El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a la producció i comercialització de productes de qualitat d'origen animal

query_builder   2 juliol 2012 14:39

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a la producció i comercialització de productes de qualitat d'origen animal

 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'Ordre per la qual s’aprova les bases reguladores dels ajuts per a fomentar la producció i la comercialització dels productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, i es convoca els corresponents a l’any 2012. El termini de presentació de les sol·licituds és de 30 dies naturals.
 
El DAAM té com a objectiu, entre d’altres, impulsar la producció de productes agroalimentaris de qualitat, entre els quals hi ha els d’origen animal, motiu pel qual considera convenient donar suport a aquest àmbit de la producció mitjançant diferents activitats de foment, i per això s’estableix una línia d’ajut destinada a incentivar l’aplicació de programes de producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal que impliquen totes i cadascuna de les fases de producció i comercialització, és a dir, de la granja a la taula, mitjançant la contribució al finançament de les despeses derivades de l’assistència tècnica necessària per al desenvolupament i la posada en marxa d’aquests programes de producció, així com de certes despeses que suposen la seva implantació, entre les quals s’inclouen els costos derivats de la realització de controls de qualitat efectuats per tercers.
 
Els ajuts d’aquesta Ordre van a càrrec d'una partida pressupostària del DAAM per a l’any 2012, dotada amb un import màxim de 100.000 euros, i s’estableix una quantia addicional estimada de 100.000 euros més a aplicar en funció de les disposicions pressupostàries efectives, l'aplicació de la qual resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió.
 
Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones jurídiques associatives de l’àmbit agrari amb domicili social a Catalunya que reuneixin la condició de microempresa, petita o mitjana empresa (pime), i siguin titulars de programes de producció de qualitat, i que compleixin els requisits fixats en l'Ordre.
 
L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions de certificació dels programes de producció de qualitat implantats. Com a màxim un programa podrà percebre aquests ajuts durant cinc exercicis, i durant tres exercicis el percentatge màxim d’ajut fixat per a cada exercici. A més, quan un programa rebi aquests ajuts durant quatre o cinc exercicis, l’import que es podrà percebre serà, com a màxim, el 40% de les despeses del quart exercici, i el 30% del cinquè.