L'ACA i Agricultura signen un conveni per millorar la vigilància i la inspecció del medi aquàtic

query_builder   27 abril 2012 11:58

event_note Nota de premsa

L'ACA i Agricultura signen un conveni per millorar la vigilància i la inspecció del medi aquàtic

Fotografia del moment de la signatura del conveni
Fotografia del moment de la signatura del conveni
Aquest acord millorarà la coordinació entre els dos ens i farà possible una actuació més eficaç davant de possibles infraccions
 
El  director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) del Departament de Territori i Sostenibilitat Leonard Carcolé, i el director general del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Escorihuela, han signat avui un conveni de col·laboració per establir el marc de col·laboració entre el cos d’Agents Rurals i l’Agència Catalana de l’Aigua pel que fa a la gestió, la vigilància, la inspecció i la investigació de les infraccions en matèria d’aigües a fi de coordinar la seva actuació.
 
Les actuacions que recull el conveni signat fan referència a diferents aspectes  de treball, formació, línies de comunicació i tramitació per part del Cos d’Agents Rurals. En virtut d’aquest acord els membres del Cos d’Agents Rurals actuaran d’ofici o a instància en relació als abocaments en llera pública, captacions il·legals  i els usos incompatibles amb la conservació de les riberes de la xarxa hidrogràfica de Catalunya.
 
Per la seva banda l’ACA podrà sol·licitar del cos d’Agents Rurals una actuació extraordinària, puntual o mantinguda en el temps, mitjançant campanyes específiques planificades conjuntament per ambdues parts. Per realitzar aquestes actuacions, el cos d’Agents Rurals utilitzarà el seu equipament habitual i en el cas de necessitar un específic que no disposi, l’ACA li subministrarà l’equipament necessari.
 
Per tal de garantir el compliment efectiu d’aquest acord, es constitueix una comissió de seguiment paritària integrada per tres representants del cos d’Agents Rurals i tres representants de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquesta  comissió es reunirà, de forma ordinària, un mínim de tres vegades a l’any durant el període de vigència de l’acord. La comissió tindrà com a funció el seguiment i control de compliment de l’acord, resolent els dubtes que puguin sortir en la seva aplicació, així com la validació dels procediments en matèria d’aigües d’acord amb la normativa aplicable.
 
Aquest conveni tindrà una vigència d’un any des de la seva signatura i quedarà automàticament prorrogat per períodes successius d’un any.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Fotografia del moment de la signatura del conveni

Fotografia del moment de la signatura del conveni
JPG | 113