La Generalitat fomenta la transparència per augmentar la confiança de la ciutadania en les antenes de telefonia mòbil

query_builder   14 juny 2012 13:57

event_note Nota de premsa

La Generalitat fomenta la transparència per augmentar la confiança de la ciutadania en les antenes de telefonia mòbil

Presentació de la política de la Governança Radioelèctrica
· La Generalitat instal·larà 100 nous equips de mesura del nivell de camp electromagnètic procedent de les antenes de telefonia mòbil i en cedirà 50 més de portàtils a diferents municipis, en una acció emmarcada en la política de la Governança Radioelèctrica i cofinançada pel projecte europeu LIFE
 
· La Governança Radioelèctrica és un projecte liderat per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació que compta amb la col·laboració de la Direcció General de Qualitat Ambiental i que  té com a objectiu garantir el necessari desplegament d’infraestructures i serveis de telecomunicacions en un entorn de confiança ciutadana
 
· El projecte també preveu la creació d’un lloc web on la ciutadania podrà consultar les mesures i normatives vigents, aclarir conceptes sobre antenes i telèfons mòbils i consultar els principals estudis internacionals que analitzen la possible relació entre camps electromagnètics i salut
 
 
La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, ampliarà la xarxa del Sistema de Monitoratge de Radiofreqüència (SMRF) amb 100 nous equips de mesura del nivell de camp electromagnètic procedent de les antenes de telefonia mòbil que s’instal·laran a 10 municipis de Catalunya, en una acció que s’emmarca dins de la política de la Governança Radioelèctrica i que compta amb el cofinançament del projecte europeu LIFE. El projecte, que compta amb la col·laboració de la Direcció General de Qualitat Ambiental, també inclou l’adquisició, per part de la Generalitat, de 50 equips portàtils de mesura, que se cediran a 50 municipis perquè s’hi puguin realitzar mesures puntuals.
 
Així ho han explicat avui als municipis que participaran en el projecte el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació, Carles Flamerich, i la directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, Assumpta Farran, que han mantingut una trobada amb els representants municipals per explicar-los les línies mestres de la política de la Governança Radioelèctrica i les principals accions que inclou el projecte LIFE.
  
Durant la reunió, Carles Flamerich ha volgut "destacar i agrair la col·laboració de les administracions locals amb la Generalitat en les accions dutes a terme fins ara per garantir el necessari desplegament d’infraestructures i serveis de telecomunicacions en un entorn de confiança ciutadana" i ha demanat de nou la seva col·laboració en aquest impuls al foment de la transparència que suposa la política de la Governança Radioelèctrica.
 
Per la seva banda, Assumpta Farran ha ressaltat la importància d’incrementar el nombre de punts de mesura per tal de disposar de dades representatives dels nivells de fons de camp electromagnètic que ens podem trobar en el territori. "La disponibilitat d’aquestes dades permet conèixer quina és la realitat dels nivells de camp electromagnètic a Catalunya, i pot ser molt útil a l’hora de definir possibles polítiques futures. A banda, la seva difusió ha de contribuir a generar confiança en la ciutadania", ha afegit.
 
A la trobada, que ha tingut lloc a la seu de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, també hi han participat representants del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i Localret.
 
Governança Radioelèctrica
 
El projecte Governança Radioelèctrica té com a principal objectiu coordinar les polítiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques i de medi ambient, per tal de millorar l’accés a les xarxes de comunicacions sense fil a la ciutadania en general, i a les seves activitats socioeconòmiques en particular, tot fomentant-ne un desplegament ordenat, sostenible i respectuós amb les persones i amb el medi ambient, i procurant així que la ciutadania obtingui el màxim benefici de la societat de la informació.
 
Dins del projecte Governança Radiolèctrica, que té una durada de 4 anys (de setembre de 2010 a setembre de 2014) i que està cofinançat per la Unió Europea mitjançant l’instrument LIFE, s’hi emmarquen les polítiques de control d’immissions, de generació de consens social i d’ordenació d’infraestructures de telecomunicacions que du a terme la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques i de medi ambient.
 
Entre aquestes polítiques hi ha el Sistema de Monitoratge de Radiofreqüència (SMRF), la xarxa d’equips de monitoratge continu de mesura dels nivells de camp electromagnètic procedent de les antenes de telefonia mòbil que actualment consta de 236 equips instal·lats a 185 municipis de Catalunya i que és una experiència capdavantera arreu del món. També s’hi inclou el projecte GECODIT, de generació de consens social en el desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil.
 
Amb el convenciment que el millor instrument per augmentar la confiança és la transparència, una altra de les accions que es duran a terme aquest mateix any en el marc del projecte Governança Radioelèctrica és la creació d’un lloc web de referència per a la ciutadania, on aquesta pugui consultar les mesures i les normatives vigents relacionades amb els nivells màxims d’exposició als camps electromagnètics de radiofreqüència, aclarir conceptes sobre antenes i telèfons mòbils i consultar els principals estudis internacionals que analitzen la possible relació entre els camps electromagnètics i la salut. Aquest nou lloc web està previst que sigui operatiu a partir de la propera tardor, i integrarà la visualització en format GIS de les dades de l’actual xarxa SMRF.
 
Mentre aquest nou lloc web no està operatiu, el ciutadà pot trobar informació relacionada amb la matèria a la pàgina web www.liferadioelectricgovernance.cat
 
Confiança ciutadana
 
Un dels principals esculls amb què es troba el desplegament de les xarxes de comunicacions sense fil és la percepció, per una part de la ciutadania, d’un possible risc per a la seva salut relacionat amb l’exposició als camps electromagnètics que generen les antenes de telefonia mòbil. Fins ara, però, a Catalunya no es disposava de dades pròpies que permetessin valorar quina era aquesta percepció de risc entre la població catalana, i per tant s’havia de recórrer als Eurobaròmetres que sobre aquesta qüestió havia publicat la Unió Europea.
 
Per aquest motiu, la Generalitat va encarregar, també en el marc del projecte Governança Radioelèctrica, el primer Estudi del coneixement de la població de Catalunya sobre els camps electromagnètics, amb l’objectiu d’obtenir unes dades estadístiques sobre les quals poder, d’una banda, definir les polítiques a dur a terme, i d’altra, fer la comparativa amb les dades d’una nova enquesta que es farà en acabar el projecte, el 2014, per poder valorar l’eficàcia de les accions dutes a terme.
 
Segons les dades que es desprenen d’aquest primer estudi, els camps electromagnètics se situen en el sisè lloc en una llista d’elements que les persones enquestades creuen que poden afectar molt la seva salut, per darrere dels productes químics, l’exposició als raigs del sol, els abocadors de residus, el soroll i la qualitat dels productes alimentaris, amb un 60% de les persones enquestades.

1  

Imatges

Presentació de la política de Governança Radioelèctrica de la Generalitat de Catalunya

Presentació de la política de Governança Radioelèctrica de la Generalitat de Catalunya 1361

1  

Fitxers adjunts

Governança Radioelèctrica - Presentació

Governança Radioelèctrica - Presentació
PDF | 197