Aprovació d'un pluriennal que permetrà la publicació d'una convocatòria d'ajuts pel cessament anticipat de l'activitat agrària

query_builder   19 setembre 2012 13:39

event_note Nota de premsa

Aprovació d'un pluriennal que permetrà la publicació d'una convocatòria d'ajuts pel cessament anticipat de l'activitat agrària

 
 
 
El sector agrari català s’ha caracteritzat fins ara per un progressiu envelliment de la població ocupada i una excessiva fragmentació de les explotacions, fet que dificulta la realització d’inversions innovadores i repercuteix en la competitivitat de les explotacions. No obstant això, en les darreres dades de la Declaració Única Agrària (DUN) s’ha detectat una lleu tendència al rejoveniment del sector, i és per això que amb aquesta convocatòria es vol ajudar a reforçar aquesta tendència.
 
En aquest sentit, el Reglament 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) disposa de mesures per a incrementar la competitivitat del sector agrari entre les quals recull la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agraris, mesura que bàsicament consisteix a facilitar, mitjançant ajuts, el cessament anticipat de l’activitat agrària d’un titular d’explotació i dels treballadors d’aquesta explotació, a condició que cedeixin l’explotació a un altre agricultor que o bé serà un jove que s’hi instal·li o bé serà un titular d’explotació que incrementarà la mida de l’explotació que ja tenia.
 
L’objectiu de la mesura és reestructurar i modernitzar el sector agrari i estimular un esperit empresarial dinàmic mitjançant el relleu de productors majors de 60 anys per joves que s’incorporen a l’activitat als que els beneficiaris de l’ajut per cessament cedirien l’explotació, ja sigui en règim de propietat o d’arrendament.  Acollir-se a l’ajut per al foment del cessament de l’activitat agrària comporta, per als beneficiaris, el compromís de cessar en l’activitat agrària i cedir la seva explotació, amb el que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), en contrapartida, assumeix el compromís de pagar l’ajut fins que els beneficiaris arribin a l’edat de jubilació, i si correspon, el complement de jubilació fins que arribin als 70 anys. Aquest compromís per part del DAAM comporta la necessitat de disposar d’una partida de caràcter pluriennal per tal de poder finançar el pagament d’aquest ajuts durant els propers 10 anys.
 
Així, el pluriennal aprovat ara permetrà la publicació d’una nova convocatòria d’ajuts per cessament anticipat de l’activitat agrària.