El Col·legi d'Enginyers Agrònoms donarà suport al DAAM en la supervisió tècnica de projectes vinculats a ajuts

query_builder   18 juny 2012 17:26

event_note Nota de premsa

El Col·legi d'Enginyers Agrònoms donarà suport al DAAM en la supervisió tècnica de projectes vinculats a ajuts

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha presidit avui, a Barcelona, l’acte de signatura d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya per a dur a terme una prova pilot per a la delegació de funcions de supervisió i comprovació documental i tècnica. Per part del DAAM ha signat el conseller Pelegrí, mentre que per part del Col·legi ho ha fet el seu degà, Josep Maria Rofes.
Moment de la signatura
Un moment de la signatura del conveni
Segons aquest conveni, el Col·legi donarà suport al DAAM en el control, la suprevisió i la comprovació documental i tècnica dels projectes i documents tècnics que siguin realitzats  per enginyers agrònoms col·legiats i que hagin de ser presentats al DAAM als efectes de la tramitació de sol·licituds d’ajuts i d’altres accions administratives.
 
Aquest conveni és aplicable a la tramitació d’ajuts establerts per l’Administració de la Generalitat, mitjançant el DAAM, finançats amb fons propis o cofinançats amb fons estatals o comunitaris, destinats a inversions per a la millora de la transformació i comercialització agroalimentària; a la inscripció dels establiments industrials en el Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya; i a altres àmbits relacionats amb el DAAM, en la gestió dels quals sigui necessari presentar projecte tècnic o document tècnic signat per un tècnic competent o certificat final d’obra.
 
La comprovació documental i tècnica dels treballs professionals (projectes, documents anàlegs o certificats) elaborats per enginyers agrònoms es farà mitjançant el certificat d’idoneïtat que haurà d’emetre el Col·legi.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Signatura del conveni

Signatura del conveni
JPG | 6230