El DAAM ha aprovat 5 projectes de cooperació interterritorial entre grups d'acció local Leader de Catalunya per un import de 678.700 euros

query_builder   11 octubre 2012 18:50

event_note Nota de premsa

El DAAM ha aprovat 5 projectes de cooperació interterritorial entre grups d'acció local Leader de Catalunya per un import de 678.700 euros

 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha aprovat 5 projectes de cooperació interterritorial entre grups d’acció local de Catalunya en el marc de l’Eix 4 Leader, mesura 421, del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013, per un import d’ajut total de 678.700 € , amb un cofinançament del 30% per part del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 
L’objectiu  principal d’aquests ajuts és fomentar els projectes de cooperació entre territoris Leader de Catalunya que tinguin estratègies de desenvolupament  i temàtiques comunes, creant projectes en xarxa que permetin la realització d’actuacions conjuntes en diferents territoris i creïn sinèrgies amb els projectes productius de cada zona.
 
Els beneficiaris són els 13 grups d’acció local que varen ser seleccionats pel DAAM per l’aplicació de la metodologia Leader a Catalunya, mitjançant les seves estratègies de desenvolupament  territorial aplicades en l’àmbit local. 
 
El projectes de cooperació s’han de regir pels principis d’innovació i efecte demostratiu, han de contribuir al  desenvolupament sostenible del medi rural, han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements i recursos humans i materials, entorn a l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit, i han de fomentar el desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les estratègies dels grups Leader i donar un valor afegit al Leader de Catalunya.
 
Els projectes aprovats, que es detallen a continuació, són de temàtiques molt diverses, l’emprenedoria, els joves rurals, les energies renovables, la valorització dels productes agroalimentaris o la responsabilitat social empresarial:
 
Gestió Sostenible Rural
 
Temàtica: consolidar la Responsabilitat Social com a eix estratègic del model socioeconòmic territorial, implicant i alineant totes les parts interessades envers un mateix repte comú: la sostenibilitat.
 
El projecte està coordinat pel grup Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC), amb la participació dels altres 12 grups, i té un pressupost de 159.400 €.
 
Gustum
 
Temàtica: fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al territori i de la seva sinergia amb la restauració, el turisme i el comerç.
 
El projecte està coordinat pel grup Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell, amb la participació dels altres 12 grups i té un pressupost de 136.200 €.
 
 
Vivers d’empreses rurals de Catalunya
 
Temàtica: creació de territoris emprenedors rurals de Catalunya, mitjançant el suport a emprenedors per tal que puguin generar activitats productives pròpies del territori, a través de la implantació de vivers d’empresa rurals.
 
El projecte està coordinat pel grup Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia, amb la participació de 5 grups més, i té un pressupost de 156.500 €.
 
 
Energia i Forest
 
Temàtica: catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la biomassa, implicant per a l’assoliment d’aquest objectiu als principals agents de desenvolupament de les zones rurals de Catalunya.
 
El projecte està coordinat pel grup Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, amb la participació de 5 grups més, i té un pressupost de 151.600 €
 
 
Odisseu
 
Temàtica: programa per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural, amb l’objectiu de fomentar el retorn del capital humà format en les universitats a les zones rurals d’origen, mitjançant el contacte i la implicació dels principals agents que coincideixen en la seva transició, universitats, centres de formació, empreses locals, institucions i administracions.
 
El projecte està coordinat pel grup Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, amb la participació dels altres 12 grups i té un pressupost de 75.000 €.