocs de treball i guanyar en eficiència

  • Amb una vigència de 2 anys, té com a objectiu assegurar una gestió més eficient en la prestació dels serveis, amb la planificació de les necessitats i disponibilitats de personal

El Govern ha aprovat avui el Pla d’Ocupació per a la racionalització i l’optimització del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014. L’objectiu és garantir una major eficàcia en la prestació dels serveis públics i una major eficiència en la utilització dels recursos econòmics, mitjançant la planificació de necessitats i el dimensionament adequat de les plantilles i dels efectius disponibles. El Pla d’Ocupació Pública també persegueix garantir llocs de treball i guanyar en eficiència.

El Pla d’Ocupació aprovat pel Govern té una vigència de dos anys a partir de l’1 d’abril de 2012, i s’estén al personal funcionari i laboral al servei de l’Administració, amb exclusió del personal docent no universitari i estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS).

El context actual de reducció de la disponibilitat pressupostària i d’activitat econòmica fan necessària una reestructuració dels serveis de l’Administració, ja que les càrregues de feina no són les mateixes actualment que uns anys enrere.


Mesures de racionalització a mitjà termini

El Pla també preveu implementar mesures de racionalització del personal. En aquest sentit, s’analitzaran les disponibilitats i necessitats de personal, tant des del punt de vista del nombre d’efectius com dels requeriments dels llocs de treball, així com les càrregues de treball associades, i s’elaborarà un document de diagnosi per a cada departament. La diagnosi es realitzarà fins al 31 d’octubre de 2012 i concretarà les necessitats d’intervenció i redistribució d’efectius on esdevingui necessari.

Les actuacions concretes que s’implementaran estan subjectes als criteris de preferència per la voluntarietat, la proximitat geogràfica, l’objectivitat i el servei als interessos generals, els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i la màxima difusió i publicitat de les actuacions. Així mateix, el Pla dóna prioritat a l’adopció de mesures dins de cada departament. Quan les decisions organitzatives hagin de tenir un abast superior s’adoptaran mesures a aplicar entre els departaments.


El Govern impulsarà accions formatives específiques destinades a garantir l’adaptació funcional del personal que pugui resultar afectat per les mesures i instruments de racionalització derivades del Pla.


Mesures de caràcter immediat

En el marc del conjunt de mesures endegades pel Govern aquesta legislatura, l’Executiu ha impulsat canvis que afecten el personal de l’Administració i que, en el seu conjunt, representen un estalvi de 625 milions d’euros. En aquest conjunt de mesures se situa la reducció del 15% de la jornada del personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic.

En aquest sentit, el Pla d’Ocupació Pública aprovat avui desenvolupa aquesta reducció del 15% com a mesura d’intervenció immediata per contenir la despesa de personal i contribuir a la reducció del dèficit públic. En queda exclòs el personal interí dels cossos de bombers, d’agents rurals, dels cossos d’auxiliars tècnics del grup de serveis penitenciaris i del cos de veterinària d’escorxador.

La mesura s’aplicarà de forma demorada als professors de les escoles de capacitació agrària, un cop finalitzat aquest curs escolar. El pla també preveu aplicar la reducció als educadors socials dels centres de justícia juvenil i dels centres de menors i al personal adscrit al sistema de guàrdies operatives de Protecció Civil, en aquest cas quan s’apliquin altres instruments de provisió de llocs.

Aquesta mesura és temporal i es desplegarà des de l’1 d’abril de 2012 fins al 31 de març de 2014, amb la possibilitat de reduir la durada de la mesura sempre que la situació pressupostària ho permeti. Així mateix, el Pla també redueix en un 30% el nombre de llocs de treball als quals es pot assignar una jornada i horari de dedicació especial.

L’acord també crea la Comissió de Seguiment del Pla d’Ocupació, integrada per 12 membres i constituïda de manera paritària entre representants de l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals presents a la Mesa General de Negociació.