Actuacions en matèria de protecció de la fauna

Agricultura actua contra la caça furtiva prop de l'Espai d'Interès Natural Parc del Montnegre i el Corredor.

Els Agents Rurals comissen una gàbia trampa il·legal a Can Selva de Dosrius

query_builder   29 juny 2012 20:05

event_note Nota de premsa

Actuacions en matèria de protecció de la fauna

Agricultura actua contra la caça furtiva prop de l'Espai d'Interès Natural Parc del Montnegre i el Corredor.

Els Agents Rurals comissen una gàbia trampa il·legal a Can Selva de Dosrius

la gàbia il·legal comissada
la gàbia il·legal comissada
 
 
El Departament d'Agricultura, a través del Cos d’Agents Rurals, ha comissat i retirat d’una zona forestal situada en el paratge Can Selva del municipi de Dosrius (El Maresme) una gàbia trampa, de grans dimensions, que estava sent utilitzada per la caça furtiva d’exemplars de porc senglar. Per atraure els animals al parany il·legal el caçador furtiu utilitzava atraients i menjar per facilitar-ne la seva captura.
 
La gàbia estava instal·lada en un lloc poc freqüentat però en les immediacions de l’Espai d’Interès Natural Parc del Montnegre i el Corredor.
 
El lloc on s’ha localitzat la gàbia trampa ha estat objecte d’un seguiment especial per mirar d’identificar el caçador furtiu. Donat que aquest no ha aparegut s’ha decidit de retirar el parany per evitar a que altres animals hi poguessin quedar atrapats.
 
La col·locació de gàbies trampa només està permesa amb una autorització excepcional del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. A més, aquests tipus de paranys s'han de col·locar en llocs específics, amb coneixement previ dels Agents Rurals per tal de poder-ne fer el seguiment.
 
La gàbia trampa es un mitjà de caça que està prohibit per diferents normatives, tant nacionals com internacionals. Usat de manera il·legal representa un gran perill per a la resta de fauna, tant protegida com no protegida, així com per a les persones que en puguin ser víctimes.
 
En la zona on s’ha localitzat la gàbia trampa hi ha presència de comunitats de carnívors mediterranis: gat mesquer, fagina, toixó i mostela, així com d’altres comunitats animals provinents de les zones forestals properes del Parc Montnegre - Corredor, totes elles protegides per la Llei de protecció dels animals.
 
La utilització d’arts il·legals de caça per a la captura i mort d’animals i la col·locació de gàbies trampa de manera il·legal constitueix una infracció administrativa contemplada en el Decret Legislatiu 2/2008 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, en la Llei 42/2007 del patrimoni natural i de la biodiversitat, així com en d’altres normatives d’àmbit comunitari. El fet de capturar espècies protegides dins un espai natural pot ser constitutiva d'un delicte tipificat en l'article 336 del codi penal. Aquesta infracció pot comportar una pena de presó de 6 mesos a 2 anys i inhabilitació especial del dret de caçar entre 3 i 8 anys.
 
Des de gener d’aquest any 2012 el cos d’agents rurals del Dept. d'Agricultura ha realitzat a la comarca del Maresme un total de 420 actuacions relacionades amb la caça i protecció dels animals. En aquest sentit i per tal de poder compatibilitzar la conservació de la fauna salvatge amb l’agricultura i la ramaderia el Departament disposa d'un protocol d’actuació urgent en cas de danys per fauna salvatge a explotacions agrícoles i ramaderes per tal autoritzar; si s'escau,  la captura d’aquells exemplars de fauna salvatge que provoquen els danys.

1  

Imatges

la gàbia il·legal comissada

la gàbia il·legal comissada 1863