La Generalitat rep 18 ofertes per als contractes del nou model TIC corresponents a Connectivitat i Telecomunicacions

query_builder   26 juliol 2012 14:14

event_note Nota de premsa

La Generalitat rep 18 ofertes per als contractes del nou model TIC corresponents a Connectivitat i Telecomunicacions

 
·   El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) ha obert avui els sobres de les ofertes candidates a adjudicar-se algun dels 9 contractes licitats per aquest àmbit
 
·   Un cop analitzades les ofertes presentades i comprovat que s’ajustin als requisits administratius i tècnics especificats en els plecs, es procedirà a valorar i posteriorment adjudicar els contractes
 
El Centre de Telecomunicacions  i Tecnologies de la Informació (CTTI),  com a  organisme encarregat de la contractació centralitzada, la gestió i el subministrament de solucions TIC de tota la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, ha procedit a l’obertura pública dels sobres que contenien les ofertes presentades per les empreses interessades a adjudicar-se algun dels 9 contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a l’aprovisionament de connectivitat i telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya.
 
Cal recordar que aquests contractes corresponen al diàleg competitiu per a l’aprovisionament de connectivitat i telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, un dels 4 àmbits o diàlegs del nou model TIC, juntament amb el d’aprovisionament i manteniment d’Aplicacions, el d’aprovisionament del Lloc de treball i de suport a l’usuari, i el d’aprovisionament de serveis d’infraestructures de CPD. Properament s’enviaran els plecs corresponents a la solució final d’aquest últim diàleg (CPD).
 
En total, el CTTI ha rebut 18 ofertes per als contractes per a l’aprovisionament de connectivitat i telecomunicacions, de les quals 11 corresponen a Unions Temporals d’Empreses (UTE). La Generalitat valora molt positivament la resposta del sector en aquest procés, que queda evidenciada en el nombre d’ofertes rebudes per a cadascun dels contractes licitats, i considera que el fet que no s’hagi rebut cap oferta per al contracte de concessió de servei de Torres de Comunicacions, s’explica pel context econòmic actual i el fet que el model de concessió de serveis plantejat a la licitació era a risc i ventura de l’adjudicatari.
 
Durant les properes setmanes, el CTTI procedirà a analitzar les ofertes rebudes i a comprovar que aquestes s’ajustin a tots els requisits administratius i tècnics que s’especifiquen en els plecs.
 
Cal recordar que el contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a l’aprovisionament de connectivitat i telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya es divideix en 9 contractes, amb una durada d’entre 4 i 10 anys, amb un pressupost màxim de licitació de 634,63 milions d’euros i un pressupost anual màxim de licitació de 87,07 milions d’euros.
 
CONNECTIVITAT I TELECOMUNICACIONS
PRESSUPOST MÀXIM LICITACIÓ: 634,63 M€ 18 OFERTES
 
 
DESCRIPCIÓ CONTRACTE
OFERTES PRESENTADES
 
C1
Connectivitat
 
UTE Telefónica España-Telefónica Móviles
Vodafone España
C2
Telefonia fixa / Videoconferència / Xarxa Intel·ligent
 
UTE France Telecom-Orange Catalunya
UTE Telefónica España-Telefónica Móviles
Vodafone España
C3
Numeració Especial
 
UTE Telefónica España-Telefónica Móviles
C4
Mobilitat
 
UTE France Telecom-Orange Catalunya
UTE Telefónica España-Telefónica Móviles
Vodafone España 
C5
Nus de Comunicacions
 
COLT Technology
T-Systems ITC Iberia
UTE Telefónica España-Telefónica Móviles
C6
Gestió de Xarxa Local
 
T-Systems ITC Iberia
UTE France Telecom-Orange Catalunya
UTE Telefónica España-Telefónica Móviles 
C7
Audiovisual i Miscel·lània serveis de Ràdio
 
Tradia Telecom
C8
 Torres de Comunicacions
 
C9
Banda Ampla Rural
 
UTE PimesTIC
UTE Telefónica España-Telefónica Móviles 
 
El nou model TIC de la Generalitat de Catalunya
 
El Govern va aprovar el 18 d’octubre de 2011 la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i va acordar que el CTTI sigui l’encarregat de la contractació centralitzada, la gestió i el subministrament de solucions TIC de tota la Generalitat, d’acord amb el catàleg i les tarifes aprovades pel Govern.
 
L’objectiu d’aquest acord és implantar un nou model TIC de relació entre el CTTI i l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic que permeti, d’una banda, rebaixar la despesa en TIC de la Generalitat de Catalunya, i d’altra, modernitzar i innovar els serveis de l’Administració tot treballant en base a la millora tecnològica, l’eficiència pressupostària i la governança transversal.
 
Aquest nou model de contractació pública de serveis TIC de la Generalitat de Catalunya està basat en la modalitat del diàleg competitiu, i s’ha dividit en 4 diàlegs: Aplicacions; Lloc de treball i suport a l’usuari; Connectivitat i Telecomunicacions, i Serveis d’Infraestructures de CPD.
 
Més informació sobre el nou model TIC:
 
·         Nota de premsa del 27 d’octubre de 2011
·         Nota de premsa de l’1 de desembre de 2011
·         Nota de premsa del 2 de gener de 2012
·         Nota de premsa del 23 de gener de 2012
·         Nota de premsa del 7 de maig de 2012
·         Nota de premsa del 19 de juny de 2012
·         Nota de premsa del 27 de juny de 2012
·         Nota de premsa del 6 de juliol de 2012
·         Nota de premsa del 16 de juliol de 2012