Les instal·lacions catalanes incloses en el mercat de CO2 podran ingressar uns 31'8 M€ en reduir emissions

query_builder   10 abril 2012 14:47

event_note Nota de premsa

Les instal·lacions catalanes incloses en el mercat de CO2 podran ingressar uns 31'8 M€ en reduir emissions

    Durant el 2011 van emetre prop de 5 milions de tones de CO2 menys de les assignades
•    Catalunya ja va complir l’any passat l’objectiu de reducció d’emissions fixat per la Unió Europea per a l’any 2020El Departament de Territori i Sostenibilitat ha validat els informes verificats de les emissions de les instal·lacions incloses en la llei que regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) corresponents a l’any 2011. Aquestes instal·lacions són les responsables d’aproximadament un 35% de les emissions de GEH de Catalunya. El 65% restant correspon a les emissions anomenades difuses, és a dir, les dels sectors no afectats pel comerç de drets d’emissió, com el transport, el residencial, el comercial, l’institucional,  la gestió dels residus, els gasos fluorats i l’agricultura. A Catalunya, les instal·lacions afectades per la normativa i amb autorització són 172. En total, han emès durant l’any 2011 un total de 15.665.414 tones de CO2.

Dels gairebé 20,5 milions de tones assignades inicialment, se n’han deixat d’emetre 4,8 milions. Si tenim en compte que el preu del dret d’emissió està a 6,60€/tona (en data 5/4/2012) el conjunt d'instal·lacions afectades a Catalunya ha pogut  ingressar fins a un total de 31.881.115 € amb la venda de drets d’emissió sobrants, atorgats gratuïtament dins el Pla Nacional d’Assignacions (PNA). Aquests ingressos haurien de servir per realitzar les inversions necessàries perquè en el proper període de comerç (2013-2020), més exigent, les empreses estiguin preparades tecnològicament per emetre menys emissions de GEH, tot i incrementar la producció. De tota manera, els drets sobrants els poden guardar per a posteriors anys, si preveuen que podran necessitar-los. Cal tenir en compte que el proper període de comerç l'assignació gratuïta es reduirà considerablement.
 
Durant l’any 2011, del conjunt d’instal·lacions afectades, es constata un dèficit en el sector energia mentre que en la resta de sectors les emissions han estat inferiors als drets assignats. El de generació elèctrica, amb una representació del 6% d’instal·lacions, és responsable del 22% de les emissions de GEH. Més del 80% de les d’origen industrial provenen de les refineries (2 instal·lacions) i de la fabricació de ciment (6 instal·lacions). Per contra, les instal·lacions de fabricació de material ceràmic i paper i cartró, que suposen gairebé el 75% de les indústries afectades, només són responsables del 8,3% de les emissions industrials. En relació a la comparativa entre emissions i assignació de drets, es constata un dèficit en el sector energia, mentre que per a la resta de sectors les emissions han estat inferiors als drets assignats.
 
Des del primer any de l’aplicació del règim de comerç de drets d’emissió de GEH, el 2005, les emissions s’han reduït un 21,9% a Catalunya. Aquesta dada significa que el nostre país ja està complint l’objectiu de reducció  marcat per la Unió Europea per a l’any 2020. El repte serà mantenir aquest nivell exigit quan es produeixi una recuperació econòmica i augmenti l’activitat de les instal·lacions, a través de l’aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD).
 
El règim europeu del comerç de drets d’emissió de GEH
 
La Unió Europea, partint del Protocol Kyoto, va desenvolupar un instrument de mercat anomenat  comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a nivell d'empreses, que es va posar en marxa en els vint-i-cinc Estats membres de l'UE l'1 de gener de 2005. Les instal·lacions afectades han de disposar d'una autorització d'emissió de GEH que determinen les obligacions de seguiment i notificació anual d'emissions de cada instal·lació atenent a les directrius publicades per la Comissió Europea. Els Estats membres han elaborat uns plans nacionals d'assignació que donen a cada instal·lació afectada un cert nombre de drets d'emissió amb caràcter gratuït, cosa que els permet emetre una determinada quantitat de CO2 sense cap cost. Les instal·lacions han de lliurar un nombre de drets igual a les emissions efectuades durant l'any. Aquests drets es cancel·len posteriorment, de manera que no es puguin utilitzar novament. Les que els sobrin drets poden vendre'ls o conservar-los per a anys posteriors.
 
Trobareu, adjunta, la nota de premsa amb els quadres amb dades detallades.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 57