BOI RUIZ

Un euro per recepta: una mesura per fer un ús més racional dels medicaments

query_builder   22 juny 2012 08:00

event_note Nota de premsa

Un euro per recepta: una mesura per fer un ús més racional dels medicaments

El proper 23 de juny entra en vigor la taxa de l'euro per recepta, una mesura del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per reduir la despesa en la dispensació de medicaments a càrrec del CatSalut i per millorar-ne la qualitat de la prescripció.

La taxa no suposarà una barrera per al compliment terapèutic dels ciutadans. En aquest sentit, per evitar penalitzar aquells qui fan un consum elevat de medicaments per motius de salut, s'ha establert que cada persona pagui un màxim 61 euros anuals per la taxa.

Així mateix, per garantir que les persones amb moltes dificultats econòmiques puguin accedir als medicaments, certs col•lectius acreditats pel Departament de Benestar Social i Família quedaran exempts de pagar l’euro quan retirin les seves receptes del CatSalut a les farmàcies de Catalunya.

Concretament, seran uns 127.000 ciutadans beneficiaris de pensió no contributiva, del programa de la renda mínima d’inserció (PIRMI), de prestacions d’acord amb la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI) i del Fons d’Assistència Social (FAS).

Per tant, la taxa de l'euro per recepta, que va ser acceptada dins del pla d'ajustos presentat al govern de l'estat en el Consell de Política Fiscal i Financera, s'aplicarà de forma plenament legal i contribuirà a l'optimització de la despesa actual i dels recursos del sistema sanitari públic, alhora que promourà l’ús eficient dels medicaments entre els ciutadans.