Memòria 2011 de l'Agència Catalana del Consum a Lleida

Les reclamacions de Consum a Lleida baixen un 4,53% i la resolució per casos per mediació puja prop d'un 20% al 2011

query_builder   2 maig 2012 17:01

event_note Nota de premsa

Memòria 2011 de l'Agència Catalana del Consum a Lleida

Les reclamacions de Consum a Lleida baixen un 4,53% i la resolució per casos per mediació puja prop d'un 20% al 2011

 
  • Durant el 2011, l’ACC en col·laboració amb els Consells Comarcals, va atendre 2.131 reclamacions a Terres de Ponent xifra que representa el 15,3% del total de Catalunya. De les reclamacions de consum a Lleida, el 60% van ser per telefonia mòbil i fixa i internet

 

  • Pel que fa a les consultes, el 2011 es van rebre a Lleida un total de 4.489 consultes, el 8,1% del total de Catalunya. D’aquesta xifra, el Consell Comarcal del Pla de l’Urgell va atendre el 12,6% de les consultes; el de l’Alta Ribagorça el 5,07%; el del Pallars Jussà el 6,86%; el de Pallars Sobirà el 6,81%; el del Pla d’Urgell el 36,51%; el del Solsonès el 6,21%, i la Val d’Aran el 7,23%. De la seva banda, l’ACC en va atendre directament el 18,66%

 

  • En matèria d’inspecció i control del compliment dels drets dels consumidors, l’any passat es van resoldre 35 expedients amb sanció a la demarcació de Lleida, el 2,9% del total de Catalunya. Aquests expedients van representar a les comarques lleidatanes 22.000 euros, xifra que suposa l’0,59% de l’import total en sancions

 

  • El director de l’ACC ha completat la jornada a Lleida, amb la inauguració de la seu itinerant de l’Escola del Consum de Catalunya, que aquest curs s’instal·larà a Lleida fins el 22 de juny. Enguany es previst que passin per l’ECC a Lleida, uns 2.000 alumnes de primària, secundària i educació especial
 
 
El director de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Alfons Conesa, acompanyat del director dels serveis territorials del Departament d’Empresa i Ocupació, Octavi Miarnau, ha presentat avui els resultats de la Memòria d’Actuacions 2011 de l’ACC a les comarques lleidatanes. Entre les xifres presentades pel director de l’ACC, destaca d’una banda, el descens de les reclamacions de consum —al 2011 es van atendre a les comarques de Ponent un total de 2.131 reclamacions, un 4,53% menys que l’any anterior—  i d’una altra, l’increment del 19,21% de les mediacions com a via de resolució de les reclamacions.
 
El director de l’ACC ha completat la jornada a Lleida, amb la inauguració la seu itinerant de l’Escola del Consum de Catalunya (ECC) a Lleida, on estarà instal·lada fins el proper 22 de juny. Es previst que enguany passin per l’Escola 2.000 alumnes d’educació primària, secundària i especial de les comarques lleidatanes.
 
2.131 reclamacions ateses el 2011 a Lleida: el 60% per telefonia mòbil i fixa i internet
 
Durant el 2011, ACC i els Consells Comarcals de Lleida (amb competències delegades), van rebre un total de 2.131 reclamacions, xifra que representa el 10,2% de les reclamacions del conjunt de Catalunya. A les comarques lleidatanes, per sectors, la telefonia —tant mòbil com fixa— i internet continua com a principal sector en el rànquing de reclamacions, amb el 60%, seguit a distància del sector energètic (11,4%), dels aparells d’ús domèstic (4,1%), serveis comercials diversos s(3%), i vehicles amb el 2,9% de les reclamacions.
 
Com a tot Catalunya, les companyies que han rebut més reclamacions a la demarcació de Lleida han estat Telefonica, Vodafone, France Telecom i Endesa. Així mateix, també són les companyies amb més alts percentatges de resolució, ja sigui per mediació o per laude arbitral.
 
Al conjunt del territori català, la telefonia i internet també va aglutinar la majoria de les reclamacions —concretament el 43,7%—, seguit del sector transport, amb el 14,9% de les reclamacions; sector energètic, amb el 7,6%; aparells d’ús domèstic, amb el 5,2%; i vehicles, amb el 3,9%. 
 
Un índex de resolució del 68,13% de les reclamacions: el 61,14% via mediació i el 7% per laude arbitral
 
El 2011, l’ACC va registrar a Lleida un índex de resolució de les reclamacions del 68,13%, per sobre de la mitjana catalana, que es va situar en el 61%. De les 2.131 reclamacions ateses, l’any passat es van resoldre, (1.303), el 61,14% via mediació, i (149) el 7% per laude arbitral de la JACC. La resta de reclamacions no han estat resoltes o encara estan en tràmit.
 
A la demarcació lleidatana, l’any 2011 la major part de les mediacions van ser en el sector de la telefonia i internet, (62,9%), seguit del sector energètic (13%), aparells d’ús domèstic (3,9%), assegurances (2,7%), i transport (el 2,6%). Es tracta de percentatges similars al del conjunt de Catalunya, on la major part de les mediacions van ser en el sector de telefonia i internet (el 61,3% del total), seguit del sector energètic amb el 10,2% dels acords de mediació; els aparells d’ús domèstic, amb el 5,9%; i el transport, amb el 5,7% de les mediacions. 
 
Pel que fa a l’arbitratge, la JACC va dictar l’any passat a Lleida un total de 149 laudes, dels quals la major part —el 83,2%— van ser  per temes reclamacions de telefonia i internet. A molta distància, un 5,4% dels laudes dictats van ser per reclamacions en el sector de l’ensenyament; un 4,7% en el sector energètic; un 2,7% en vehicles; i un 2% en reclamacions en relació amb els mobles. 
 
650 establiments lleidatans adherits al 2011 a la JACC, el 25,73% més que al 2010
 
La xifra d’establiments adherits al sistema arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) a les comarques lleidatanes va situar-se en el en els 650, un 25,73% més que al 2010. En relació al conjunt de Catalunya, representa el 10,75% del total d’establiments adherits a la JACC. Entre els establiments adherits a Lleida hi ha comerços minoristes de diversos sectors, com quioscos, supermercats, bars i restaurants, perruqueries, i establiments del sector dels subministraments.
 
La xifra d’establiments adherits al sistema arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) va situar-se el 2011 en els 6.047, un 7,18% més que el 2010. Destaca l’adhesió d’empreses com Sorea (subministrament d’aigua), la Creu Roja i el Teatre Nacional de Catalunya. Un any més es confirma la progressió a l’alça pel que fa a les adhesions a la Junta Arbitral de Consum. De 1998 a 2011, el nombre d’empreses adherides a la JACC s’ha incrementat un 226%.
 
Les alertes de consum per productes insegurs baixen un 6,15%
 
L’any passat es van registrar un total de 2.792 productes alertats a Catalunya. Aquesta xifra representa un 6,15% menys que el 2010, i manté la tendència a la baixa iniciada a partir de 2009, quan es va assolir la màxima activitat de la xarxa d’alertes de la UE. Des de l’any 2000, les alertes de consum s’han incrementat un 688,70%, passant dels 354 productes alertats el 2000 als 3.086 del 2009.
 
El sistema d’alertes de consum s’emmarca en la política de protecció dels consumidors de la UE, en relació amb la directiva europea sobre seguretat general dels productes, que preveu un programa d’actuacions en relació amb els productes potencialment perillosos  i permet evitar riscos per a la seguretat. Per tipus de productes, el 26,7% de les alertes van ser per joguines i articles de puericultura, el 20,6% productes tèxtils; l’11,91% material elèctric i d’il·luminació  i el 6,42% de les alertes accessoris de vehicles.
 
Així mateix, l’ACC va retirar el 2011 un total de 71.110 productes del mercat: el 27,2% va ser maquinària i material elèctric, el 25,5% jocs i joguines, el 15,6% petits electrodomèstics, el 12,9% làmpades i aparells d’il·luminació, l’11,1% encenedors i el 4,1% cotxes de nen i articles de puericultura. A la demarcació de Lleida es van retirar 886 productes alertats, un 1.329,03% més que a 2010, dels quals el 88,3% va ser maquinària i material elèctric, el 8,7% jocs i joguines, l’1,2% calçat de vestir, i el 0,8% material esportiu.
 
35 expedients resolts amb sanció a Lleida, el 2,9% del total de Catalunya
 
Les actuacions inspectores i del control del mercat de l’ACC a les comarques lleidatanes van derivar en 35 expedients resolts amb sanció, xifra que representa el 2,9% dels 1.188 expedients resolts amb sanció al conjunt de Catalunya durant 2011. Pel que fa a la quantia de les sancions imposades, l’import a la demarcació de Lleida ha estat de 22.000 euros, l’0,59% del l’import total de 3,6 milions d’euros.
 
Arreu del territori, les infraccions que han motivat majors quanties en les sancions imposades han estat les clàusules abusives dels contractes (25,2% del total), les infraccions en publicitat (12,2%), la documentació, condicions de venda o prestació de servei (11,8%), la seguretat de productes (9,3%), les infraccions en etiquetatge i envasament de productes (7%) i les infraccions en relació amb el control i la col·laboració en la inspecció (6,7%).
 
995 alumnes de Tarragona visiten l’Escola del Consum al curs 2010-2011
 
En el darrer curs, 2010-2011, l’ECC va impartir tallers a 995 alumnes de la demarcació de Lleida: 356 del Pla de l’Urgell, 478 del Pallars Jussà, i 161 de l’Alt Urgell. Al conjunt de Catalunya, durant el curs 2010-2011 un total de 18.597 alumnes han passat pels tallers programats per l’Escola del Consum de Catalunya (ECC).
 
Pel que fa a les activitats dirigides als professionals del Consum, l’ECC ha organitzat al conjunt de Catalunya total de 32 activitats, que han suposat 436 hores lectives on han assistit 714 persones. A més, s’han programat un total de 47 xerrades dirigides a persones consumidores, amb gairebé 1.200 assistents, i 46 xerrades adreçades a comerciants, amb prop de 1.000 assistents. 
 
Del total, a les comarques lleidatanes, al 2011 s’han dut a terme 6 sessions informatives adreçades a persones consumidores, a les que han assistit 132 persones, i 9 sessions informatives per a comerciants, amb 123 assistents.
 
www.consum.cat : prop de 600 mil visites
 
L’any passat el web de l’ACC va rebre un total de 594.545 visites, un 13,1% més que el 2010. La pàgina més visitada va ser la de “reclamació/denúncia”, (79.651 visites), seguida del tema de consum “reclamació/denúncia” amb 47.923 visites, la pàgina “d’adreces d’interès” , amb 46.348 visites, “ACC/qui som” amb 33.455 visites, l’”Espai de consumidors” amb 33.041 visites, i el formulari de reclamació i denúncia, amb 29.014 visites.
 
Inauguració del curs de l’Escola del Consum de Catalunya a Lleida
 
El director de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Alfons Conesa, ha completat la jornada a Lleida amb la inauguració de la seu itinerant de l’Escola del Consum de Catalunya L’Escola del Consum (ECC). L’ECC s’instal·la a Lleida amb l’objectiu d’impulsar l’educació en consum dels escolars de la comarca. Es preveu que  fins al 22 de juny passin per l’Escola uns 2.000 alumnes de primària, secundària i educació especial de les comarques de Lleida.
 
L’objectiu de l’Escola és educar, de manera totalment gratuïta, els escolars en matèria de consum. Aquesta formació s’articula a través de tallers adreçats als alumnes d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius i Educació Especial. Les activitats proporcionen als estudiants les eines suficients perquè puguin construir el seu model de consum des d’una perspectiva activa, reflexiva i autònoma. També els permeten adquirir coneixements bàsics sobre els seus drets i deures com a consumidors i la manera d’exercir-los.
 
Aquest curs 2011-2012, l’ACC ha apostat per un calendari de la seu territorial ECC fixe en el temps i en l’espai amb l’objecte que les escoles puguin incorporar l’oferta educativa en consum en els seus programes de cada curs sense haver d’estar pendent de si poden o no comptar amb les activitats de consum.
 
Els centres que han sol·licitat la realització dels tallers de l’ECC a la demarcació de Lleida són:
 
  • Educació secundària:
1.     Col·legi Santa Anna
2.     Escola Les Heures
3.     Institut Ronda
4.     Institut Josep Lladonosa
5.     Institut Almata
 
  • Educació especial:
1.     CEE L’Estel
2.     CPEE Santa M. de l’Alba
 
  • Educació primària:
1.     Joan XXII (Lleida)
2.     Enric Farreny (Lleida)
3.     Terres de Ponent (Lleida)
4.     Sol Ixent (Lleida)
5.     Santa Maria de Gardeny (Lleida)
6.     Àngel Guimerà (La Noguera)
7.     Gaspar de Portolà (La Noguera)
8.     Valeri Serra (Urgell)
9.     Santa Creu (Urgell)
10.  Sant Roc (Urgell)
11.  Espígol (Urgell)
12.  Pau Claris (Alt Urgell)
13.  La Salle (Alt Urgell)
14.  Sant Josep (Urgell)
15.  Macià-Companys (Urgell)
 
Aquesta és la quarta vegada que l’ECC visita Lleida. El primer cop va ser el curs escolar 2005-06. Fins ara, més de 8.000 alumnes de centres escolars de la demarcació de Lleida (Segrià, Urgell, Pla d’Urgell, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d’Aran) ja han participat en els tallers de l’ECC. Durant aquest curs escolar, la seu itinerant de l’ECC ha establert la seva seu a Girona, Berga, Tarragona, Tortosa i Lleida.
 
L’ECC va començar la seva activitat l’octubre de 2003, i durant els dos primers anys va impartir els tallers des de la seu central ubicada a Barcelona. L’any 2005, coincidint amb el tercer curs escolar, es va posar en funcionament la seu itinerant de l’Escola del Consum de Catalunya per donar resposta a les demandes dels centres escolars situats lluny de Barcelona.
 
Des de la creació de la seu itinerant de l’Escola del Consum de Catalunya, l’assistència d’alumnes ha estat la següent:
 
Curs
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
Total
Alumnes Barcelona
1.449
2.818
3.762
11.180
9.472
10.318
10.771
12.036
10.277
72.083
Alumnes Territori
----
----
3.942
3.921
6.603
6.181
6.019
6.538
5.905
39.109
Total alumnes ECC
1.449
2.818
7.704
15.101
16.075
16.499
16.790
18.574
16.182
111.192
 
 
 

1  

Fitxers adjunts

El director de l'ACC, Alfons Conesa, durant la presentació de la Memòria Anual de l'Agència a Lleida

El director de l'ACC, Alfons Conesa, durant la presentació de la Memòria Anual de l'Agència a Lleida
JPG | 848