El conseller de Salut durant la presentació

El Departament de Salut garanteix l'atenció sanitària a càrrec del CatSalut a tots els ciutadans que viuen a Catalunya

query_builder   30 agost 2012 14:01

event_note Nota de premsa

El Departament de Salut garanteix l'atenció sanitària a càrrec del CatSalut a tots els ciutadans que viuen a Catalunya

  • 600.000 persones que viuen a Catalunya no han estat acreditades com a assegurades per l’Institut Nacional de la Seguretat Social; d’aquests 180.000 són ciutadans estrangers
  • Aquest col·lectiu manté l'accés a l’assistència sanitària integral i en sis mesos adequarà la seva situació administrativa a la normativa actual
  • El CatSalut estableix uns períodes de carència per evitar situacions d’accés indegut a l’atenció sanitària
 
A partir del dia 1 de setembre, entra en vigor el Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a Espanya, a càrrec de fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut. Aquesta llei desenvolupa el concepte de persona assegurada i beneficiària amb dret a l’assistència sanitària a Espanya.
 
En aquest sentit, el conseller de Salut, Boi Ruiz, ja va manifestar la necessitat de mantenir el model del sistema sanitari estatal com a model de sistema nacional de salut universal. El nou Reial decret determina que, a partir del dia 1 de setembre, els ciutadans empadronats que no tinguin reconegut el dret a l’assistència, com no sigui que tinguin convenis establerts entre els diferents estats, tindran dret d’accés a les urgències, a l’atenció als menors de 18 anys i a l’atenció a l’embaràs i al part.
 
A Catalunya hi ha 600.000 persones que no han estat reconegudes per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, d’aquestes 180.000 són estrangers sense permís de residència. La resta, 420.000 persones amb ciutadania espanyola hauran d’acreditar la seva condició d’assegurat o beneficiari davant l’INSS i, d’aquesta manera, aconseguir l’assistència sanitària de ple dret. A tots se'ls hi regularitzarà la seva situació en un període de sis mesos, en el decurs dels quals seguiran tenint accés a l’assistència sanitària integral.
 
La regularització de l’accés a l’assistència sanitària de les persones estrangeres empadronades que no tenen condició d’assegurat ve motivada per evitar perjudicis per a la salut d’aquestes persones que es poden produir en cas de no rebre l’esmentada assistència, evitar un augment de la vulnerabilitat dels col·lectius de risc d’exclusió social i també els riscos generals en l’àmbit de la salut pública i comunitària que poden provocar un conjunt de malalties infeccioses sense control.
 
Estrangers nouvinguts sense permís de residència
 
Pel que fa a les persones nouvingudes, poden demanar l’accés a l’atenció sanitària a càrrec del CatSalut a partir del moment en què puguin acreditar tres mesos d’empadronament continuat a Catalunya. En el moment en què se’ls registri i se’ls lliuri un document d'accés a l'assistència renovable anualment, tindran dret a l’atenció primària, prestació farmacèutica (copagament 40%) i als programes de salut pública, a més de l’assistència que estableix el Reial decret (urgències, atenció dels menors de 18 anys i atenció a l’embaràs i al part). Serà a partir de l’any d’estada reconeguda i continuada a Catalunya que s’ampliarà l’atenció a l’assistència especialitzada programada prèvia validació pel CatSalut.
 
Estrangers empadronats a Catalunya als quals l’Institut Nacional de la Seguretat Social  no els ha reconegut l’assistència sanitària
 
Al registre central d’assegurats (RCA) del Servei Català de la Salut, hi consten un total de 7.649.848 ciutadans, dels quals 180.000 són estrangers sense permís de residència que no compleixen els criteris d’assegurament del Sistema Nacional de Salut, segons el Reial decret que entra en vigor l’1 de setembre.
 
Aquest col·lectiu tindrà de termini fins el dia 31 de març de 2013 per poder acreditar la seva situació i tenir accés a l’assistència de cobertura pública. Durant aquest termini no es veurà afectat el seu accés a l’atenció sanitària. Per tal de concretar els passos que han de seguir aquestes persones en situació de residència irregular, el CatSalut i les entitats proveïdores els informarà de la documentació que hauran d’aportar, un cop comprovat que no consten com a assegurats per part de l'INSS.
 
La documentació que hauran de presentar al seu centre d’atenció primària (CAP) és: el document que acrediti la seva identitat; el full d’empadronament, amb un mínim de tres mesos d’empadronament previ a la sol·licitud; i document que acrediti que tenen uns ingressos inferiors a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social.
 
Un cop presentada tota la documentació, en aquells casos que acreditin que fa més d’un any que estan empadronades a Catalunya de forma continuada, tindran dret a l’assistència sanitària integral i se’ls facilitarà un document, renovable anualment, que els donarà l’accés a l’assistència sanitària, només a la xarxa assistencial de Catalunya i no es podrà fer servir a d’altres comunitats autònomes ni donarà dret a la targeta sanitària europea.
 
El col·lectiu d’estrangers empadronats a Catalunya que, tot i la seva regularització, no faci un any que visquin a Catalunya, disposaran d’un document, d'accés a l'assistència sanitària, de renovació anual, i tindran accés a l’atenció primària i als programes de salut pública, a més de l’atenció que estableix el Reial decret (urgències, atenció dels menors de 18 anys i atenció a l’embaràs i el part).
 
Comissió d’accés excepcional a l’atenció especialitzada programada
 
En cas que la persona que sol·licita l’accés a l’assistència sanitària estigui en situació de gravetat o necessitat inajornable d’atenció, i no disposi dels requisits necessaris per ser considerat assegurat del registre central d’assegurats del Servei Català de la Salut, s’establirà un accés de caràcter excepcional mitjançant la valoració de cada cas.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Presentació Roda de Premsa

Presentació Roda de Premsa
PDF | 212