El Govern destina 4,6 milions d'euros a la gestió forestal sostenible

El Govern destina 4,6 milions d'euros a la gestió forestal sostenible

query_builder   3 abril 2012 15:41

event_note Nota de premsa

El Govern destina 4,6 milions d'euros a la gestió forestal sostenible

  • El Consell Executiu ha aprovat la convocatòria d’ajuts per al 2012 que es destinarà a la gestió forestal sostenible, la recuperació del potencial forestal i la reforestació i producció de tòfona
 
El Govern ha donat llum verd a la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada de l’any 2012. A banda de la gestió forestal sostenible, els ajuts es destinaran també a la recuperació del potencial forestal i a la prevenció d’incendis forestals. Les actuacions subvencionables abasten des de la millora d’infraestructures, les actuacions silvícoles i les reforestacions, fins a la recuperació del potencial forestal i la producció de tòfones a partir de la plantació d’espècies micorizades.
 
La convocatòria està cofinançada pel Govern de la Generalitat i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007 – 2013. En concret, el Govern hi aporta 3,6 milions d’euros a través del Centre de la Propietat Forestal, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), imputables als anys 2012 i 2013, mentre que la resta va a càrrec del fons FEADER, amb un màxim del 31 per cent. La distribució dels 4,6 milions d’euros de la convocatòria és la següent:
 
  • 4,2 milions d’euros per a la gestió forestal sostenible
  • 250.000 euros per a la recuperació del potencial forestal
  • 150.000 euros per a reforestacions i producció de tòfona.
 
 
L’import màxim total que podrà sol·licitar un mateix beneficiari és de 25.000 euros.
 
D’altra banda, els propietaris de terrenys beneficiaris de subvencions corresponents a les actuacions incloses en aquesta convocatòria podran sol·licitar a l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA), en el termini de tres mesos a comptar des de la notificació de la concessió de l’ajut, un préstec de fins al 60% de la subvenció atorgada. Les persones beneficiàries que s’acullin a aquests préstecs cediran a l’ICCA l’import de la subvenció equivalent al principal del préstec concedit. La sol·licitud de préstec a l’ICCA serà incompatible amb la sol·licitud de bestreta.
 
Una de les funcions del Centre de la Propietat Forestal és aplicar els instruments de foment forestal. El Centre acorda l’atorgament dels ajuts i els incentius corresponents i fiscalitza la destinació efectiva a la finalitat prevista. Des de l’any 2001 l’organisme convoca, resol i tramita les subvencions a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat privada. En total a Catalunya hi ha 1,5 milions d’hectàrees de bosc privat, que suposa prop del 80% de la superfície forestal del país.
 
Les actuacions forestals com plantacions, aclarides de millora, tractament fitosanitaris, ratllat del suro, entre d’altres, tenen un calendari natural d’execució que no es pot modificar i que comprèn tot l’any natural (les plantacions s’han de realitzar a l’hivern o a la primavera, les aclarides a la tardor i la primavera en zones d’alta muntanya, les actuacions sobre el suro a l’estiu...). Així doncs, és necessari tot un any natural per poder executar les convocatòries d’ajuts i, per tant, des del punt de vista pressupostari, la figura adient és la de convocatòries anual imputades a dos pressupostos consecutius.