El Govern simplifica els tràmits dels laboratoris de salut ambiental i alimentària

query_builder   24 abril 2012 13:55

event_note Nota de premsa

El Govern simplifica els tràmits dels laboratoris de salut ambiental i alimentària

El decret aprovat simplifica els tràmits administratius per exercir l’activitat i millora la garantia de qualitat de les anàlisis que es fan als aliments i les aigües per al consum públic.
 
El Govern ha aprovat avui el Decret dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial, que simplifica els tràmits per exercir l’activitat i millora la garantia de qualitat de les anàlisis que es fan als aliments i a les aigües per al consum públic. El decret regula l’autorització, l’acreditació i el registre dels laboratoris i s’adapta a la normativa comunitària i estatal.
 
El decret aprovat avui dóna resposta als canvis normatius que s’han produït els darrers anys, amb la Llei 18/2009, de salut pública, la normativa sobre higiene i seguretat alimentària o sobre serveis al mercat interior de la UE. Així, suprimeix obstacles administratius i simplifica tràmits, redueix les càrregues administratives per a petites i mitjanes empreses i millora la garantia de la qualitat de les anàlisis que es fan als aliments i les aigües per al consum públic.
 
 
Novetats principals
 
Les novetats més rellevants que incorpora el decret aprovat avui són:
 

- La simplificació administrativa de l’inici de l’activitat per part dels titulars dels laboratoris, que únicament han de presentar la declaració responsable i la comunicació davant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), a través d’un model que es trobarà al web, i sense necessitat d’adjuntar cap tipus de documentació. L’OGE realitza la inscripció d’ofici del laboratori al Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària.

- La regulació de la participació en tasques de control oficial per part dels laboratoris de titularitat privada.

- L’exigència de compliment d’uns nivells adequats i uns requisits de qualitat per part dels laboratoris. S’assegura així una adaptació correcta a les normes de salut ambiental i alimentària i es garanteix un nivell adequat de qualitat en funció dels àmbits analítics per tal de promoure la salut pública en l’àmbit de la sanitat ambiental i alimentària.

- La substitució de l’autorització administrativa actual de funcionament per la lliure prestació de serveis dels laboratoris un cop realitzada la declaració responsable, i la desaparició de la renovació de l’autorització cada 5 anys.

- La possibilitat d’inscripció dels laboratoris amb establiment a altres comunitats autònomes o països membres de la Unió Europea al Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària, amb caràcter voluntari.