Boi Ruiz ha presidit l'acte de presentació del Consell Assessor de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

query_builder   25 maig 2012 14:30

event_note Nota de premsa

Boi Ruiz ha presidit l'acte de presentació del Consell Assessor de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

L’objectiu d’aquest òrgan és assessorar l’Agència en qüestions relacionades amb la salut pública.
Membres del Consell Assessor
Avui s’ha celebrat la reunió constituent del Consell Assessor de Salut Pública i se n’ha fet la presentació en un acte públic presidit per Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, que ha tingut lloc a les dependències de l’edifici Josep Salvany, seu de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
 
El Consell Assessor de Salut Pública és l’òrgan consultor sobre els aspectes tècnics i científics de la salut pública, i la seva constitució i posada en marxa s’inscriu en el procés de desplegament de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
 
El Consell Assessor de Salut Pública té per funcions assessorar els òrgans de govern de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en les qüestions relacionades amb la salut pública i emetre dictàmens sobre aspectes relacionats amb la salut pública que li encomani el Consell d’Administració, entre d’altres.
 
El Consell Assessor de Salut Pública és format per vint persones expertes i de reconeguda solvència en els diferents vessants de la salut pública i àmbits relacionats que exerceixen llurs funcions amb imparcialitat i independència i el president del nou òrgan serà el Dr. Josep Vaqué.
 
El nou òrgan treballarà en la confecció de declaracions institucionals i l’elaboració d’estudis i dictàmens, d’ofici o a petició del Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, sobre aspectes rellevants de la salut pública i col·laborarà, si escau, en l’avaluació anual de la situació de la salut pública a Catalunya. Així mateix, elevarà al Consell d’Administració de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya propostes d’actuacions en matèria de salut pública.
 
 
 
Membres del Consell Assessor
 
 
Pedro L. Alonso és catedràtic i professor a la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra, on imparteix classes relacionades amb salut pública i salut internacional.
Va començar la seva carrera professional en salut internacional fa 25 anys i ha centrat la seva línia de treball en els determinants clau de la morbiditat i la mortalitat en els dos grups de població més vulnerables a l’Àfrica: els nens i les dones embarassades. Però part del seu treball d’investigació més rellevant ha estat dedicat a la malària, liderant el desenvolupament i provant noves eines de control per a la prevenció o el tractament de P. falciparum.
 
A més, el 1996 va liderar la creació del Centre d’Investigació en Salut de Manhiça (CISM) al sud-est de Moçambic. També ha contribuït a la gestació i posada en marxa el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB).
 
 
Salvador Alsius i Clavera és doctor en periodisme, llicenciat en ciències de la informació i en ciències econòmiques. Actualment és docent i director dels ensenyaments de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra i director de dos màsters sobre periodisme internacional i periodisme cultural de l’Institut d’Educació Contínua (IDEC).
 
La seva principal línia de recerca és l’ètica periodística i ha treballat tant en l'àmbit de la premsa com de la ràdio i la televisió. Així mateix, ha pronunciat diverses conferències sobre el tractament dels temes sanitaris pels mitjans de comunicació i és membre del jurat dels premis de bioètica de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.
 
D'altra banda, va ser membre de la Comissió Assessora de Bioètica del Consell Català de la Salut del 1996 al 1997 i ponent en la primera i tercera jornades de la Comissió de Bioètica del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
 
Josep Maria Antó i Boqué és llicenciat i doctor en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Del 1988 al 2005 va formar part de l’ Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM-IMAS), essent cap del departament d’Epidemiologia i Salut Pública i coordinador a la Unitat de Recerca Respiratòria i Ambiental. Del 2006 al 2010 va ser el director científic del CIBERESP ( Ciber de Epidemiologia y Salud Pública)
La seva principal àrea de recerca és l’epidemiologia de l’asma, i la malaltia pulmonar obstructiva crònica dirigida a identificar els factors causants i els seus mecanismes per facilitar la seva prevenció.
Actualment és director del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), investigador de l’IMIM (Institut de Recerca Hospital del Mar) i catedràtic de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra.
 
 
Josep Arqués i Suriñach és doctor en farmàcia per la Universitat de Barcelona, i farmacèutic clínic postgraduat per l’Hospital Saint Mary’s de Londres.
 
Ha treballat en diferents departaments i àrees de la Generalitat de Catalunya entre les quals destaquen les seves tasques com a cap del Gabinet de la Conselleria de Sanitat del 1984 al 1988, subdirector general de Protecció de la Salut del 1988 al 1992, vicepresident del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut del 1993 al 1998, secretari general del Departament de Sanitat i Seguretat Social del 1993 al 1998, secretari general del Departament de Medi Ambient del 1999 al 2001 i secretari general del Departament de Política Territorial i Obres Públiques del 2001 al 2003. Actualment és director general del Grup Mutuam des de 2008.
 
 
F. Xavier Bosch i José és especialista en medicina interna i oncologia clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en salut pública per la Universitat de Califòrnia (Los Angeles, EUA).
 
Ha dut a terme investigacions epidemiològiques sobre càncers associats a agents infecciosos. Ha desenvolupat estudis de recerca sobre dieta i càncer colorectal i ha dirigit un programa d’implementació i investigació metodològica en registres de càncer. A més, els seus projectes de recerca sobre virus i càncer han estat determinants per demostrar el paper causal del virus del papil·loma humà (VPH) en el càncer de coll uterí i han tingut un paper catalitzador per a l'inici dels primers assajos de vacunes i per a l'avaluació de les proves del VPH com a eines de detecció.
 
Actualment és el director del Programa de recerca en epidemiologia del càncer de l’Institut Català d'Oncologia i director del Centre de Referència de l’Organització Mundial de la Salud (OMS) i de l’Institut Català d’Oncologia sobre VPH i Càncer.
 
 
Miquel Bruguera Cortada és doctor en medicina per la Universitat de Barcelona, consultor sènior del Servei d'Hepatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona des de 2000 i professor titular de medicina de la Universitat de Barcelona.
 
Ha estat president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, president del Consell Assessor per a l’Ús Terapèutic de l’Interferó del Servei Català de la Salut i president de la Comissió d’Ordenació de la Professió del Consell de la Professió Mèdica del Departament de Salut.
 
 
Victòria Camps Cervera és doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtica i professora a la Facultat de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Ha estat presidenta de la Fundación Alternativas, de la Fundació Grífols i Lucas, i del Comitè de Bioètica de Catalunya. I també ha estat membre del Comitè Ètic de l’Hospital del Mar, del Comitè Ètic de la Fundació Esteve i del Comitè Ètic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
 
 
Mariano Domingo Álvarez és llicenciat en veterinària per la Universitat de Saragossa. És doctor en medicina veterinària per la Justus Liebig Universität (Alemanya) i diplomat per l'European College of Veterinary Pathologists (ECVP).
 
Actualment treballa al Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i és director del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) i catedràtic de l’Àrea de Coneixement de Sanitat Animal de la UAB.
 
 
Àngela Domínguez García és doctora en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en medicina preventiva i salut pública, i en medicina del treball. És catedràtica de medicina preventiva i salut pública de la Universitat de Barcelona.
 
A més, ha desenvolupat diverses funcions a la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut (subdirectora de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i responsable del Programa de Prevenció i Control de les Malalties de Transmissió Sexual de Departament de Salut i de diversos programes de vigilància de les malalties transmissibles).
 
 
Josep M. Gatell i Artigas és doctor especialitzat en malalties infeccioses pel Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School) de Boston i l'Hospital Clínic de Barcelona. Actualment és consultor sènior i cap del Servei de Malalties Infeccioses i Sida de l'Hospital Clínic de Barcelona, i catedràtic de medicina de la Universitat de Barcelona.
 
Les seves principals línies d'investigació en el camp de la sida se centren en l'eficàcia i la tolerància de nous fàrmacs i combinacions antivirals, i en la immunopatogènia de la infecció pel VIH i el desenvolupament de vacunes terapèutiques i preventives en el context del programa HIVACAT. Alhora, forma part del Comitè Director d'EuroSIDA i NEAT, i és el coordinador de la xarxa espanyola d'investigació en sida (RIS).
 
A més, ha estat president de la Societat Espanyola d'Infeccions i Microbiologia Clínica (SEIMC) i president de la Societat Clínica Europea de la Sida (EACS).
 
 
Pere Ibern i Regàs és llicenciat en administració i direcció d’empreses i MBA per ESADE. És doctor en Management Science per la Universitat Ramon Llull. A més, ha cursat estudis sobre organitzacions sanitàries a la Universitat de Yale (EUA).
 
Des de 2010 és professor de la Barcelona Graduate School of Economics i  director de Desenvolupament Estratègic a DKV Seguros. També ha desenvolupat activitat docent en economia de la salut i política sanitària, i ha ocupat càrrecs d’alta direcció en entitats sanitàries.
 
La seva activitat investigadora al Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF) s’ha centrat en aplicacions de l’economia de l’organització i en la teoria de la regulació en el sector de la salut.
 
 
Abel Mariné i Font és doctor en farmàcia per la Universitat de Barcelona, catedràtic de nutrició i bromatologia, i professor emèrit de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
 
Actualment treballa com a professor a la Universitat de Barcelona i és president de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA). A més, ha estat degà de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Salamanca i de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, director general d’Universitats del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i vicepresident de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya.
 
 
Josep M. Monfort i Bolívar és doctor en ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona i entre les seves experiències professionals destaquen els seus càrrecs de director de la Xarxa de Referència en Tecnologia dels Aliments de la Generalitat de Catalunya i de vicepresident primer del Patronat de la Fundació CENTA (Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris),
 
A la vegada, ha treballat com a representant de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) a la Junta Directiva del SAFE Consortium. Ha estat investigador principal del projecte Consolider CARNISENUSA i membre del Consell Rector de la plataforma espanyola Food for Life, entre d'altres.
 
 
Antoni Plasència i Taradach és doctor en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), especialista en salut pública i medicina preventiva, i màster en salut pública per la Universitat de Yale (EUA).
 
Des de 2011 és director tècnic del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB)-Hospital Clínic-Universitat de Barcelona, la institució de recerca de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Alhora, és professor associat d'epidemiologia i salut pública a la UAB i professor associat al Departament de Política Sanitària i Gestió de la Bloomberg School of Public Health, a la Universitat Johns Hopkins (EUA).
 
Anteriorment va ser director general de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i director de l’Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona (actualment Agència de Salut Pública de Barcelona).
 
 
Guillem Prats i Pastor és metge especialista en microbiologia per la Universitat de Barcelona, doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma Barcelona (UAB), diplomat en micologia mèdica per l'Institut Pasteur de París i diplomat en virologia mèdica per l'École Nationale de la Santé Publique (França).
 
Així mateix, és catedràtic i professor emèrit de la UAB i, en el camp de l'activitat assistencial, ha estat director del Servei de Microbiologia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i director del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d‘Hebron.
 
A més, ha estat membre de diversos comitès d’experts de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
 
 
Josep Ramos Montes és llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en psiquiatria, diplomat en gestió sanitària per EADA i màster en bioètica per la Universitat Ramon Llull.
 
Actualment és vicepresident del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions de Catalunya i coordinador del Grup d’experts del Pla director de salut mental i addiccions de Catalunya, director de Planificació de Salut Mental i Addiccions de Sant Joan de Déu, i assessor i membre de l’equip redactor del Pla director de salut mental i addiccions de Catalunya.
 
De l’any 1992 al 2005 va ser president del Comitè d’Ètica Assistencial, del qual és membre actualment, i ha desenvolupat tasques clíniques, de gestió i de direcció dels Serveis de Salut Mental de Sant Joan de Déu. A més, ha participat en projectes nacionals i europeus relacionats amb ètica i legislació, i amb planificació i gestió sanitàries.
 
 
Marisol Rodríguez i Martínez és catedràtica de política econòmica a la Universitat de Barcelona (UB), doctora en economia per la UB i màster en economia per la London School of Economics (RU). També ha realitzat estudis de postgrau en salut pública a la Universitat Johns Hopkins (EUA) i a la Universitat de Berkeley (EUA).
 
El seu camp d’especialitat és l’economia de la salut i les seves línies principals d’investigació són les desigualtats en salut i l’equitat en el finançament i la provisió de serveis sanitaris, la demanda d’assegurances sanitàries privades i l’anàlisi de la despesa sanitària.
 
 
Claustre Solé Brichs és diplomada en infermeria per l'Escola Universitària d’Infermeria (EUI) de la Vall d’Hebron (Universitat Autònoma de Barcelona) i llicenciada en geografia i història per la Universitat de Barcelona.
 
Ha desenvolupat la seva carrera professional com a infermera assistencial dins l’àmbit de l’Institut Català de Salut, on ha treballat durant 16 anys com a infermera assistencial en diferents serveis de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, i des de 1991 com a infermera assistencial a l’atenció primària de salut, on assumeix, el 1997, la funció d’adjunta a la direcció del CAP Carmel. Actualment és professora associada al Departament d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
 
Antoni Trilla i García és doctor en medicina per la Universitat de Barcelona (UB), especialista en medicina interna i en medicina preventiva i salut pública, màster en economia de la salut per la UB i la Universitat Pompeu Fabra, i màster en gestió hospitalària i de serveis sanitaris.
 
Actualment treballa a l’Hospital Clínic de Barcelona, on és cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia així com director de Qualitat i Seguretat Clínica. A més, és el president del Consell d’Administració de l’Agencia d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS) de la Generalitat de Catalunya.
 
Paral·lelament és professor agregat de salut pública a la Facultat de Medicina de la UB, coordinador d’intercanvis internacionals i secretari de la Facultat de Medicina de la UB.
 
 
Josep Vaqué Rafart ha estat nomenat president del Consell Assessor. És doctor en medicina i cirurgia, i especialista en medicina preventiva i salut pública, i en medicina interna per la Universitat de Barcelona. A més, és catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.
 
Actualment és membre del Comitè Assessor sobre Infeccions Nosocomials del Centre Europeu de Control de les Malalties Transmissibles (CDC) d’Estocolm i dels consells assessors del Departament de Salut sobre pandèmies, infeccions hospitalàries i tabaquisme. A més, des de 2011 dirigeix la participació espanyola en l’estudi de prevalença de les infeccions nosocomials a Europa.