Salut amplia els horaris de les unitats d'hemodinàmica dels hospitals Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida

query_builder   18 maig 2012 13:52

event_note Nota de premsa

Salut amplia els horaris de les unitats d'hemodinàmica dels hospitals Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida

Aquests hospitals passaran a fer angioplàsties primàries 12 hores al dia durant els 7 dies de la setmana.
 
A Catalunya es produeixen uns 6.500 infarts l’any i, d’aquests, el 40%, requereixen aquesta intervenció.
El conseller, Boi Ruiz, el delegat de govern a Tarragona, Joaquim Nin, i el cap del Servei de Cardiologia de l'Hospital Joan XXIII, Alfred Bardají.
L’infart és una causa important de morbimortalitat. A Catalunya, se’n produeixen uns 6.500 casos a l’any i es calcula que prop d’un 40% d’aquests (uns 2.900 a l’any) són infarts aguts de miocardi amb elevació del segment ST (IAMEST). Aquesta tipologia d’infart es caracteritza per ocasionar una obstrucció total del flux sanguini i, per tant, és responsable d’una part molt important de la mortalitat global per infart. Per això, és vital per a la supervivència i les seqüeles dels pacients que el pateixen que l’actuació mèdica sigui com més ràpida millor i que s’administri un tractament repermeabilitzador del vas obstruït. En aquest sentit, el temps és crucial atès que un retard en l’administració del tractament es relaciona amb un empitjorament en l’evolució clínica del pacient i una mortalitat més elevada a curt i llarg termini. A fi i efecte d’optimitzar els circuits assistencials per a l’atenció urgent a l’IAMEST, es va posar en marxa a Catalunya, l’1 de juny de 2009, el Codi Infart.
 
El Codi infart és un protocol d’actuació urgent per al tractament de l’IAMEST que comprèn l’activació organitzada i coordinada d’un seguit de dispositius assistencials que permeten l’atenció urgent en la fase aguda de la malaltia quan un pacient és sospitós de tenir un infart i és candidat a reperfusió immediata. En els pacients amb IAMEST, el tractament idoni segons les guies de pràctica clínica és l’angioplàstia primària. A través del programa s’atén qualsevol pacient que alerti el sistema sanitari (112 / Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), serveis d’urgències d’hospitals comarcals o terciaris, CAP o CUAP) a causa d’un dolor precordial i sigui diagnosticat d’IAMEST).
 
En l’IAMEST, l’alternativa terapèutica a l’angioplàstia primària quan aquesta no és possible d’aplicar, és la fibrinòlisi, un tractament farmacològic repermeabilitzador menys invasiu i intervencionista que l’angioplàstia primària (cateterisme).
 
 
 
 
 
 
S’amplien els horaris d’atenció
Entre les accions previstes per a l’any 2012 per a la millora dels resultats del Codi infart, cal destacar l’increment de la disponibilitat horària dels centres d’infart que només prestaven serveis d’angioplàstia primària durant l’horari d’atenció establert. Fins ara, dels 10 centres de Codi infart, 5 tenien un horari de 24 hores i uns altres 5 de 8 hores durant els dies laborables.
 
Des del Pla director de malalties de l’aparell circulatori es va fer la proposta d’incrementar l’horari d’hemodinàmica, és a dir, de tenir capacitat per fer angioplàstia primària en els centres de Girona i de Tarragona. Com a conseqüència de les negociacions del CatSalut amb l’entitat proveïdora i la Societat Catalana de Cardiologia, es va acordar incrementar l’horari fins a 12 hores els 7 dies a la setmana als hospitals Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida.
 
Aquestes mesura està prevista a partir de l’octubre de 2012 i representa un increment horari per a aquests centres que suposa doblar el disponible prèviament (5 dies x 8 hores = 40 hores; 7 dies x 12 hores = 84 hores).
 
L’objectiu és millorar l’accessibilitat a l’angioplàstia primària amb un interval de temps més curt. En general, s’accepta que el temps òptim entre el primer contacte mèdic i la repermeabilització de l’arteria és de 120 minuts. Aquest temps és especialment llarg en el casos que s’han de transportar fins a altres centres. Es preveu que amb aquesta intervenció s’incrementin el nombre de pacients als quals es practica reperfusió amb angioplàstia primària i en un temps més curt.
 
Resultats del Codi infart
El tractament dels pacients amb infart ha millorat notablement gràcies a la posada en marxa del Codi infart, en termes de teràpia d’elecció i en els temps assistencials oferts. Als anys 2010 i 2011 s’han activat un total de 5.778 codis. D’aquests, un 30% han estat diagnosticats en primera instància pel SEM.
 
Des de la implantació del Codi infart, s’ha incrementat la proporció de pacients amb infart que han rebut algun tipus de tractament de reperfusió, especialment pel que fa al tractament òptim (l’angioplàstia primària) i, segons les dades preliminars de l’Enquesta de mortalitat hospitalària, s’ha produït una reducció significativa de la mortalitat.
 
Durant l’any 2011, prop del 93% dels pacients tractats a través del Codi infart han rebut algun tipus de tractament de reperfusió. Això suposa un increment notable (l’any 2000 només es practicava reperfusió a un 63% i l’any 2006 a un 79%). Cal destacar també que s’ha assolit un 85,7% de reperfusió amb angioplàstia primària entre els infarts tractats en el Codi infart (l’any 2000 aquesta proporció de tractament era del 5% i el 2006 del 33%).
 
Gràcies a l’aplicació del Codi infart s’han reduït substancialment els principals indicadors de temps assistencial dels pacients amb infart tractats a través d’aquest Codi, i els valors són molt pròxims als estàndards recomanats per les guies de pràctica clínica.
 
Més informació del Codi Infart al Canal Salut: