Memòria 2011 de l'Agència Catalana del Consum a Tarragona

Les reclamacions de Consum a Tarragona baixen un 12% i la resolució per casos per mediació puja un 15% al 2011

query_builder   20 abril 2012 15:45

event_note Nota de premsa

Memòria 2011 de l'Agència Catalana del Consum a Tarragona

Les reclamacions de Consum a Tarragona baixen un 12% i la resolució per casos per mediació puja un 15% al 2011

 
·        Durant el 2011, l’ACC ha atès a les comarques tarragonines un total de 2.817 reclamacions, un 11,94% menys que l’any anterior. El principal sector de reclamació ha estat el de la telefonia i internet, amb el 49,4%. Així mateix, les reclamacions resoltes per mediació al 2011 van ser 1.398, un 11,94% més que l’any anterior.
 
·        Pel que fa a les consultes, l’any passat es van rebre a la demarcació de Tarragona 8.101 consultes, el 12,54% del total de Catalunya. D’aquesta xifra, el Consell Comarcal del Baix Camp va atendre el 44,2%, el de l’Alt Camp, el 27,2%, el del Baix Penedès el 5,4%, la Conca de Barberà el 5,2% i el del Priorat el 0,8% de les consultes. De la seva banda, l’ACC en va atendre directament el 17,3%.
 
·        En matèria d’inspecció i control del compliment dels drets del consumidors, al 2011 es van resoldre 98 expedients amb sanció a Tarragona, el 8,24% del total de Catalunya. Aquests expedients van representar un import de 139.045 euros, el 3,7% del conjunt de Catalunya.
 
 
El director de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Alfons Conesa, acompanyat del director dels serveis territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Tarragona, Baptista Capell, ha presentat avui els resultats de la Memòria d’Actuacions 2011 de l’ACC a Tarragona. Entre les xifres presentades pel director, destaca un descens de les reclamacions de consum. Durant 2011, l’ACC va atendre a les comarques tarragonines un total de 2.817 reclamacions, un 11,94% menys que l’any anterior. Així mateix, destaca l’increment de la resolució de reclamacions via mediació. L’any passat, de les reclamacions ateses, 1.398 es van resoldre per la via de la mediació, xifra que representa un increment del 11,94% respecte 2010.
 
2.817 reclamacions ateses el 2011 a Tarragona, un 11,94% menys que l’any anterior
 
Durant el 2011, ACC i els Consells Comarcals de Tarragona (amb competències delegades), van rebre un total de 2.817 reclamacions, xifra que suposa un 11,94% menys que al 2010. A les comarques de Tarragona, per sectors, la telefonia —tant mòbil com fixa— i internet continua com a principal sector en el rànquing de reclamacions, amb el 49,4%, seguit del sector energètic (10,6%), els aparells d’ús domèstic (8%), vehicles (4,3%), i el sector transport, amb el 3,9% de les reclamacions.
 
Com a tot Catalunya, les companyies que han rebut més reclamacions a Tarragona han estat Telefonica, Vodafone, France Telecom i Endesa. Així mateix, també són les companyies amb més alts percentatges de resolució, ja sigui per mediació o per laude arbitral.
 
Al conjunt del territori català, la telefonia i internet també va aglutinar la majoria de les reclamacions —concretament el 43,7%—, seguit del sector transport, amb el 14,9% de les reclamacions; sector energètic, amb el 7,6%; aparells d’ús domèstic, amb el 5,2%; i vehicles, amb el 3,9%. 
 
Un índex de resolució del 56% de les reclamacions a Tarragona
 
El 2011, l’ACC va registrar a Tarragona un índex de resolució de les reclamacions del 56%. De les 2.817 reclamacions ateses, l’any passat es van resoldre, (1.398), el 49,62% via mediació, i (181) el 6,4% per laude arbitral de la JACC. La resta de reclamacions no han estat resoltes o encara estan en tràmit.
 
A la demarcació de Tarragona, l’any 2011 la major part de les mediacions van ser en el sector de la telefonia i internet, (53,3%), seguit del sector energètic (11,5%), dels serveis comercials diversos (5,8%), aparells d’ús domèstic (5,5%),  i vehicles (3,1%). Es tracta de percentatges similars al del conjunt de Catalunya, on la major part de les mediacions van ser en el sector de telefonia i internet (el 61,3% del total), seguit del sector energètic amb el 10,2% dels acords de mediació; els aparells d’ús domèstic, amb el 5,9%; i el transport, amb el 5,7% de les mediacions. 
 
Pel que fa a l’arbitratge, la JACC va dictar l’any passat a Tarragona 181 laudes, dels quals la immensa majoria —el 82,9%— van ser  per temes reclamacions de telefonia i internet. A molta distància, un 6,6% dels laudes dictats van ser per reclamacions en el sector energètic, un 5,5% en els aparells d’ús domèstic, i un 1,1% en reclamacions a vehicles i, en serveis comercials diversos, respectivament.
 
771 establiments tarragonins adherits al 2011 a la JACC, el 12,75% més que al 2010
 
La xifra d’establiments adherits al sistema arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) a les comarques tarragonines va situar-se en el en els 771, un 12,72% més que al 2010. En relació al conjunt de Catalunya, representa el 12,75% del total d’establiments adherits a la JACC. Entre els establiments adherits a Tarragona hi ha comerços minoristes, del sector alimentació, i del sector dels subministraments.
 
Al conjunt de Catalunya, el nombre d’establiments adherits es va situar en els 6.047, un 7,18% més que el 2010. Destaca l’adhesió d’empreses com Sorea (subministrament d’aigua), la Creu Roja i el Teatre Nacional de Catalunya. Un any més es confirma la progressió a l’alça pel que fa a les adhesions a la Junta Arbitral de Consum. De 1998 a 2011, el nombre d’empreses adherides a la JACC s’ha incrementat un 226%.
 
Les alertes de consum per productes insegurs baixen un 6,15%
 
L’any passat es van registrar un total de 2.792 productes alertats a Catalunya. Aquesta xifra representa un 6,15% menys que el 2010, i manté la tendència a la baixa iniciada a partir de 2009, quan es va assolir la màxima activitat de la xarxa d’alertes de la UE. Des de l’any 2000, les alertes de consum s’han incrementat un 688,70%, passant dels 354 productes alertats el 2000 als 3.086 del 2009.
 
El sistema d’alertes de consum s’emmarca en la política de protecció dels consumidors de la UE, en relació amb la directiva europea sobre seguretat general dels productes, que preveu un programa d’actuacions en relació amb els productes potencialment perillosos  i permet evitar riscos per a la seguretat.
 
Per tipus de productes, el 26,7% de les alertes van ser per joguines i articles de puericultura, el 20,6% productes tèxtils; l’11,91% material elèctric i d’il·luminació  i el 6,42% de les alertes accessoris de vehicles.
 
Així mateix, l’ACC va retirar el 2011 un total de 71.110 productes del mercat: el 27,2% va ser maquinària i material elèctric, el 25,5% jocs i joguines, el 15,6% petits electrodomèstics, el 12,9% làmpades i aparells d’il·luminació, l’11,1% encenedors i el 4,1% cotxes de nen i articles de puericultura. A la demarcació de Tarragona, es van retirar 5.658 productes alertats, un 37,03% més que a 2010. Es tracta, en la seva totalitat, de jocs i articles de puericultura.
 
98 expedients resolts amb sanció a Tarragona, 8,24% del total de Catalunya
 
Les actuacions inspectores i del control del mercat de l’ACC a la demarcació de Tarragona van derivar en 98 expedients resolts amb sanció, xifra que representa el 8,24% dels 1.188 expedients resolts amb sanció al conjunt de Catalunya durant 2011. Pel que fa a la quantia de les sancions imposades, l’import a Tarragona ha estat de 139.045 euros, el 3,7% dels 3,6 milions d’euros del conjunt de Catalunya.
 
Arreu del territori, Les infraccions que han motivat majors quanties en les sancions imposades han estat les clàusules abusives dels contractes (25,2% del total), les infraccions en publicitat (12,2%), la documentació, condicions de venda o prestació de servei (11,8%), la seguretat de productes (9,3%), les infraccions en etiquetatge i envasament de productes (7%) i les infraccions en relació amb el control i la col•laboració en la inspecció (6,7%).
 
2.046 alumnes de Tarragona visiten l’Escola del Consum al curs 2010-2011
 
Des de la posada en marxa de l’ECC —al curs 2005-2006— un total de 6.119 estudiants de primària, secundària i educació especial de les comarques tarragonines han passat pels tallers de consum programats per l’Escola. El darrer curs, 2010-2011, l’ECC va impartir tallers a 2.046  alumnes de Tarragona, xifra que representa un 112,7% més que al curs anterior: 756 al Baix Camp, 526 al Baix Penedès, 372 a la Conca de Barberà, i 392 al Priorat .
 
Al conjunt de Catalunya, durant el curs 2010-2011 un total de 18.597 alumnes han passat pels tallers programats per l’Escola del Consum de Catalunya (ECC).
 
Pel que fa a les activitats dirigides als professionals del Consum, l’ECC ha organitzat al conjunt de Catalunya total de 32 activitats, que han suposat 436 hores lectives on han assistit 714 persones. A més, s’han programat un total de 47 xerrades dirigides a persones consumidores, amb gairebé 1.200 assistents, i 46 xerrades adreçades a comerciants, amb prop de 1.000 assistents. 
 
Del total, a la demarcació de Tarragona, al 2011 s’han dut a terme 15 sessions informatives adreçades a persones consumidores, a les que han assistit 369 persones, i 5 sessions informatives per a comerciants, amb 62 assistents.
           
www.consum.cat : prop de 600 mil visites
 
L’any passat el web de l’ACC va rebre un total de 594.545 visites, un 13,1% més que el 2010. La pàgina més visitada va ser la de “reclamació/denúncia”, (79.651 visites), seguida del tema de consum “reclamació/denúncia” amb 47.923 visites, la pàgina “d’adreces d’interès” , amb 46.348 visites, “ACC/qui som” amb 33.455 visites, l’”Espai de consumidors” amb 33.041 visites, i el formulari de reclamació i denúncia, amb 29.014 visites.