Pelegrí insta l'Alt Urgell a aprofitar les noves instal·lacions eqüestres de l'ECAP per a impulsar socioecòmicament la comarca

query_builder   20 abril 2012 14:08

event_note Nota de premsa

Pelegrí insta l'Alt Urgell a aprofitar les noves instal·lacions eqüestres de l'ECAP per a impulsar socioecòmicament la comarca

FOTO WEB
Un moment de l'acte.
 
 
El conseller també ha inaugurat la millora del camí de La Vansa i Fórnols, i a la tarda visitarà l’empresa Cadí, a la Seu d’Urgell
 
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, i de la directora dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Cristina Bosch, ha inaugurat, aquest matí, les instal·lacions eqüestres de l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu. (ECAP), situades a la Finca les Colomines- Bellestar, a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell).
 
Pelegrí ha visitat les noves instal·lacions de l’explotació eqüestre, que compten amb quadres, boxes, 2 pistes i una sínia, i també la resta d’instal·lacions de l’ECAP (explotació agropecuària, sala de formatgeria, aules i residència).
 
Tot seguit, Josep Maria Pelegrí, juntament amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, i el de Montferrer i Castellbò, Jordi Calvet, han signat un conveni de col·laboració per a l’impuls i el foment de la formació i l’activitat eqüestre en aquesta Escola. L’objecte de l’acord és, doncs, l’impuls de la formació eqüestre a Catalunya, mitjançant el trasllat de l’activitat formativa que s’impartia a l’Escola de Capacitació Agrària Eqüestre de l’Hospitalet de Llobregat a l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu i dotar-la de les instal·lacions i de la infraestructura necessària per tal de desenvolupar de forma adequada els activitats eqüestres.
 
Així, el DAAM es compromet a traslladar-hi l’activitat formativa eqüestre que es desenvolupa en l’esmentat centre de l’Hospitalet de Llobregat a l’ECAP, que posarà a disposició els recursos disponibles en l’actualitat, recursos humans i materials (èquids i materials complementaris per al desenvolupament de l’activitat) necessaris per a desenvolupar i potenciar l’activitat en formació, transferència tecnològica, innovació i emprenedoria en l’àmbit de les activitats eqüestres. A més, el Departament integrarà les activitats que es desenvolupin en l’àmbit eqüestre en la seva Guia d’Innovació que inclou el programa de formació agrària i el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT); impulsarà les activitats eqüestres a Catalunya, amb una especial atenció a les necessitats específiques de les comarques dels Pirineus; i fomentarà la participació de l’Escola en activitats firals, turístiques i esportives que s’organitzin al territori per tal de donar a conèixer la seva oferta i millorar en la qualitat dels esdeveniments en què participi.
 
Per la seva banda, l’ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet, pel conveni signat avui, a fer-se càrrec de les obres d’adequació de l’ECAP per a poder acollir les activitats que es desenvolupin en l’àmbit eqüestre, per un import màxim de 15.000 euros; impulsarà les que es duguin a terme en aquesta matèria al centre així com la promoció econòmica de l’àrea d’influència de la Seu d’Urgell mitjançant la promoció de les accions agropecuàries i turístiques fomentant les activitats eqüestres; i autoritzarà la presència d’un representant de l’ECAP en el Consell Escolar Municipal de la Seu d’Urgell com a convidat amb veu i sense vot atès que es tracta d’un centre educatiu situat fora del municipi.
 
Finalment, l’ajuntament de Montferrer i Castellbò es compromet en aquest conveni a: atorgar tots els permisos i llicències necessaris per a poder dur a terme les obres i l’activitat sempre que es compleixi els requisits legals; impulsar tant les activitats que es desenvolupin en l’àmbit eqüestre en el marc de l’ECAP com la promoció econòmica de l’àrea d’influència d’aquest municipi a través de la promoció d’accions agropecuàries i turístiques fomentant les eqüestres; i bonificar la quota dels tributs que meriti la construcció i la posada en funcionament de l’Escola en el percentatge màxim que permeti la normativa sobre hisendes locals.
 
Val a dir que una comissió de seguiment vetllarà pel compliment del conveni i de les actuacions que s’hi contemplen, alhora que concretarà, en el seu cas, les actuacions a desenvolupar a l’empara del mateix, assegurarà l’intercanvi d’informació entre les parts, establirà les normes en relació a la divulgació, difusió i publicitat de les actuacions es desenvolupin, i resoldrà qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la interpretació o aplicació de l’acord signat.
 
El conseller ha instat a “treure el màxim de profit a l’oportunitat que representen les noves instal·lacions eqüestres per al territori, tractant-se, a més, del Pirineu, que concentra un fort interès per tot el relacionat amb aquestes activitats, que s’han d’enquadrar en l’hegemonia de la ramaderia al nostre país, i especialment a les comarques pirinenques”; i ha afegit que amb l’esmentat conveni “volem impulsar la formació eqüestre a Catalunya, mitjançant el trasllat de l’Escola de Capacitació Agrària Eqüestre de l’Hospitalet de Llobregat a l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu i dotar-la de la infraestructura necessària per tal de desenvolupar de forma adequada les activitats eqüestres. Amb aquest conveni, les tres administracions implicades assumim la nostra part de responsabilitat per fer que aquesta nova empresa tiri endavant”.
 
Pelegrí ha volgut fer palès que, “de manera lenta però imparable, el cavall va adquirint paulatinament més protagonisme a Catalunya.: sembla que les activitats eqüestres, la cria de cavalls i el turisme eqüestre tenen un gran potencial de desenvolupament a Catalunya i que la formació de professionals en aquest àmbit és un element molt important en el seu desenvolupament. Fins i tot, sembla que cada vegada hi ha més afició per les curses de cavalls i l’afecció per la hípica va en augment.
 
Com ha remarcat el conseller, la nova escola comporta, per al món agrari, un seguit de conseqüències importants com ara llocs de treball, especialització agrària i ramadera, creació de necessitat de subministrament de serveis, servitud pel que fa al subministrament d’animals, i necessitat d’una situació sanitària estable per a poder desenvolupar l’activitat continuadament; alhora que també suposarà un efecte multiplicador perquè esdevindrà un impuls de l’economia de l’àrea d’influència de la Seu d’Urgell mitjançant la promoció de les accions agropecuàries i turístiques fomentant les activitats eqüestres. A més, l’esmentat “creixement del sector del cavall és un factor important  per a Catalunya, atès que possibilita una diversificació econòmica en el món agrari, fomenta el coneixement i el respecte al medi natural, i representa un nou camp laboral. Així, s’observa un increment de la demanda tant de professionals en el sector com de formació específica.”
 
Josep Maria Pelegrí també ha recordat que l’ECAP “no parteix de zero, sinó que compta ja amb una llarga trajectòria i, per tant, paga la pena aprofitar l’experiència acumulada al llarg de tants anys, que sumada a aquestes noves instal·lacions, pot situar el centre  com un referent a nivell internacional. A més, si bé ens queda cert camí a recórrer, estem perfectament capacitats per a poder competir amb altres països pel que fa la producció equina: disposem d’un estat sanitari perfecte, no tan sols dels animals sinó també del seu entorn, del control d’animals i dels seus moviments. I amb temps i esforç podem ser capaços de produir el nostre propi pinso, medicaments, aliments fibrosos, productes que actualment venen de fora. Hem d’aconseguir posicionar-nos forts davant d’altres països de llarga tradició en hípica. L’aposta per la renovació i millora d’aquesta nova infraestructura és un passa ferma vers un sector hípic català cada cop més fort, capaç, a mig i llarg termini, de donar grans beneficis al país. Malgrat les dificultats, estem més preparats que mai per assolir aquest tipus de reptes.
 
Posteriorment, el conseller ha inaugurat la millora del camí de La Vansa i Fórnols, una actuació que afecta una longitud de vint quilòmetres, ha suposat una inversió d’1,39 milions d’euros, i beneficia més de 1.200 persones de 10 nuclis. Pelegrí ha destacat que la comunicació i la interrelació són una indiscutible font de riquesa i, motiu pel qual la millora dels camins juga un paper inqüestionable en el la política del departament. “Inaugurem un camí demanant i reivindicat, que és un eix intermunicipal i intercomarcal, que comunica els veïns de La Vansa amb el Berguedà i el Solsonès i que millorarà tant la seva qualitat de vida com la seva economia. Els camins són una xarxa vertebradora i per això cal una atenció immediata i preferent, són una eina de reequilibri territorial i equilibri social, obren la possibilitat a noves iniciatives econòmiques i fan més competitives les existents, alhora que també suposen beneficis des del punt de vista mediambiental, cultural i social. En definitiva, els camins juguen un paper insubstituïble en l’equilibri territorial i el desenvolupament sostenible dels país i incrementen la qualitat de vida dels pagesos i de la gent”, ha conclòs.
 
Pelegrí visitarà, a les 15:30 hores, l’empresa CADI SCCL, a la Seu d’Urgell.
 
 

5  

Imatges

moment de la visita

moment de la visita 5818

foto activitats

foto activitats 6411

foto activitats 2

foto activitats 2 6649

foto de l'acte

foto de l'acte 5362

foto de l'acte 2

foto de l'acte 2 5580

1  

Fitxers adjunts

Un moment de l'acte.

Un moment de l'acte.
JPG | 88