Estratègia Catalunya 2020

L'Estratègia Catalunya 2020, el full de ruta del Govern per a la reactivació econòmica

query_builder   28 maig 2012 08:00

event_note Nota de premsa

L'Estratègia Catalunya 2020, el full de ruta del Govern per a la reactivació econòmica

 • Esdevindrà l’element central de l’acció del Govern per reactivar l’economia i reorientar el model productiu del país
 • Millorar l’ocupació de les persones, l’accés de les empreses al finançament o impulsar les infraestructures estratègiques per al país són alguns dels objectius del document
 • El document s’inspira en les línies d’actuació de l’Estratègia Europa 2020, que ha d’ajudar l’economia europea a recuperar-se de la crisi a través de la competitivitat, la productivitat i el creixement
 
El Govern va aprovar el 10 d’abril passat el document de bases de L’Estratègia Catalunya 2020: Acord estratègic per a la competitivitat de l’economia catalana i la millora de l’ocupació (ECAT 2020). Un document que esdevindrà el full de ruta de l’Executiu per reactivar l’economia del país i reorientar el  model productiu.
 
El Departament d’Economia i Coneixement ha estat l’encarregat de redactar el document a partir de les propostes dels diferents departaments de la Generalitat i prenent com a referència l’experiència dels acords estratègics anteriors (2005-2007 i 2008-2011). A més, s’inspira en el que es coneix com l’Estratègia Europa 2020, l’estratègia que ha fixat Europa per a la propera dècada per ajudar l’economia de l’eurozona a recuperar-se de la crisi a través de l’impuls de la competitivitat, la productivitat i el creixement.
 
 
En aquest context, l’ECAT 2020 respon al convenciment del Govern que cal anar més enllà de les mesures d’austeritat i establir les bases que permetran que Catalunya surti de la crisi i creixi amb més força en el futur.
 
El document s’estructura en 8 eixos estratègics:
 
 
1.    Millorar l’ocupabilitat de les persones, en especial a través de l’orientació professional i la formació.
 
2.    Millorar el funcionament del mercat laboral.
 
3.    Facilitar l’accés de les empreses al finançament.
 
4.    Promoure la reorientació estratègica de les empreses.
 
5.    Promoure l’emprenedoria.
 
6.    Impulsar la transició cap a una economia més eficient en l’ús dels recursos.
 
7.    Impulsar la modernització de l’Administració i la simplificació administrativa.
 
8.    Impulsar les infraestructures estratègiques que necessita el teixit productiu.
 
 
Cadascun d’aquests eixos es desenvolupa en diversos objectius operatius, amb propostes concretes i quantificades anualment, que tindran una incidència directa en sis àmbits prioritaris: l’ocupació i la formació; la cohesió social; la innovació i el coneixement; el dinamisme empresarial; la internacionalització, i l’economia verda.
 
L’ECAT 2020 és un instrument per promoure un procés de revisió de la despesa pública per millorar-ne la qualitat i l’eficiència i canalitzar els recursos escassos cap a la promoció d’un creixement intel·ligent (basat en la potenciació del coneixement i la innovació), sostenible (mitjançant l’impuls d’una economia que faci un ús més eficaç dels recursos) i integrador (que fomenti una economia amb un elevat nivell d’ocupació i amb cohesió social i territorial). Els treballs de l’Estratègia Catalunya 2020 s’articularan al voltant de la dinàmica següent:
 
 • Diagnosi sobre el desenvolupament de les actuacions necessàries per avançar cap als objectius marcats per l’ECAT 2020 i seguiment de l’evolució.
 
 • Avaluació de l’impacte de les actuacions del Govern en els sis àmbits prioritaris (ocupació i formació, cohesió social, innovació i coneixement, dinamisme empresarial, economia verda, i internacionalització).
 
 • Impuls de les actuacions que facilitin i promoguin la iniciativa emprenedora i la creació d’empreses. El context de contenció de la despesa pública obliga a millorar l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques públiques.
 
 • Foment del diàleg i la col·laboració amb els agents econòmics i socials per fer front als reptes de l’economia catalana en el context actual. En molts àmbits, l’efectivitat i l’eficiència de l’execució de les polítiques del Govern depenen de les actuacions d’altres agents (altres administracions, patronals, empreses, sindicats, col·lectius laborals...). L’ECAT 2020 ha de ser l’instrument que permeti articular i sumar els esforços de totes les parts implicades.
 
 • Transparència, a partir del seguiment i d’una avaluació comparativa amb la publicació d’informes anuals.
 
 
Com en els dos acords previs, la participació i el diàleg en l’ECAT 2020 es canalitzen a través de comissions en què participen els diversos actors:
 
 • Una comissió institucional, l’òrgan superior de seguiment de l’ECAT 2020, integrat pels màxims representants de les organitzacions que subscriuen l’estratègia.
 
 • Comissions de seguiment (ordinàries, sectorials, entre d’altres), que són els òrgans executius encarregats del seguiment de l’ECAT 2020 en l’àmbit tècnic, integrades per representants dels departaments implicats i dels agents econòmics i socials.
 
 • Una comissió parlamentària de seguiment, integrada per la comissió de seguiment ordinària i els diputats que designi el Parlament de Catalunya.
 
 • Un consell de participació que implica tot el territori.
 
 
En definitiva, amb l’ECAT 2020, el Govern de la Generalitat es compromet a establir un sistema de revisió de la seva actuació per reorientar-la d’acord amb criteris d’eficiència dels recursos públics. Així mateix, es volen prioritzar aquelles actuacions amb un impacte directe en la millora de la competitivitat i de l’ocupació, en col·laboració i diàleg amb els agents econòmics i socials.
 
Amb la voluntat de convertir l’ECAT 2020 en un veritable full de ruta per a la millora de la competitivitat i de l’ocupació de Catalunya, l’Executiu obrirà un procés de diàleg amb els agents econòmics i socials de Catalunya.
 
Per a més informació: ECAT 2020