Es nomenen els vocals del Comitè Científic Assessor de Seguretat alimentària

query_builder   17 octubre 2012 16:21

event_note Nota de premsa

Es nomenen els vocals del Comitè Científic Assessor de Seguretat alimentària

 
La Comissió Directora de Seguretat Alimentària, constituïda el passat 9 d’octubre, ha proposat al Consell d'Administració de l'Agència de Salut Pública de Catalunya el nomenament dels vocals del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària, que és l’òrgan assessor sobre els aspectes tècnics i científics de la seguretat i la qua­litat alimentàries.
 
Els científics nomenats per formar part del Comitè són: Albert Bosch Navarro, catedràtic de microbiologia de la Universitat de Barcelona (UB); Mariano Domingo Álvarez, del Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Josep Lluís Domingo Roig, catedràtic de toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV); Rosaura Farré Rovira, catedràtica de nutrició i bromatologia de la Universitat de València; Margarita Garriga Turón, cap de la Unitat de Microbiologia de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA); Juan Francisco Gutiérrez Galindo, catedràtic de sanitat animal de la UAB; Santiago Lavín Gonzalez, professor de patologia animal de la UAB; Ramón Lleonart Benfill, especialista en al·lergologia i immunologia clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge; Joan M. Llobet Mallafré, catedràtic de toxicologia de la UB; Abel Mariné Font, catedràtic de nutrició i bromatologia de la UB; José Juan Rodríguez Jerez, professor titular de nutrició i bromatologia de la UAB; Jordi Salas Salvadó, catedràtic de nutrició i bromatologia de la URV; Vicent Sanchís Almenar, catedràtic de tecnologia dels aliments de la Universitat de Lleida; Antonio Velarde Calvo, investigador de l’IRTA, i Maria Carmen Vidal Carou, catedràtica de nutrició i bromatologia de la UB.
 
Entre les funcions dels vocals del Comitè destaquen l’elaboració d’estudis científics d’avaluació dels riscos en matèria de seguretat alimentària i de l’ex­posició de la població als diferents riscos vehicu­lats pels aliments, en col·laboració amb les univer­sitats catalanes i amb altres institucions públiques i privades. A més, també s’encarregaran de l’anàlisi de les dades, els informes, els estudis i els coneixements recopilats pels òrgans de l’Admi­nistració competents en matèria de seguretat ali­mentària, així com de les aportacions de les organit­zacions civils.
 
A banda, el Comitè assessorarà la Comissió Directora de Seguretat Ali­mentària i les altres unitats de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en totes les qüestions relacionades amb la seguretat alimentària i emetrà informes sobre qualsevol assumpte de la seva competència sobre el qual sigui consultat.