Dret civil

El Govern inicia els treballs d'elaboració del llibre sisè del Codi civil català, que culminarà la tasca legislativa més important en l'àmbit del dret privat

query_builder   25 setembre 2012 14:07

event_note Nota de premsa

El Govern inicia els treballs d'elaboració del llibre sisè del Codi civil català, que culminarà la tasca legislativa més important en l'àmbit del dret privat

  • La primera llei del llibre sisè, que regula el contracte de compravenda, posarà a disposició del mercat jurídic i econòmic un instrument important per a l’intercanvi de drets i serveis
 
  • El Govern també dóna llum verd a la modificació del llibre cinquè per superar les deficiències detectades pels operadors jurídics, com representants de la magistratura i dels col·legis d’administradors de finques
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui els tràmits previs a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Aquesta iniciativa legislativa establirà l’estructura que tindrà el llibre sisè, aprovarà la regulació del contracte de compravenda i derogarà totalment la compilació del dret civil de Catalunya. D’aquesta manera conclourà la tasca legislativa més important duta a terme mai a Catalunya en l’àmbit del dret privat. La Generalitat, que té competències exclusives en matèria de dret civil, està preparant una regulació comparable a la dels paisos capdavanters de la Unió Europea.
 
La regulació posarà a disposició del mercat jurídic i econòmic del país el contracte de compravenda, un instrument important per a l’intercanvi de drets i serveis. La nova eina jurídica facilitarà a ciutadans i empreses interactuar en el mercat en tots els àmbits, tant a Catalunya com en altres països d’Europa amb una regulació comparable als països capdavanters de la Unió Europea. A banda del de compravenda, la regulació dels contractes inclourà els diferents tipus contractuals i la responsabiliat extracontractual, entre d’altres. 
 
La nova norma ha de comportar la derogació de la compilació de dret civil de Catalunya, en vigor des de 1960, que s’ha anat superant a mesura que s’han aprovat lleis de dret civil i que s’ha endegat la tasca de codificació del Codi civil de Catalunya.
 
 
Modificació del llibre V
 
L’Executiu també ha donat avui el primer pas per modificar el llibre cinquè, relatiu als drets reals, per reformar els preceptes sobre la propietat horitzontal que han provocat disfuncions o problemes d’interpretació durant els seus 6 anys de vigència.
 
El Govern, a través del Departament de Justícia, ha recollit les diferents aportacions dels operadors jurídics per superar aquestes deficiències i disfuncions. El resultat serà una proposta més clara pel que fa a les normes relatives a les comunitats de propietaris per evitar conflictes d’interpretació en temes com la delegació del vot i la representació, o l’aclariment de la la tramitació de les sol·licituds de supressió de barreres arquitectòniques. També estan previstes modificacions en les notificacions de les convocatòries i l’adopció dels acords, amb la introducció de mitjans telemàtics per facilitar la gestió i el funcionament de les comunitats de propietaris. Així mateix, es vol incorporar la supressió de la segona convocatòria, que simplificarà els tràmits per a l’adopció d’acords i evitarà molts dels problemes que es plantegen habitualment a les comunitats.