Comunicat del Departament de Salut en relació al brot de galteres a Girona

query_builder   30 març 2012 19:27

event_note Nota de premsa

Comunicat del Departament de Salut en relació al brot de galteres a Girona

Tots els afectats han evolucionat favorablement.
La recomanació de tornar-se a vacunar als grups d’edat indicats es proposa a partir de la tasca de seguiment realitzada per la Unitat de Vigilància Epidemiològica.
Per a més informació, els ciutadans es poden adreçar al seu centre d’atenció primària o al telèfon de Sanitat Respon (061).
La segona quinzena de desembre de 2011, centres d’atenció primària de les comarques de Girona van comunicar 3 casos de parotiditis (galteres), posteriorment en van aparèixer més al llarg dels mesos de gener, febrer i març de 2012. El brot és encara actiu i en aquests moments es comptabilitzen 106 casos que han evolucionat favorablement. Les comarques on s’han donat més casos són Gironès, Baix Empordà i Selva, tot i que hi ha hagut casos també a d’altres comarques de la Regió Sanitària Girona.
 
El Departament de Salut recomana tornar a vacunar, com a mesura de control davant possibles nous casos de galteres, a aquelles persones de les comarques de Girona en les que ha hagut afectats, que entre els anys 1994 i 1996 es van vacunar de la primera dosi de la vacuna triple vírica que contenia la soca Rubini per a la prevenció de la parotiditis, ja que els casos que s’han manifestat a Girona s’han donat majoritàriament entre les persones que van ser vacunades amb la soca esmentada. L’efectivitat per a les altres dues malalties de la vacuna triple vírica (xarampió i rubèola) és correcta. Els centres d’atenció primària, que ja han rebut les dosis de vacunes, estan informant a les persones a qui es recomana l’administració de la vacuna. Per a més informació també es poden adreçar al seu centre d’atenció primària o al telèfon de Sanitat Respon (061).
 
El 50% dels casos detectats a la demarcació de Girona s’ha donat entre joves de 16 a 18 anys, encara que majoritàriament les galteres poden afectar a adolescents i adults joves amb edats entre els 17 i els 42 anys.
 
Des de finals de l’any 2006, el Departament de Salut disposa de un Programa per al control de la parotiditis dins el qual es duen a terme actuacions especifiques de prevenció i control. La davallada de casos en incloure la vacuna triple vírica al calendari de vacunacions va ser dràstica però és habitual que, de manera cíclica, es presentin períodes en els quals s’observin increments de casos associats; durant els anys 2006-2007 es van donar diversos brots afectant població jove a Navarra, i a països com Canadà i Estats Units; posteriorment es va passar a un període amb menys casos entre 2008-2010 i l’any 2011 es va detectar un nou increment.
 
A Catalunya, des de l’any 2001 fins al 2006, la freqüència de brots de parotiditis notificats va ser molt baixa, entre 0 i 3 brots l’any. L’any 2007, coincidint amb l’augment observat a d’altres països i d’altres comunitats autònomes de l’Estat, es va registrar un important augment en el nombre de brots declarats, que van arribar a un total de 34. A partir de llavors, el nombre de brots declarats anualment va disminuir, essent 12 l’any 2008, 2 l’any 2009, 4 l’any 2010 i 7 l’any 2011.
 
El temps en què els malalts poden contagiar altres persones va des dels 3 dies abans que la malaltia es manifesti fins a 4 dies després d’aparèixer l’inflor de les galtes, encara que pot allargar-se fins a 9 dies. Des que una persona susceptible s'ha infectat fins que apareixen els primers símptomes de parotiditis poden passar entre 14 dies i 25 dies.
 
La parotiditis
És una malaltia aguda i contagiosa causada pel virus de la parotiditis caracteritzada per l’inflor d’una o més glàndules salivals, generalment les glàndules paròtides que estan situades a sobre de la mandíbula. S’inicia amb un període amb símptomes inespecífics (mal de cap, pèrdua de gana, dolor abdominal, dolor muscular) seguit de l’aparició d’una inflor de les glàndules paròtides, que pot ser unilateral o bilateral, acompanyada de febre. La febre desapareix als 3-4 dies mentre que la inflor de la/les galta/es dura entre 7 i 10 dies. Normalment la malaltia és benigna i autolimitada tot i que de vegades poden aparèixer complicacions especialment en adults (orquitis o inflamació del testicle; ooforitis o inflamació de l’ovari). Totes les persones que no han tingut la malaltia ni han estat vacunades, són susceptibles de patir-la. La malaltia es pot transmetre per contacte directe amb les secrecions nasals o de la gola de les persones infectades.
 
La prevenció es duu a terme amb la vacunació amb dues dosis de vacuna triple vírica (vacuna que conté components de virus del xarampió, la rubèola i la parotiditis) inclosa en el calendari de vacunació de Catalunya des de l’any 1988, que era administrada als 15 mesos i 11 anys, per passar al 1998 als 15 mesos i 4 anys , i al 2008 als 12 mesos i 4 anys).
 
Sempre que hi hagi sospita d’aquesta malaltia s’ha de consultar al metge que en farà el diagnòstic clínic i de laboratori. Quan aparegui un cas de parotiditis en una llar d'infants, escola o en algun altre tipus d’institució o lloc d’agrupament de persones com grups de lleure, equips esportius etc, s'ha de comunicar de manera ràpida als serveis de salut pública corresponents. Aquests duran a terme les actuacions pertinents per tal d’evitar que es produeixin més casos.
 
Per a més informació