INDÚSTRIA

La xarxa de centres tecnològics TECNIO obté ingressos per valor de 141,5 milions d'euros el 2011 i genera 62 patents

query_builder   3 agost 2012 12:39

event_note Nota de premsa

INDÚSTRIA

La xarxa de centres tecnològics TECNIO obté ingressos per valor de 141,5 milions d'euros el 2011 i genera 62 patents

 
  • Creada pel Departament d’Empresa i Ocupació per agrupar agents experts en transferència tecnològica, TECNIO ha augmentat un 20% els seus ingressos totals respecte al 2008.
 
  • Els centres TECNIO han generat 62 noves patents i han creat 9 spin off – empreses d’alta tecnologia – el darrer any.
 
  • L’objectiu de TECNIO és augmentar la competitivitat empresarial, acostant a l’empresa catalana les capacitats tecnològiques dels agents de la xarxa.
 
 
TECNIO, la xarxa creada pel Departament d’Empresa i Ocupació a través d’ACC1Ó – l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana –ha donat suport el 2011 a 6.000 projectes de recerca i transferència tecnològica, ingressant 141,5 milions d’euros. Aquesta xifra és un 20% superior als ingressos del 2008, el primer any de creació de la xarxa.
 
Els centres TECNIO han augmentat la facturació en projectes d’R+D+i fins arribar als més de 52 milions d’euros el 2011, un 14,2% més que l’any anterior. En total, els membres de TECNIO han generat 62 noves patents mundials i europees i han creat 9 spin off (empreses d’alta tecnologia).
 
Pel que fa al personal total de TECNIO, el 2011 ha arribat a les 3.447 persones, el que representa un lleuger increment respecte les 3.405 del 2010. Aquest augment sobretot correspon a l’increment de la plantilla dels Centres Tecnològics Avançats (CTAs) i dels Centres de Suport a la Innovació Tecnològica de les Universitats (CITs).
 
Durant el 2011 el centres TECNIO han millorat en eficàcia a l’hora de generar recursos addicionals en la indústria i en altres convocatòries públiques competitives, com és el 7è Programa Marc de la Unió Europea (7PM). La xarxa TECNIO ha obtingut un retorn en el 7PM superior a 24 milions d’euros en el període 2007 -2011. Destaca el resultat obtingut pels centres LEITAT, BMEDIA i BDIGITAL.
 
La xarxa TECNIO
 
TECNIO aglutina els principals agents experts en recerca industrial i transferència de tecnologia a Catalunya. La xarxa engloba entitats sense afany de lucre, tant públiques com privades, que generen i transfereixen tecnologia diferencial al teixit empresarial català. D’aquesta manera contribueix a desenvolupar un nou model econòmic basat en el coneixement, tot potenciant la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l’excel·lència en la gestió. Actualment, els centres tecnològics TECNIO es troben en un procés de concentració, que donarà lloc a quatre únics grans centres de recerca industrial.
 
Centres Tecnològics Avançats (CTAs)
 
En aquest període, el Centres Tecnològics Avançats (CTAs) que formen part de TECNIO, com són ASCAMM, BDigital o LEITAT, han incrementat els seus ingressos en 3,5 milions d’euros fins assolir els 57,6 milions d’euros. Aquest augment prové principalment de la facturació per projectes i serveis d’R+D+i amb empreses, capítol que ha augmentat en 6 milions d’euros.
 
En quant a resultats de l’activitat de transferència tecnològica, es produeix un increment molt significatiu en quant a llicència de patents, passant de 6 al 2010 a 15 al 2011.
 
Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (CITs)
 
Els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (CITs), grups de recerca universitaris amb vocació i experiència en transferència tecnològica, ja sigui amb la realització de projectes i serveis tecnològics per a empreses, la llicència de patents al teixit empresarial o la creació d’spin offs, constitueixen el gruix de TECNIO, amb 83 membres.
 
Els CITs de la xarxa TECNIO han mantingut la seva activitat, obtenint uns resultats econòmics similars als 2 anys anteriors, assolint els 70,2 milions d’euros. Pel que fa al nombre de patents se n’han sol·licitat 49 el 2011 (43 el 2010), se n’han transferit 15 i s’han creat 5 spin offs.