Agricultura manté les mesures de prevenció davant el risc d'incendi que es manté alt en moltes comarques

Les cremes col·lectives agrícoles hauran de ser autoritzades per Agricultura fins que es redueixi el nivell de risc

query_builder   19 setembre 2012 16:50

event_note Nota de premsa

Agricultura manté les mesures de prevenció davant el risc d'incendi que es manté alt en moltes comarques

Les cremes col·lectives agrícoles hauran de ser autoritzades per Agricultura fins que es redueixi el nivell de risc

 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha establert que enguany, atès que tot i les primeres pluges el risc d’incendi encara és manté alt en molts indrets de Catalunya a causa de la manca d’humitat del terreny i l’estat de la vegetació,  a partir del 15 de setembre les autoritzacions que es podien demanar via ajuntament per a realitzar cremes col·lectives (cremes de restes agrícoles de brancatge), que els darrers anys es tramitaven en algunes comarques a través dels ajuntaments, s’hauran de tramitar directament a través del propi Departament  que disposa del coneixement acurat i la informació actualitzada sobre el perill i que realitza i actualitza diàriament els mapes de risc d’incendi i del Pla Alfa.
 
Es en aquest sentit que la Direcció general de Medi Natural i Biodiversitat ha comunicat a totes les oficines comarcals i serveis territorials del Dept., i també als ajuntaments i als representants del sector el manteniment d’aquestes mesures de prevenció tot demanant-los que col·laborin en la seva difusió.
 
En els casos de la indispensable necessitat d'eliminar restes vegetals provinents de I'activitat agrícola, mitjançant la realització de cremes, els agricultors realitzaran sol·licitud individual a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura. Els Agents Rurals valoraran la seva viabilitat tenint en compte les condicions particulars de la crema, i I'índex de perill de la zona.
 
La mesura es mantindrà fins que no hi hagi pluges generalitzades que redueixin de forma significativa el perill d'incendi forestal que presenten bona part de les comarques de Catalunya, especialment les de Tarragona, Terres de l'Ebre i sud de Lleida.
 
Les condicions meteorològiques de sequera dels darrers mesos han provocat que hi hagi a la majoria de comarques de Catalunya persisteixi  un nivell de perill d'incendi forestal encara molt elevat. En aquest sentit, la manca de pluges condiciona I'estat de la vegetació i es preveu que fins que no millori I'estat actual, el nivell de perill d'incendi continuarà assolint valors alts en els dies més desfavorables.