187 comunitats de regants reben ajuts a la modernització per valor de 10,6 milions d'euros

query_builder   27 juliol 2012 09:21

event_note Nota de premsa

187 comunitats de regants reben ajuts a la modernització per valor de 10,6 milions d'euros

 

Amb aquests ajuts, les Comunitats de Regants podran realitzar inversions per valor de 19,6 milions en modernització i assolir importants estalvis d’aigua que permetran fer front amb garanties a episodis de sequera, així com millorar les dotacions dels regadius infradotats

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), ha resolt l’atorgament dels ajuts de l’Ordre de Regadius AAM/309/2011, de 10 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la millora de regadius i es convoquen els corresponents als anys 2012, 2013, 2014. Els ajuts van destinats a instal·lacions comunitàries de comunitats de regants.
 
S’han concedit un total de 187 ajuts a Comunitats de Regants de tot Catalunya per un import de 19.668.258,51€ d’inversió, amb una subvenció de 10.624.831,41€ per a les anualitats de  2012, 2013 i 2014.
 
D’aquestes 190 Comunitats de Regants que han rebut ajut, 94 corresponen al territori de Lleida amb una subvenció total de 6.674.184,45€ (12.318.336,29€ d’inversió), 32 a la demarcació de Terres de l’Ebre amb una subvenció de 1.834.733,79€ (3.581.902,96€ d’inversió), 47 a Tarragona amb una subvenció de 1.353.230,54€ (2.496.488,20€ d’inversió), 10 a Girona amb una subvenció de 616.657,47€ (1.028.155,80€ d’inversió) i 4 a la demarcació de Barcelona amb una subvenció de 146.025,16€ (243.375,26 €d’inversió).
 
Les actuacions previstes en aquesta Ordre tenen com a finalitat modernitzar les instal·lacions i aplicar noves tecnologies que augmentin l’eficiència del transport, la distribució i l’aplicació del reg als conreus.
 
Amb aquestes actuacions, les Comunitats de Regants podran realitzar importants estalvis d’aigua que permetran fer front amb garanties a episodis de sequera, així com millorar les dotacions dels regadius infradotats. Els ajuts es destinaran a la realització de les obres següents:
 
  • Instal·lacions de captació i elevació d’aigües
  • Embassaments i basses de regulació
  • Construcció de xarxes de transport i de distribució i de capçals de reg fins a l’explotació individual
  • Sistemes d’automatització i de control del consum
  • Implantació i millora d’instal·lacions elèctriques vinculades a sistemes de reg
  • Obres de pous i de sondejos destinats a l’explotació d’aigües subterrànies per a reg
  • Obres per a tractaments terciaris d’aigües procedents de depuradora per tal que compleixin les garanties de qualitat per a la seva utilització com a aigua de reg, controls per evitar la contaminació, despeses de manteniment i per a la sostenibilitat del procés.
 
S’han establert tres línies d’ajuts:
  1. Ajuts per a la redacció de projectes i estudis de millora de regadius
  2. Ajuts per a la execució d’obres de millora de regadius, inclosa l’execució de l’obra, la redacció del projecte, la coordinació de la seguretat i salut i el control de qualitat, així com la direcció d’obres necessària per dur-les a terme, treballs de topografia i cartografia, i altres despeses necessàries per dur a terme l’actuació, inclosos els avals.
  3. Ajuts per a sufragar despeses de funcionament, manteniment i assessorament tècnic a les Comunitats de Regants que disposin d’instal.lacions de reg a pressió que hagi executat, executi o promogui l’Administració actualment.
 
 
Les actuacions en millora de regadius són una de les prioritats del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,  amb la finalitat de contribuir a l’estalvi d’aigua de reg, així com, a la millora de la qualitat i dels rendiments de les produccions agrícolas i de les condicions de vida de la población beneficiada.
 
 
Barcelona, 20 de juny de 2012