El Parlament acull una jornada per aprofundir l'aplicació del principi de subsidiarietat

query_builder   17 setembre 2012 15:00

event_note Nota de premsa

El Parlament acull una jornada per aprofundir l'aplicació del principi de subsidiarietat

La presidenta, Núria de Gispert, acompanyada del secretari d'Afers Exteriors, Senén Florensa, ha inaugurat aquest matí una jornada sobre el principi de subsidiarietat. Tots dos han remarcat la importància d'aquest principi ─que, des del Tractat de Lisboa, permet que "la sensibilitat regional sigui més present en el procediment legislatiu europeu, per mitjà dels respectius parlaments"─ i d'aprofundir-ne l'aplicació per part del Parlament, en el marc de la participació del govern i la cambra en el sistema de presa de decisions de la Unió Europea (UE).
Inauguració sessions principi de subsidiarietat
De Gispert ha recordat que la cambra va ser el primer parlament autonòmic que va recollir al reglament la regulació del procediment relatiu al control del principi de subsidiarietat, i ha explicat que, des de l'aprovació del tractat de Lisboa, el Parlament ha elaborat al voltant de tres-cents dictàmens i informes sobre aquesta aplicació. A més, de l'any 2006 al 2011, el Parlament va presidir el grup de treball de la Conferència d'Assemblees Legislatives Regionals d'Europa (CALRE) sobre el principi de subsidiarietat.

La presidenta ha dit que fins ara la cambra ha respost a la tasca de remetre a les Corts Generals els dictàmens sol·licitats pel que fa al principi de subsidiarietat de les propostes de legislació europea, però ha apuntat possibles accions per millorar i aprofundir aquest sistema, com ara fer un seguiment de la resposta final que les Corts espanyoles remeten a Europa; dedicar més temps als procediments on es cregui que hi pugui haver vulneració de competències i donar, en canvi, respostes ràpides quan no se'n vegin a primer cop d'ull, o la possible creació d'un grup de treball específic a la cambra, proposta que estan debatent els grups.

Senén Florensa, que ha defensat que la participació és un "dret fonamental" per a una regió amb poder legislatiu i marc competencial propi, ha recordat també l'"anhel" de la Generalitat de participar en el procés de construcció europea des dels seus inicis, i ha apostat també per aprofundir mecanismes com aquest, i millorar l'aplicació d'aquest procediment de control de l'activitat de la UE.
 
La cloenda de la jornada ha anat a càrrec del secretari general del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Lluís Bertran i del diputat Ernest Maragall. Maragall, ha valorat molt positivament la idoneïtat de l’organització d’aquesta sessió per la Secretaria d’Afers Exteriors, tant per la seva qualitat com pel moment de fer-ho. Maragall ha afirmat que “Estem davant d’una lliçó útil d’europeisme pràctic i solvent”. “Europa ha de ser ànima i procediment, realitat social i política. Europa dona resposta a la seva complexitat millor que, per exemple, Espanya. En aquest sentit, la subsidiarietat de la presa de decisions és fonamental per garantir la qualitat d’aquestes decisions”. Maragall ha afegit que “el principi de subsidiarietat s’ha plantejat amb un sentit defensiu, per tal que ningú envaeixi les pròpies competències. Es tracta de veure si hi ha una possible via inversa o, com a mínim, una de més horitzontal.”

La jornada sobre la dimensió regional del principi de subsidiarietat i la seva aplicació a Catalunya, ha estat organitzada per la Secretaria d'Afers Exteriors i la direcció general de Relacions Institucionals i amb el Parlament del Departament de Governació.
 
Més informació: