Govern

El Govern aprova 8 títols d'FP amb una organització més flexible per facilitar la incorporació al sistema educatiu

query_builder   9 octubre 2012 15:23

event_note Nota de premsa

El Govern aprova 8 títols d'FP amb una organització més flexible per facilitar la incorporació al sistema educatiu

  • Es tracta del nou grau mitjà d’emergències sanitàries i de 7 titulacions renovades: 3 cicles de grau mitjà i 4 de grau superior, tots desenvolupats d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya
 
El Govern ha aprovat avui els decrets que estableixen el currículum de 8 cicles de formació professional amb una organització més flexible per facilitar la incorporació de les persones adultes al sistema educatiu. Es tracta de la nova titulació de grau mitjà d’emergències sanitàries i de 7 titulacions renovades que volen adequar la formació professional als canvis tecnològics i organitzatius dels corresponents sectors productius. Els nous currículums estan desenvolupats en base al catàleg de qualificacions professionals de Catalunya.
 
Les titulacions renovades són els cicles de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia, de mecanització, i d’instal·lacions elèctriques i automàtiques, i els cicles de grau superior de desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids, d’audiologia protètica, de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat, i de química industrial.
 
El grau mitjà d’emergències sanitàries, novetat d’aquest curs 2012-2013, té com a objectiu formar especialistes en l'atenció en emergències, la teleoperació en emergències i situacions d'emergència col·lectiva, així com en la cooperació internacional en resposta a catàstrofes. El currículum dóna resposta a necessitats educatives del sector econòmic, que exigeix un perfil professional amb formació especialitzada per donar solucions ràpides, eficaces i de qualitat.
 
El currículum d’aquests cicles formatius és modular i està organitzat en unitats formatives de curta durada. És una nova organització curricular més flexible, que facilita la incorporació de les persones adultes a la formació professional del sistema educatiu amb finalitats d’inserció o reinserció laboral, promoció, reciclatge o adaptació professional.
 
 
Títols renovats
 
El grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia, que incrementa un any la durada de la formació respecte a l’anterior, amplia els continguts en aspectes com la comunicació amb el pacient i altres professionals sanitaris, la responsabilitat professional sobre el resultat de l'ús del medicament en tots els actes de dispensació, les activitats de venda de productes de parafarmàcia i les noves tecnologies aplicades a la gestió i administració de les oficines de farmàcia.
 
Respecte al títol de mecanització, el currículum millora les matèries relacionades amb l’automatització dels processos corresponents al mecanitzat d'alta velocitat i d'alt rendiment, els processos de mecanitzat per electroerosió, la programació de control numèric (CNC), mecanitzat assistit per ordinador (CAM), control lògic programable (PLC), robots, i el maneig de components pneumàtics, hidràulics, elèctrics, electrònics i programari específic.
 
El grau d’instal·lacions elèctriques i automàtiques amplia continguts d’acord amb els canvis de normes i reglaments amb una evolució cap a sistemes integrats de gestió de qualitat i seguretat, la incorporació de protocols derivats de la normativa de gestió de residus elèctrics i el canvi de materials i equips per aconseguir una major eficiència energètica i seguretat elèctrica.
 
El grau superior de desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids presenta novetats amb una major presència de l'electrònica en el control dels processos, la utilització d'instal·lacions energèticament sostenibles, l'evolució dels materials i la incorporació d’aplicacions informàtiques tant per a l'elaboració de la documentació com per als processos de control i gestió del muntatge i manteniment.
 
El corresponent a audiologia protètica millora els continguts en aspectes com la col·laboració en equips interdisciplinaris per al seguiment del pacient, les tècniques d’elaboració, adaptació i reparació de pròtesis auditives d’acord amb la comoditat, manipulació i estètica, l'adaptació de les tècniques d'avaluació auditiva i l'actuació en l'àrea sanitària preventiva de l’exposició al soroll.
 
El grau superior de laboratori d’anàlisi i control de qualitat incorpora continguts relatius al desenvolupament de noves tecnologies, l’elaboració de productes més respectuosos des del punt de vista ambiental i les tècniques d’anàlisi relacionades amb la biotecnologia.
 
El títol de química industrial, que incrementa un any la durada del grau respecte a l’anterior, amplia els continguts sobre els sistemes de control i noves tècniques de mesura, dins del sistema de control seqüencial i de telecomandament. Implica un major coneixement dels nous sistemes d'integració de la informació per garantir que les plantes químiques funcionin amb procediments que impliquin el menor cost ambiental dins de la legislació vigent.