El Govern facilitarà l'adaptació de les explotacions catalanes a les noves normes europees de benestar animal

El Govern facilitarà l'adaptació de les explotacions catalanes a les noves normes europees de benestar animal

query_builder   3 abril 2012 15:40

event_note Nota de premsa

El Govern facilitarà l'adaptació de les explotacions catalanes a les noves normes europees de benestar animal

  • Ha aprovat una línia de 4 milions d’euros per bonificar els interessos dels préstecs que les explotacions porcines hagin sol·licitat a les entitats financeres per complir la nova normativa europea
 
El Govern facilitarà a les explotacions porcines catalanes la seva adaptació al compliment de les noves normes europees de benestar animal, que seran d’obligat compliment a partir de l’1 de gener de 2013. El Consell Executiu ha aprovat una línia d’ajuts per un import de 4 milions d’euros per bonificar els interessos dels préstecs que hagin subscrit amb les entitats financeres, inclòs l’Institut Català de Finances (ICF), per poder adequar les explotacions. La convocatòria d’ajuts garanteix que puguin fer front a les inversions necessàries, ja que aportarà al sector un finançament superior als 12 milions d’euros.
 
L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les inversions necessàries per complir les nomes de recent introducció en matèria de benestar animal. La quantia màxima del préstec atorgat serà del total de la inversió subvencionable. L’ajut consisteix a bonificar els interessos de tot el període del préstec, calculat amb un tipus d’interès de l’euríbor + 4%, d’acord amb l’euríbor existent en la data de la resolució dels ajuts, que es descomptarà directament del capital pendent de devolució que ha de pagar la persona beneficiària una vegada certificat l’ajut. La inversió màxima per beneficiari i any serà de 360.000 euros.
 
La persona beneficiària haurà de retornar l’import prestat en quotes mensuals durant un període de 7 anys amb 1 any de carència d’amortització (inclòs en el termini), quan l’import del préstec sigui inferior a 60.000 euros, o bé 10 anys amb 2 de anys carència d’amortització (inclosos en el termini), quan l’import del préstec sigui igual o superior als 60.000 euros.
 
Les explotacions porcines són clau i suposen un 33,86% de la producció agrària del país. Els anys 2010 i 2011 el Govern ja va convocar els préstecs per fomentar les inversions necessàries per complir les normes mínimes de recent introducció en matèria de benestar animal. La convocatòria aprovada avui resulta necessària fins que finalitzi el termini d’obligatorietat per implantar les mesures.