El Departament de Salut posa en marxa el primer servei de teleictus a les comarques de Lleida

query_builder   30 març 2012 14:00

event_note Nota de premsa

El Departament de Salut posa en marxa el primer servei de teleictus a les comarques de Lleida

Neuròlegs de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, a Lleida, són consultats des de l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, a través de serveis telemàtics 24 h al dia i 365 dies l’any.
 
El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha visitat avui l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, on ha assistit a una demostració d’una prova del nou servei de teleictus, el primer a les comarques de Lleida. Aquest projecte de telemedicina entre l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) de Lleida i l’Hospital Comarcal del Pallars (HCP) té l’objectiu d’oferir una millor atenció assistencial, més equitativa i eficient, a les persones que sofreixen un episodi d’ictus o que es té la sospita que el puguin estar patint. La iniciativa compta amb el suport organitzatiu del Pla director de la malaltia vascular cerebral del Departament de Salut.
 
Des del passat dia 22 de març, els dos centres ja tenen instal·lada tota la tecnologia necessària i estan en fase de proves realitzant connexions diàries entre els professionals d’ambdós hospitals. S’ha donat la formació tècnica als professionals implicats dels dos centres i s’han consensuat protocols i guies clíniques d’actuació.
 
Aquest projecte permet, mitjançant les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), disminuir el temps de resposta dels professionals sanitaris per poder efectuar un diagnòstic i decidir quin és el tractament més adequat que ha de rebre la persona que pateix un episodi d’ictus o que es té la sospita que el pugui estar patint. Experts en neurologia de l’HUAV, únic centre on fins ara es podia fer el primer tractament de l’ictus, poden ser consultats des de l’Hospital Comarcal del Pallars a través de serveis telemàtics, 24 h al dia i 365 dies l’any, per atendre els pacients i poder, així, fer una intervenció de manera més immediata.
 
L’especialista en neurologia de l’hospital de referència, en aquest cas el de l’HUAV, pot interaccionar a temps real i a través d’una videoconferència amb el professional de l’HCP. Al mateix temps pot visualitzar el pacient per la pantalla i explorar-lo amb la realització de les preguntes clíniques oportunes. La connexió telemàtica també permet que el neuròleg del centre de referència, de l’HUAV, pugui visualitzar les exploracions radiològiques pertinents, com per exemple les imatges de TAC, que s’han realitzat al pacient al mateix hospital comarcal.
 
La valoració final sobre l’estat del pacient que el neuròleg de Lleida realitza conjuntament amb els professionals sanitaris de l’HCP, permet que, si hi està indicat, es pugui administrar el tractament trombolític per via endovenosa perquè sigui aplicat pels professionals del centre comarcal. D’aquesta manera es guanya més d’una hora de temps en avançar el diagnòstic i el tractament, temps que es perdria en cas de requerir-se el trasllat del pacient en ambulància al centre de referència de Lleida.
 
Una ràpida intervenció en aquests casos és determinant per evitar la mortalitat i les seqüeles greus, com la invalidesa o la discapacitat, que aquesta malaltia pot arribar a produir. Com més aviat una persona és diagnosticada i se li administra el tractament pertinent –menys de 4 hores des de l’inici de l’episodi i com més aviat millor- més possibilitats hi ha d’obtenir un bon pronòstic.
 
Les comarques del Pirineu tenen una dispersió geogràfica important que fa que el desplaçament dels pacients en situacions d’emergència requereixi uns temps que en aquest tipus de patologies es considera determinant en l’evolució del procés. Amb la implantació del projecte Teleictus els pacients de les comarques del Pallars Jussà, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà seran derivats en primer lloc a l’HCP on, gràcies a la valoració conjunta, es podrà decidir fer el primer tractament al pacient abans de derivar-lo per al seu control posterior a l’hospital de referència o a un tercer nivell (nodes terciaris de Barcelona) si necessita un tractament més complex que requereix una elevada expertesa professional.
 
El projecte Teleictus es consolida com el primer gran projecte en telemedicina del territori català. El projecte es va iniciar l’any 2007 i ha finalitzat ja la primera fase d’implantació al territori amb la connexió d’11 hospitals catalans (7 de comarcals i 4 de referència) del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). Com a resultat del projecte Teleictus, prop de 400 pacients han estat atesos des que es va iniciar. Ara s’inicia la segona fase en què s’incrementarà el nombre d’hospitals connectats en afegir ara els hospitals de Tremp i Arnau de Vilanova a la Xarxa Teleictus.
 
El sistema permet treballar des d’estacions portàtils des de les quals es poden establir sistemes de multiconferència a triple banda –entre l’especialista en neurologia, l’hospital comarcal i els nodes terciaris-, mitjançant els quals podran visualitzar el pacient i la imatge radiològica exploratòria corresponent.
 
Per fer possible el projecte Teleictus, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya compta amb el suport del Servei Català de la Salut, la Fundació TicSalut, la Fundació i2CAT i l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, sota les directrius del Pla director de la malaltia vascular cerebral del Departament de Salut.