Agricultura

El Govern redueix les càrregues administratives i afavoreix l'accés a les titulacions superiors de busseig professional

query_builder   22 maig 2012 13:58

event_note Nota de premsa

El Govern redueix les càrregues administratives i afavoreix l'accés a les titulacions superiors de busseig professional

  • Aprova el decret que estableix les condicions per exercir l’activitat, que pretén afavorir la dinamització del mercat de treball al qual poden accedir els titulats professionals d’aquest àmbit
El Govern ha aprovat avui el decret que estableix les condicions per exercir el busseig professional a Catalunya, amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats del sector i agilitar els processos administratius. La nova regulació permetrà dinamitzar el mercat de treball a Catalunya i millorar les possibilitats d’ocupació d’aquests professionals en l’àmbit europeu.
 
L’aprovació del nou decret respon a la necessitat d’adaptar la normativa a la directiva europea, dinamitzar l’activitat i fer front a la nova realitat del sector, amb una gran tradició al país. Així, l’aparició de noves tecnologies i les noves necessitats associades als treballs subaquàtics, ja siguin tradicionals o no, recomanen establir unes normes per a aquesta activitat, que permetin afrontar amb garanties i seguretat les intervencions humanes al medi ambient aquàtic.
 
El decret aprovat estableix les titulacions professionals i els certificats necessaris per exercir el busseig professional a Catalunya, les seves competències, els requisits i les condicions necessàries per obtenir-los.
 
Així, les titulacions professionals per a l'exercici del busseig professional a Catalunya són les següents: bussejador professional de petita profunditat; bussejador professional de mitjana profunditat; bussejador professional de gran profunditat d'intervenció; bussejador professional de gran profunditat a saturació, i cap de complex hiperbàric. La nova regulació també estableix el certificat de formador en busseig i el d'operador de cambra hiperbàrica. Són vàlides les titulacions de caràcter equivalent expedides per les autoritats competents de qualsevol comunitat autònoma o Estat membre de la Unió Europea.
 
Qualsevol persona que se sotmeti a un medi hiperbàric per a la pràctica d'intervencions hiperbàriques o subaquàtiques de caràcter laboral o professional en aigües que pertanyin a l'àmbit territorial de Catalunya, tant si són marítimes com continentals, ha de tenir el títol de busseig professional adequat al seu nivell d'exposició hiperbàrica.
 
Els professionals han de tenir la targeta d’identitat professional que emet el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, corresponent al seu títol, especialitat o certificat, o bé el document equivalent que acredita les titulacions equivalents emeses per entitats o autoritats competents de qualsevol comunitat o Estat membre de la Unió Europa. Així mateix, també ha de tenir el diari de busseig professional, editat i expedit pel Departament d’Agricultura, on constin les dades professionals, les titulacions i les especialitats, i els reconeixements mèdics periòdics del titular, així com la renovació cada dos anys dels cursos de suport vital bàsic, suport vital avançat i primers auxilis amb oxigen per als accidents de busseig, corresponents a la seva categoria professional.
 
Per exercir l’activitat d’operador de cambra hiperbàrica cal també el diari que acrediti totes les operacions hiperbàriques en què hagi participat (indicant lloc, data, durada, perfil de compressió i cotes de treball de les recompressions).
 
En resposta a les demandes del sector, el decret introdueix modificacions per permetre que els bussejadors que inicien la seva carrera amb estudis de petita fondària puguin accedir a nivells superiors de capacitació professional.
 
El desenvolupament de les activitats subaquàtiques queda subjecte a les limitacions que estableixin les administracions competents en funció del lloc on es realitzi o de la finalitat del busseig. Les normes que estableix el decret no són aplicables al busseig militar, ni a les immersions en el medi hiperbàric derivades d’una activitat d’investigació científica, ni al busseig realitzat pels cossos policials i de bombers de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.