El DAAM convoca els guardons per al reconeixement del sector pesquer català

query_builder   21 agost 2012 13:02

event_note Nota de premsa

El DAAM convoca els guardons per al reconeixement del sector pesquer català

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre per la qual es convoca el procés d'atorgament dels guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector pesquer català per a l'any 2012.
 
Els guardons de la pesca catalana són el reconeixement de la tasca de les persones físiques i jurídiques, nacionals o estrangeres, que amb el seu esforç i la seva dedicació han contribuït al desenvolupament del món de la pesca, prestant serveis rellevants al sector o contribuint amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos del sector pesquer.
 
D’acord amb el Reglament europeu CE núm. 2371/2002 del Consell, de 20 de desembre de 2002, sobre la política pesquera comun,a cal fomentar la pesca costanera artesanal, promoure el desenvolupament d’una pesca sostenible, així com millorar la qualitat de vida de les persones dedicades a l’activitat pesquera.
A més, l’article 5 de la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix com a finalitats d’aquesta norma legislativa, entre d’altres, millorar les condicions de les activitats pesqueres, promoure la viabilitat socioeconòmica de l’activitat dels pescadors professionals, i fomentar i protegir els arts de pesca tradicionals.
 
Des de l’any 1987, la Generalitat de Catalunya ha volgut honorar les persones físiques i jurídiques que han aportat valor i dedicació al difícil món de la pesca, i així reconèixer la seva contribució al manteniment de l’activitat pesquera tal com promou la política pesquera comuna. El Decret 36/1987, de 29 de gener, pel qual es creen guardons per al reconeixement d’actuacions en favor del sector agrari i pesquer català, va crear la Medalla i la Placa de la Pesca Catalana, amb caràcter exclusivament honorífic, amb la finalitat de recompensar les persones físiques i jurídiques que hagin contribuït a millorar el sector pesquer a Catalunya. D’acord amb l’esmentat Decret 36/1987, aquestes distincions s’atorgaran anualment i les seves característiques seran regulades pel Departament. Així, en funció d’aquesta disposició, i amb la finalitat que aquest atorgament tingui la màxima transparència, publicitat i concurrència, és procedent convocar el procés i establir les bases per a l’atorgament de la Medalla i de la Placa de la Pesca Catalana.
 
La Medalla de la Pesca Catalana distingeix les persones físiques que hagin contribuït amb el seu esforç i dedicació a la millora del sector pesquer català, i la Placa de la Pesca Catalana les persones jurídiques, públiques o privades, que hagin destacat per la seva activitat a favor del foment de la pesca a Catalunya.
 
Per a la convocatòria d’aquest any 2012 es lliuraran un màxim de sis guardons, que el jurat repartirà en forma de medalles i plaques. Val a dir que aquests guardons són a títol exclusivament honorífic i no comporten cap aportació econòmica.
 
Els capítols de les confraries de pescadors catalanes, les federacions territorials de les confraries de pescadors catalanes, la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del DAAM podran proposar les candidatures a la Medalla de la Pesca Catalana i a Placa de la Pesca Catalana. El termini de presentació de candidatures és de quinze dies i es presentaran a la seu de l’esmentada Direcció General (avinguda Diagonal 523-525, cinquena planta, Barcelona); als serveis territorials i/o a les oficines comarcals del Departament, preferentment, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost.
 
D’altra banda, a l’efecte de la selecció dels possibles guardonats, es crea un jurat que estarà format per: com a president el director/a general de Pesca i Afers Marítims; com a secretari pel subdirector/a general de Pesca i Afers Marítims; i com a vocals pel president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, i els presidents/ de les federacions territorials de confraries de pescadors de Girona, Barcelona i Tarragona.