Ordre per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels acords de col·laboració entre municipis per a la prestació de serveis de policia local

query_builder   10 agost 2012 14:04

event_note Nota de premsa

Ordre per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels acords de col·laboració entre municipis per a la prestació de serveis de policia local

El DOGC publica avui l’ordre per la qual s’estableix el procediment d’autorització dels acords de col·laboració entre municipis per a la prestació de serveis de policia local. A partir de demà doncs, els municipis que no disposin separadament de recursos suficients per a la prestació del servei de policia local podran establir mecanismes de col·laboració per desenvolupar les funcions assignades a les policies locals.
 
Els municipis que vulguin subscriure acords, han de ser limítrofes entre ells, no disposar separadament de recursos suficients per a la prestació dels serveis de policia local, no superar en conjunt els 40.000 habitants i formar part de la mateixa comarca. A més a més i amb caràcter general, tots els municipis signants han de disposar prèviament d’un cos de policia local propi.
 
A través d’aquests acords de col·laboració s’establiran els responsables dels serveis policials i les seves funcions així com la composició d’una Comissió Directiva que vetllarà pel seguiment de l’acord. D’altra banda, es crearà un òrgan de col·laboració policial del qual formin part, a més dels caps de les policies locals, el cap o els caps de les àrees bàsiques policials del cos de mossos d’esquadra afectades pels territoris que comprèn l’acord. Aquest òrgan de col·laboració haurà d’ assegurar l’intercanvi d’informació i la coordinació operativa entre els cossos policials i serveis de seguretat que actuen en els municipis afectats, així com executar, si s’escau, els acords de les juntes locals de seguretat i proposar plans de seguretat.
 
Per tal de poder subscriure l’acord de col·laboració els municipis interessats han d’obtenir l’autorització del Departament d’Interior.
 
Amb la subscripció de l’acord, els components que integrin els serveis de policia local se sotmeten als mateixos principis bàsics d’actuació i assumeixen les mateixes funcions que les assignades per l’ordenament jurídic vigent a les policies locals de Catalunya i resten adscrits orgànicament als corresponents municipis integrants.